Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
-5
131.5
34 / 66
9
129.5
44 / 56
29
138.5
79 / 21
5
150.5
54 / 46
12
145
50 / 50
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
3
159
43 / 57
-11
137
27 / 73