สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 284
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3941
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
80
13
7
1
3 - 0
3.57
1.25
76
14
10
1
3 - 1
4.06
1.32
1 - 2
53
20
27
1
2 - 1
3.93
1.89
1 - 3
65
18
17
1
2 - 1
3.84
1.54
1 - 1
Iceland U19 Cup IUC
86
11
3
1
3 - 0
2.8
1.16
2 - 2
6
9
85
2
1 - 4
6.67
1.18
6
10
84
2
0 - 3
4.08
1.19
Iceland U19 Cup IUC
77
12
11
1
3 - 1
4.82
1.3
2 - 1
40
15
45
2
3 - 4
7
2.22
4 - 4
Iceland U19 Cup IUC
91
6
3
1
4 - 0
4.91
1.1
9 - 0
46
22
32
1
2 - 1
3.76
2.17
4 - 2
43
18
39
1
3 - 2
5.42
2.33
7 - 2
0
64
36
X
0 - 0
0.44
1.56
40
19
41
2
1 - 2
4.62
2.44
Iceland U19 Cup IUC
KR/KV U19
KR/KV II U19
75
15
10
1
3 - 0
3.43
1.33
46
18
36
1
3 - 2
5.51
2.17
0 - 5
2
8
90
2
1 - 6
7.52
1.11
4 - 0
82
11
7
1
3 - 1
4.56
1.22
2 - 3
26
26
48
2
0 - 1
2.49
2.08
2 - 2
18
36
46
2
0 - 1
1.4
2.17
0 - 6
39
25
36
1
2 - 1
2.97
2.56
3 - 2
Iceland U19 Cup IUC
IR/Lettir U19
KR/KV U19
24
15
61
2
2 - 3
6.33
1.64
22
16
62
2
2 - 3
5.7
1.61
33
24
43
2
1 - 2
3.03
2.33
Iceland U19 Cup IUC
5
8
87
2
1 - 4
5.34
1.15
9
13
78
2
0 - 3
3.84
1.28
1 - 3
86
11
3
1
3 - 0
2.8
1.16
37
40
23
X
0 - 0
1.29
2.5
86
8
6
1
4 - 1
5.8
1.16
4 - 4
22
18
60
2
1 - 2
4.2
1.67
62
18
20
1
2 - 1
3.92
1.61
11
11
78
2
1 - 4
5.82
1.28
33
20
47
2
1 - 2
4.16
2.13
3 - 3
94
5
1
1
5 - 0
6.4
1.06
3
8
89
2
0 - 3
3.54
1.12
1 - 0
Iceland U19 Cup IUC
39
17
44
2
2 - 3
6.16
2.27
3 - 3
Iceland U19 Cup IUC
90
7
3
1
4 - 0
5.13
1.11
3 - 5
26
26
48
2
1 - 2
2.57
2.08
64
16
20
1
3 - 1
5.04
1.56
0 - 0
1
13
86
2
1 - 6
7
1.16
3 - 1
63
15
22
1
3 - 2
5.85
1.59
25
15
60
2
2 - 4
6.95
1.67
4 - 3
Iceland U19 Cup IUC
Haukar U19
Keflavik U19
6
10
84
2
0 - 3
4.52
1.19
1 - 8
94
6
0
1
5 - 0
6.46
1.06
2 - 3
28
34
38
2
0 - 1
1.72
2.63
13
18
69
2
1 - 2
3.27
1.45
2 - 5
80
13
7
1
3 - 0
3.64
1.25
1 - 1
Iceland U19 Cup IUC
IR/Lettir U19
KR/KV U19
40
16
44
2
2 - 3
6.82
2.27
2 - 1
90
7
3
1
3 - 0
4.69
1.11
1 - 2
5
12
83
2
0 - 3
3.47
1.2
5 - 2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
25.04
74.96
สูง
3.93
1.49
26.37
73.63
สูง
3.84
1.47
47.01
52.99
สูง
2.8
1.05
14.24
85.76
สูง
4.82
1.71
1.62
98.38
สูง
8.38
1.96
13.48
86.52
สูง
4.91
1.73
9.54
90.46
สูง
5.42
1.8
33.49
66.51
สูง
3.43
1.33
5.16
94.84
สูง
6.33
1.89
41.66
58.34
สูง
3.03
1.16
10.26
89.74
สูง
5.34
1.79
7.61
92.39
สูง
5.8
1.84
21.19
78.81
สูง
4.2
1.57
25.14
74.86
สูง
3.92
1.49
5.81
94.19
สูง
6.16
1.88
11.71
88.29
สูง
5.13
1.76
17.33
82.67
สูง
4.52
1.65
3.7
96.3
สูง
6.82
1.92
32.69
67.31
สูง
3.47
1.34
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
28
72
มี
2 - 1
3.93
2.44
78
22
ไม่มี
3 - 0
2.8
2.55
28
72
มี
3 - 1
4.82
2.43
48
52
มี
4 - 0
4.91
2.04
100
0
ไม่มี
0 - 0
0.44
3
48
52
มี
3 - 0
3.43
2.04
51
49
ไม่มี
0 - 1
2.49
2.01
77
23
ไม่มี
0 - 1
1.4
2.54
11
89
มี
2 - 3
6.33
2.78
35
65
มี
1 - 4
5.34
2.3
78
22
ไม่มี
3 - 0
2.8
2.55
78
22
ไม่มี
0 - 0
1.29
2.56
67
33
ไม่มี
0 - 3
3.54
2.33
10
90
มี
2 - 3
6.16
2.8
41
59
มี
4 - 0
5.13
2.17
39
61
มี
0 - 3
4.52
2.21
67
33
ไม่มี
0 - 1
1.72
2.34
7
93
มี
2 - 3
6.82
2.85
56
44
ไม่มี
0 - 3
3.47
2.12
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
