پیش بینی های ریاضیاتی و آمار فوتبال در بتیمیت

Jamaica Premier League (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
Portugal Primeira Liga (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
53
27
20
1
1 - 0
2.24
1.89
11° clear sky
Brazil Copa Nordeste (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
83
13
4
1
3 - 0
2.96
1.2
28° scattered clouds
Guatemala Liga Nacional (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
51
33
16
1
1 - 0
1.64
1.96
19° moderate rain
21
28
51
2
0 - 1
2.2
1.96
13° broken clouds
38
35
27
1
1 - 0
1.67
2.63
11° light rain
El Salvador Clausura (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
14
20
66
2
1 - 2
3.16
1.52
35° clear sky
54
24
22
1
2 - 1
2.8
1.85
30° scattered clouds
Costa Rica Primera Division (4)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
80
14
6
1
3 - 0
3.16
1.25
23° light rain
30
23
47
2
1 - 2
3.14
2.13
21° light rain
63
18
19
1
2 - 1
3.77
1.59
23° moderate rain
Mexico Segunda Division (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
Colombia Primera A (3)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
36
35
29
1
1 - 0
1.64
2.78
18° light rain
70
20
10
1
3 - 0
2.57
1.43
25° clear sky
Brazil Campeonato Paranaense (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
83
15
2
1
2 - 0
2.2
1.2
33° broken clouds
Brazil Sao Paulo Youth Cup (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
44
27
29
1
2 - 1
2.51
2.27
Mexico Clausura (4)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
63
23
14
1
1 - 0
2.47
1.59
23° few clouds
51
24
25
1
2 - 1
2.93
1.96
16° overcast clouds
36
31
33
1
1 - 0
2
2.78
13° scattered clouds
31
32
37
2
0 - 1
1.84
2.7
scattered clouds
America Friendlies (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
Honduras Liga Nacional (2)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز
35
25
40
2
1 - 2
2.98
2.5
22° light rain
36
29
35
1
1 - 0
2.25
2.78
23° light rain
Australia A-League (1)
1
×
2
بتیمیت
امتیاز صحیح
میانگین تعداد گل
احتمالات
شرایط آب و هوایی
امتیاز