Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
-1
153.5
46 / 54
-16
185.5
30 / 70
17
158
52 / 48
23
197
59 / 41