แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
29
153.5
77 / 23
16
145.5
59 / 41
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
-19
149.5
19 / 81
23
142.5
71 / 29
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
12
139
50 / 50
-13
139.5
23 / 77
27
141
75 / 25
1
143
45 / 55
30
170.5
80 / 20
-20
133
20 / 80
-22
141.5
18 / 82
12
145.5
51 / 49
22
144
70 / 30
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
8
183.5
43 / 57
11
181
49 / 51
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
-20
153
19 / 81
13
163.5
54 / 46
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
10
194.5
48 / 52
7
186
41 / 59
-28
194.5
20 / 80
8
179.5
43 / 57
23
187
71 / 29
17
177
60 / 40
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
-3
156.5
36 / 64
-30
159.5
26 / 74
22
160.5
69 / 31
23
162
71 / 29
15
146.5
57 / 43
แฮนดิแคป
over_under
Prediction 12
Score
21
176.5
68 / 32
3
207
49 / 51
-7
174.5
30 / 70
25
176.5
73 / 27
9
184.5
44 / 56
3
182.5
48 / 52
12
177
52 / 48