สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 284
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3896
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Costa Rica Playoffs

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
31
25
44
2
1 - 2
2.86
2.27
1 - 0
48
23
29
1
2 - 1
3.14
2.08
1 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
Alajuelense
Herediano
42
16
42
1
2 - 3
6.34
2.38
6 - 6
Costa Rica Playoffs CRP
Herediano
Alajuelense
62
29
9
1
1 - 0
1.48
1.61
1 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
Alajuelense
Herediano
44
15
41
1
5 - 4
9
2.27
0 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
Herediano
Alajuelense
50
34
16
1
1 - 0
1.5
2
2 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
AD Cofutpa
ADR Jicaral
26
74
0
X
0 - 0
0.3
1.35
1 - 0
61
26
13
1
1 - 0
1.89
1.64
1 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
81
19
0
1
1 - 0
1.67
1.23
2 - 3
Costa Rica Playoffs CRP
57
27
16
1
1 - 0
1.99
1.75
2 - 2
Costa Rica Playoffs CRP
Alajuelense
Herediano
29
14
57
2
4 - 5
9
1.75
4 - 5
Costa Rica Playoffs CRP
Herediano
Alajuelense
71
29
0
1
1 - 0
1.25
1.41
2 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
45
19
36
1
2 - 2
4.7
2.22
1 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
48
21
31
1
1 - 1
3.58
2.08
1 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
71
17
12
1
2 - 0
3.04
1.41
1 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
57
27
16
1
1 - 0
1.99
1.75
1 - 0
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
45.61
54.39
สูง
2.86
1.08
39.44
60.56
สูง
3.14
1.21
4.19
95.81
สูง
6.34
1.91
80.23
19.77
ต่ำ
1.48
1.62
1.03
98.97
สูง
9.36
1.97
79.85
20.15
ต่ำ
1.5
1.61
99.57
0.43
ต่ำ
0.3
1.99
69.5
30.5
ต่ำ
1.89
1.41
76.52
23.48
ต่ำ
1.67
1.53
66.86
33.14
ต่ำ
1.99
1.35
1.33
98.67
สูง
9.45
1.97
86.8
13.2
ต่ำ
1.25
1.73
14.53
85.47
สูง
4.7
1.7
29.77
70.23
สูง
3.58
1.4
40.51
59.49
สูง
3.04
1.18
66.86
33.14
ต่ำ
1.99
1.35
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
43
57
มี
1 - 2
2.86
2.14
39
61
มี
2 - 1
3.14
2.22
8
92
มี
2 - 3
6.34
2.84
82
18
ไม่มี
1 - 0
1.48
2.64
3
97
มี
5 - 4
9.36
2.93
75
25
ไม่มี
1 - 0
1.5
2.5
100
0
ไม่มี
0 - 0
0.3
3
70
30
ไม่มี
1 - 0
1.89
2.4
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.67
3
65
35
ไม่มี
1 - 0
1.99
2.3
4
96
มี
4 - 5
9.45
2.92
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.25
3
18
82
มี
2 - 2
4.7
2.64
31
69
มี
1 - 1
3.58
2.38
50
50
มี
2 - 0
3.04
1.99
65
35
ไม่มี
1 - 0
1.99
2.3
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
56%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.86
1.11
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.14
1.03
58%
ทีมเยือน
0
2 - 3
6.34
1.15
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.48
1.23
56%
ทีมเยือน
0
5 - 4
9.36
1.11
50%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.5
1
74%
ทีมเยือน
0
0 - 0
0.3
1.47
61%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.89
1.21
50%
ทีมเหย้า
-1
1 - 0
1.67
0.99
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.99
1.14
54%
ทีมเหย้า
+2
4 - 5
9.45
1.08
64%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
1.25
1.28
55%
ทีมเยือน
0
2 - 2
4.7
1.09
52%
ทีมเยือน
0
1 - 1
3.58
1.03
53%
ทีมเยือน
+1
2 - 0
3.04
1.05
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.99
1.14
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Costa Rica Playoffs CRP
50
50
0
1
1 - 0
0.7
2
1 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
Herediano
Alajuelense
51
25
24
1
2 - 1
2.8
1.96
0 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
60
21
19
1
2 - 1
2.96
1.67
2 - 3
Costa Rica Playoffs CRP
Alajuelense
Herediano
58
25
17
1
1 - 0
2.39
1.72
2 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
31
24
45
2
1 - 2
3.09
2.22
0 - 4
Costa Rica Playoffs CRP
47
17
36
1
3 - 2
5.09
2.13
5 - 6
Costa Rica Playoffs CRP
49
20
31
1
2 - 1
3.88
2.04
3 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
71
17
12
1
2 - 1
3.04
1.41
0 - 0
Costa Rica Playoffs CRP
57
27
16
1
1 - 0
1.99
1.75
1 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
AD San Carlos
Herediano
31
21
48
2
1 - 1
3.36
2.08
4 - 1
57
22
21
1
1 - 0
2.79
1.75
2 - 1
33
35
32
X
0 - 0
1.59
2.86
1 - 1
Costa Rica Playoffs CRP
Herediano
AD San Carlos
47
32
21
1
1 - 0
1.67
2.13
2 - 0
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
96.55
3.45
ต่ำ
0.7
1.93
46.92
53.08
สูง
2.8
1.06
43.38
56.62
สูง
2.96
1.13
57.34
42.66
ต่ำ
2.39
1.14
40.35
59.65
สูง
3.09
1.19
10.97
89.03
สูง
5.09
1.78
24.79
75.21
สูง
3.88
1.5
40.51
59.49
สูง
3.04
1.18
66.86
33.14
ต่ำ
1.99
1.35
33.93
66.07
สูง
3.36
1.32
75.45
24.55
ต่ำ
1.67
1.53
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
100
0
ไม่มี
1 - 0
0.7
3
46
54
มี
2 - 1
2.8
2.08
46
54
มี
2 - 1
2.96
2.07
58
42
ไม่มี
1 - 0
2.39
2.15
39
61
มี
1 - 2
3.09
2.22
15
85
มี
3 - 2
5.09
2.7
27
73
มี
2 - 1
3.88
2.46
50
50
มี
2 - 1
3.04
1.99
65
35
ไม่มี
1 - 0
1.99
2.3
34
66
มี
1 - 1
3.36
2.32
69
31
ไม่มี
0 - 0
1.59
2.38
69
31
ไม่มี
1 - 0
1.67
2.38
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
50%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
0.7
1
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.8
1.02
60%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.96
1.19
58%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.39
1.16
55%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.09
1.09
53%
ทีมเยือน
0
3 - 2
5.09
1.06
51%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.88
1.01
53%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.04
1.05
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.99
1.14
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 1
3.36
1.06
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.79
1.13
67%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.59
1.33
53%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.67
1.05
เว็บไซต์เดิมพันชั้นนำ
STARZINO - BONUS up to €500
สิ่งที่สามารถใช้ได้

STARZINO - BONUS up to €500

StarZino Casino is another super fun online casino from Costa Rica. It is a brand new online gambling site, founded in 2024, that focuses specifically on a select number of countries, with an emphasis on the Netherlands.
One of the first things that strikes us is the design. It is cheerful, young and modern with funny neon graphics in 80s style. The site is also very clear and easy to use.
StarZino has casino games and an extensive betting site . There are many bonuses available for both. Our first impression of StarZino is therefore wonderful!