สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 279
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 1017
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Argentina Youth League

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
23
24
53
2
1 - 2
2.81
1.89
59
22
19
1
2 - 1
2.83
1.69
38
19
43
2
1 - 2
4.43
2.33
1 - 1
20
30
50
2
0 - 1
1.99
2
4 - 1
Argentina Youth League AYL
58
19
23
1
2 - 1
3.97
1.72
1 - 1
28
31
41
2
0 - 1
1.95
2.44
0 - 2
18
23
59
2
1 - 2
2.57
1.69
1 - 0
Argentina Youth League AYL
39
36
25
1
1 - 0
1.52
2.56
3 - 1
89
7
4
1
3 - 0
4.79
1.12
4 - 1
Argentina Youth League AYL
39
30
31
1
1 - 0
2.06
2.56
0 - 1
72
15
13
1
3 - 1
4.34
1.39
1 - 1
78
16
6
1
3 - 0
2.63
1.28
3 - 0
13
27
60
2
0 - 1
2.02
1.67
Argentina Youth League AYL
30
27
43
2
0 - 1
2.5
2.33
3 - 0
57
25
18
1
1 - 0
2.38
1.75
3 - 1
28
25
47
2
1 - 2
2.66
2.13
0 - 1
32
25
43
2
1 - 2
3.04
2.33
27
28
45
2
0 - 1
2.3
2.22
4 - 1
48
26
26
1
2 - 1
2.6
2.08
82
14
4
1
3 - 0
2.62
1.22
4 - 1
11
22
67
2
0 - 1
2.3
1.49
0 - 2
61
29
10
1
1 - 0
1.67
1.64
2 - 5
65
19
16
1
2 - 1
3.53
1.54
5 - 0
64
32
4
1
1 - 0
1.3
1.56
4 - 1
Argentina Youth League AYL
85
10
5
1
3 - 0
3.62
1.18
3 - 0
57
32
11
1
1 - 0
1.52
1.75
3 - 1
33
36
31
X
0 - 0
1.57
2.78
2 - 0
46
23
31
1
2 - 1
3.24
2.17
0 - 1
9
25
66
2
0 - 1
1.84
1.52
1 - 2
48
44
8
1
1 - 0
0.98
2.08
1 - 0
24
20
56
2
1 - 2
3.8
1.79
1 - 1
Argentina Youth League AYL
38
31
31
1
1 - 0
1.93
2.63
1 - 2
20
31
49
2
0 - 1
1.79
2.04
0 - 4
89
8
3
1
3 - 0
4.12
1.12
4 - 0
Argentina Youth League AYL
30
19
51
2
1 - 2
4.68
1.96
1 - 1
31
38
31
X
0 - 0
1.41
2.63
2 - 0
68
19
13
1
2 - 1
3.26
1.47
3 - 0
10
29
61
2
0 - 1
1.61
1.64
0 - 0
65
20
15
1
2 - 1
3.12
1.54
47
30
23
1
1 - 0
1.99
2.13
1 - 3
60
21
19
1
2 - 1
2.93
1.67
2 - 3
16
39
45
2
0 - 1
1.23
2.22
2 - 1
48
28
24
1
1 - 0
2.24
2.08
1 - 0
44
24
32
1
2 - 1
2.98
2.27
0 - 0
18
29
53
2
0 - 1
2.01
1.89
0 - 0
93
5
2
1
4 - 0
5.6
1.08
2 - 1
21
27
52
2
0 - 1
2.24
1.92
7 - 1
4
11
85
2
0 - 3
3.14
1.18
0 - 5
Argentina Youth League AYL
Quilmes U20
Almagro U20
90
7
3
1
3 - 0
4.21
1.11
5 - 1
6
11
83
2
0 - 3
3.89
1.2
0 - 2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
24.43
75.57
สูง
3.97
1.51
52.65
47.35
ต่ำ
2.57
1.05
80.45
19.55
ต่ำ
1.52
1.6
66.11
33.89
ต่ำ
2.06
1.32
19.41
80.59
สูง
4.34
1.61
54.53
45.47
ต่ำ
2.5
1.09
57.57
42.43
ต่ำ
2.38
1.15
31.67
68.33
สูง
3.53
1.36
30.04
69.96
สูง
3.62
1.39
79.19
20.81
ต่ำ
1.57
1.58
72.13
27.87
ต่ำ
1.84
1.44
69.57
30.43
ต่ำ
1.93
1.39
73.47
26.53
ต่ำ
1.79
1.46
15.63
84.37
สูง
4.68
1.68
78.22
21.78
ต่ำ
1.61
1.56
39.82
60.18
สูง
3.12
1.2
67.51
32.49
ต่ำ
2.01
1.35
21.08
78.92
สูง
4.21
1.57
25.57
74.43
สูง
3.89
1.48
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
64
36
ไม่มี
0 - 1
1.99
2.27
29
71
มี
2 - 1
3.97
2.41
53
47
ไม่มี
1 - 2
2.57
2.06
72
28
ไม่มี
1 - 0
1.52
2.45
59
41
ไม่มี
1 - 0
2.06
2.17
31
69
มี
3 - 1
4.34
2.38
69
31
ไม่มี
3 - 0
2.63
2.37
68
32
ไม่มี
0 - 1
2.02
2.35
57
43
ไม่มี
1 - 0
2.38
2.13
54
46
ไม่มี
0 - 1
2.3
2.08
75
25
ไม่มี
3 - 0
2.62
2.5
78
22
ไม่มี
1 - 0
1.67
2.56
91
9
ไม่มี
1 - 0
1.3
2.81
57
43
ไม่มี
3 - 0
3.62
2.14
80
20
ไม่มี
1 - 0
1.52
2.59
71
29
ไม่มี
0 - 0
1.57
2.41
77
23
ไม่มี
0 - 1
1.84
2.54
91
9
ไม่มี
1 - 0
0.98
2.81
62
38
ไม่มี
1 - 0
1.93
2.23
68
32
ไม่มี
0 - 1
1.79
2.36
56
44
ไม่มี
3 - 0
4.12
2.11
20
80
มี
1 - 2
4.68
2.6
74
26
ไม่มี
0 - 0
1.41
2.49
80
20
ไม่มี
0 - 1
1.61
2.59
62
38
ไม่มี
1 - 0