60%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
3.57
1.2
57%
ทีมเหย้า
-1
3 - 1
4.06
1.14
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.93
1.05
56%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.84
1.12
60%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
2.8
1.19
54%
ทีมเหย้า
+4
1 - 4
6.67
1.07
53%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
4.08
1.06
59%
ทีมเยือน
+2
3 - 1
4.82
1.17
54%
ทีมเหย้า
+1
3 - 4
8.38
1.07
55%
ทีมเยือน
+3
4 - 0
4.91
1.09
54%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.76
1.07
57%
ทีมเยือน
0
3 - 2
5.42
1.13
64%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
0.44
1.28
59%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.62
1.17
53%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
3.43
1.06
54%
ทีมเยือน
0
3 - 2
5.51
1.07
55%
ทีมเยือน
-5
1 - 6
7.52
1.09
54%
ทีมเยือน
+2
3 - 1
4.56
1.07
52%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.49
1.04
54%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.4
1.08
61%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.97
1.21
54%
ทีมเหย้า
+2
2 - 3
6.33
1.08
54%
ทีมเหย้า
+2
2 - 3
5.7
1.08
56%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.03
1.12
58%
ทีมเหย้า
+4
1 - 4
5.34
1.16
58%
ทีมเยือน
-2
0 - 3
3.84
1.16
60%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
2.8
1.19
63%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.29
1.25
58%
ทีมเหย้า
-2
4 - 1
5.8
1.15
60%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
4.2
1.19
59%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.92
1.18
53%
ทีมเหย้า
+3
1 - 4
5.82
1.06
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.16
1.05
51%
ทีมเยือน
+4
5 - 0
6.4
1.02
51%
ทีมเยือน
-3
0 - 3
3.54
1.02
55%
ทีมเหย้า
+1
2 - 3
6.16
1.09
56%
ทีมเยือน
+3
4 - 0
5.13
1.12
52%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.57
1.04
54%
ทีมเยือน
+1
3 - 1
5.04
1.08
52%
ทีมเหย้า
+6
1 - 6
8.59
1.04
54%
ทีมเยือน
+1
3 - 2
5.85
1.08
55%
ทีมเหย้า
+2
2 - 4
6.95
1.08
51%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
4.52
1.01
55%
ทีมเหย้า
-4
5 - 0
6.46
1.1
62%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.72
1.23
54%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
3.27
1.08
60%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.64
1.2
55%
ทีมเหย้า
+1
2 - 3
6.82
1.1
58%
ทีมเยือน
+3
3 - 0
4.69
1.15
58%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.47
1.16
เว็บไซต์เดิมพันชั้นนำ
STARZINO - BONUS up to €500
สิ่งที่สามารถใช้ได้

STARZINO - BONUS up to €500

StarZino Casino is another super fun online casino from Costa Rica. It is a brand new online gambling site, founded in 2024, that focuses specifically on a select number of countries, with an emphasis on the Netherlands.
One of the first things that strikes us is the design. It is cheerful, young and modern with funny neon graphics in 80s style. The site is also very clear and easy to use.
StarZino has casino games and an extensive betting site . There are many bonuses available for both. Our first impression of StarZino is therefore wonderful!