Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
FUS Rabat vs AS Sale
FUS Rabat
AS Sale
19
153.5
62 / 38
98-86
FUS Rabat vs MTB Majd
FUS Rabat
MTB Majd
29
151.5
73 / 27
92-72
30
168.5
84 / 16
98-52
MAS Fez vs AS Sale
MAS Fez
AS Sale
6
129.5
58 / 42
72-83
AS Sale vs FAR Rabat
AS Sale
FAR Rabat
22
160
60 / 40
78-57
AS Sale vs FAR Rabat
AS Sale
FAR Rabat
21
160
77 / 23
78-57
AS Sale vs WAC Casablanca
AS Sale
WAC Casablanca
29
145.5
78 / 22
48-52
IRT Tanger vs MTB Majd
IRT Tanger
MTB Majd
22
147.5
70 / 30
84-65
AS Sale vs MAS Fez
AS Sale
MAS Fez
25
154.5
56 / 44
65-68
FUS Rabat vs IRT Tanger
FUS Rabat
IRT Tanger
28
148
72 / 28
88-76
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
73-38
38-73
46-87
98-49
MAS Fez vs IRT Tanger
MAS Fez
IRT Tanger
16
131
59 / 41
64-63
AS Sale vs ASL Larache
AS Sale
ASL Larache
29
146.5
83 / 17
77-72
MAS Fez vs AS Sale
MAS Fez
AS Sale
-29
129
41 / 59
53-70
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
CODM Meknes vs RS Berkane
CODM Meknes
RS Berkane
51-65
USDM Meknes vs CPA Midelte
USDM Meknes
CPA Midelte
77-55
CODM Meknes vs RS Berkane
CODM Meknes
RS Berkane
51-65
USDM Meknes vs CPA Midelte
USDM Meknes
CPA Midelte
77-55
71-55
COJ Eljadida vs RS Berkane
COJ Eljadida
RS Berkane
49-44
11
131
49 / 51
78-74
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
-29
83.5
9 / 91
41-45
-29
112
24 / 76
75-42
21
109.5
42 / 58
36-25
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
-10
121.5
35 / 65
47-69
-12
117.5
37 / 63
62-68
25
119
79 / 21
73-40
16
124.5
63 / 37
61-56
12
125.5
49 / 51
81-65
Cược chấp
Tài/Xỉu
Prediction 12
Score
21
133.5
65 / 35
51-56
4
109.5
56 / 44
58-51