Dự đoán và dữ liệu thống kê bóng đá

Algeria Youth League (11)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
34
20
46
2
1 - 2
4.31
2.17
55
22
23
1
2 - 1
2.98
1.82
South Korea K League 1 (1)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
27
25
48
2
1 - 2
2.75
2.08
19° few clouds
Tanzania Premier League (2)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
22
30
48
2
0 - 1
1.92
2.08
25° overcast clouds
38
36
26
1
1 - 0
1.5
2.63
26° light rain
Ethiopia Premier League (1)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
46
27
27
1
1 - 0
2.47
2.17
Hong Kong Premier League (1)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
68
18
14
1
2 - 1
3.17
1.47
Greece Super League 2 (1)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
56
25
19
1
2 - 1
2.5
1.79
27° few clouds
Kazakhstan Premier League (1)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
88
8
4
1
3 - 0
4.1
1.14
24° clear sky
Uganda Premier League (3)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
40
19
41
2
1 - 2
4.84
2.44
24° light rain
24
28
48
2
0 - 1
2.29
2.08
24° overcast clouds
79
17
4
1
2 - 0
2.31
1.27
24° light rain
Algeria Division 2 (9)
1
×
2
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Thời tiết
Tỉ số
49
25
26
1
2 - 1
2.63
2.04
20° broken clouds
54
21
25
1
2 - 1
3.65
1.85
47
27
26
1
1 - 0
2.44
2.13
55
21
24
1
2 - 1
3.56
1.82
21° scattered clouds
61
29
10
1
1 - 0
1.62
1.64
24° overcast clouds
58
33
9
1
1 - 0
1.4
1.72
21° scattered clouds
22
19
59
2
1 - 2
3.93
1.69
23° broken clouds
56
40
4
1
1 - 0
1.01
1.79
43
40
17
1
1 - 0
1.24
2.33