1.99
2.24
82
18
ไม่มี
0 - 1
1.23
2.64
57
43
ไม่มี
1 - 0
2.24
2.13
64
36
ไม่มี
0 - 1
2.01
2.28
58
42
ไม่มี
0 - 1
2.24
2.15
58
42
ไม่มี
3 - 0
4.21
2.15
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
53%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.81
1.06
59%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.83
1.17
57%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.43
1.14
51%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.99
1.01
58%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.97
1.16
59%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.95
1.18
59%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.57
1.17
61%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.52
1.21
59%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
4.79
1.18
61%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.06
1.22
53%
ทีมเหย้า
-1
3 - 1
4.34
1.05
53%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
2.63
1.06
61%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.02
1.21
57%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.5
1.14
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.38
1.13
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.66
1.05
56%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.04
1.12
55%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.3
1.09
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.6
1.03
59%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
2.62
1.17
61%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
2.3
1.21
61%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.67
1.22
57%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.53
1.13
64%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.3
1.27
54%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.62
1.08
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.52
1.13
67%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.57
1.33
54%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.24
1.07
64%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
1.84
1.28
52%
ทีมเยือน
0
1 - 0
0.98
1.03
57%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.8
1.13
62%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.93
1.24
51%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.79
1.01
55%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
4.12
1.1
52%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
4.68
1.03
69%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.41
1.37
55%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.26
1.09
61%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.61
1.22
58%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.12
1.16
53%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.99
1.06
60%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.93
1.19
55%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.23
1.1
52%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.24
1.03
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.98
1.11
54%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.01
1.07
54%
ทีมเหย้า
-3
4 - 0
5.6
1.08
52%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.24
1.03
58%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.14
1.16
58%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
4.21
1.16
55%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.89
1.1