Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
12
192.5
36 / 64
-6
184.5
60 / 40