สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 275
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3035
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Philippines PFL

รอบ 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Philippines PFL PP
0
10
90
2
0 - 6
7.11
1.11
44
22
34
1
2 - 1
3.79
2.27
Philippines PFL PP
Loyola FC
Mendiola FC
89
11
0
1
6 - 0
7.54
1.12
86
8
6
1
4 - 1
5.68
1.16
83
12
5
1
3 - 0
3.54
1.2
Philippines PFL PP
22
42
36
X
0 - 0
1.18
2.38
Philippines PFL PP
78
12
10
1
3 - 1
5.08
1.28
Philippines PFL PP
Kaya FC
Philippine Army
94
5
1
1
4 - 0
4.98
1.06
5
10
85
2
0 - 3
4.07
1.18
32
32
36
2
0 - 1
1.86
2.78
Philippines PFL PP
United City
Mendiola FC
87
10
3
1
3 - 0
3.42
1.15
Philippines PFL PP
Loyola FC
One Taguig FC
88
7
5
1
4 - 1
5.71
1.14
90
10
0
1
6 - 0
7
1.11
Philippines PFL PP
0
4
96
2
0 - 5
5.85
1.04
96
4
0
1
4 - 0
4.25
1.04
92
6
2
1
3 - 0
4.6
1.09
Philippines PFL PP
Mendiola FC
Tuloy FC
2
7
91
2
0 - 3
4.43
1.1
23
29
48
2
0 - 1
2.11
2.08
Philippines PFL PP
Loyola FC
United City
78
12
10
1
3 - 1
4.4
1.28
Philippines PFL PP
47
32
21
1
1 - 0
1.82
2.13
93
7
0
1
3 - 0
2.96
1.08
Philippines PFL PP
Tuloy FC
Loyola FC
34
19
47
2
1 - 2
4.76
2.13
42
33
25
1
1 - 0
1.78
2.38
7
9
84
2
1 - 4
5.5
1.19
Philippines PFL PP
59
22
19
1
2 - 1
2.9
1.69
89
7
4
1
3 - 0
4.71
1.12
9
13
78
2
1 - 3
4.15
1.28
Philippines PFL PP
31
34
35
2
0 - 1
1.7
2.86
16
14
70
2
1 - 3
5.51
1.43
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
7.7
92.3
สูง
7.11
1.84
6.97
93.03
สูง
7.54
1.86
88.32
11.68
ต่ำ
1.18
1.76
12.02
87.98
สูง
5.08
1.75
13.04
86.96
สูง
4.98
1.73
33.63
66.37
สูง
3.42
1.32
8.11
91.89
สูง
5.71
1.83
8.27
91.73
สูง
5.85
1.83
18.32
81.68
สูง
4.43
1.63
18.68
81.32
สูง
4.4
1.62
72.66
27.34
ต่ำ
1.82
1.45
14.83
85.17
สูง
4.76
1.7
44.73
55.27
สูง
2.9
1.1
15.31
84.69
สูง
4.71
1.69
75.78
24.22
ต่ำ
1.7
1.51
9.03
90.97
สูง
5.51
1.81
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
91
9
ไม่มี
0 - 6
7.11
2.81
63
37
ไม่มี
6 - 0
7.54
2.25
56
44
ไม่มี
3 - 0
3.54
2.11
81
19
ไม่มี
0 - 0
1.18
2.61
26
74
มี
3 - 1
5.08
2.47
59
41
ไม่มี
4 - 0
4.98
2.18
64
36
ไม่มี
0 - 1
1.86
2.27
66
34
ไม่มี
3 - 0
3.42
2.32
31
69
มี
4 - 1
5.71
2.37
73
27
ไม่มี
0 - 5
5.85
2.46
82
18
ไม่มี
4 - 0
4.25
2.63
56
44
ไม่มี
3 - 0
4.6
2.12
56
44
ไม่มี
0 - 3
4.43
2.12
60
40
ไม่มี
0 - 1
2.11
2.19
34
66
มี
3 - 1
4.4
2.31
67
33
ไม่มี
1 - 0
1.82
2.33
93
7
ไม่มี
3 - 0
2.96
2.86
18
82
มี
1 - 2
4.76
2.63
66
34
ไม่มี
1 - 0
1.78
2.32
47
53
มี
2 - 1
2.9
2.06
67
33
ไม่มี
0 - 1
1.7
2.34
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54%
ทีมเยือน
-7
0 - 6
7.11
1.07
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.79
1.11
52%
ทีมเหย้า
-5
6 - 0
7.54
1.04
58%
ทีมเหย้า
-2
4 - 1
5.68
1.15
57%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.54
1.14
63%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.18
1.26
57%
ทีมเยือน
+2
3 - 1
5.08
1.13
54%
ทีมเหย้า
-3
4 - 0
4.98
1.08
51%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
4.07
1.01
64%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.86
1.28
52%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.42
1.04
56%
ทีมเยือน
+3
4 - 1
5.71
1.12
55%
ทีมเยือน
+6
6 - 0
7
1.09
57%
ทีมเหย้า
+6
0 - 5
5.85
1.14
53%
ทีมเหย้า
-3
4 - 0
4.25
1.06
55%
ทีมเยือน
+3
3 - 0
4.6
1.09
57%
ทีมเหย้า
+4
0 - 3
4.43
1.14
52%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.11
1.03
60%
ทีมเยือน
+2
3 - 1
4.4
1.19
53%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.82
1.05
53%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
2.96
1.06
52%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.76
1.04
58%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.78
1.16
54%
ทีมเยือน
-3
1 - 4
5.5
1.08
59%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.9
1.17
59%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
4.71
1.17
60%
ทีมเหย้า
+3
1 - 3
4.15
1.19
65%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.7
1.29
54%
ทีมเยือน
-2
1 - 3
5.51
1.07
รอบ 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Philippines PFL PP
Kaya FC
Mendiola FC
93
5
2
1
4 - 0
4.68
1.08
9 - 1
96
4
0
1
5 - 0
5.71
1.04
2 - 2
0
13
87
2
0 - 2
2.05
1.15
1 - 0
Philippines PFL PP
United City
Tuloy FC
83
11
6
1
3 - 0
3.83
1.2
1 - 0
17
15
68
2
1 - 3
5.42
1.47
เลื่อนออกไป
90
10
0
1
6 - 0
7.43
1.11
8 - 0
97
3
0
1
3 - 0
3.71
1.03
4 - 0
Philippines PFL PP
97
3
0
1
3 - 0
3.93
1.03
3 - 0
39
38
23
1
1 - 0
1.37
2.56
1 - 1
90
10
0
1
6 - 0
7
1.11
5 - 0
Philippines PFL PP
5
11
84
2
0 - 3
3.39
1.19
1 - 9
Philippines PFL PP
84
11
5
1
3 - 0
3.49
1.19
3 - 1
92
8
0
1
6 - 0
6.85
1.09
16 - 2
Philippines PFL PP
50
21
29
1
2 - 1
3.55
2
2 - 4
98
2
0
1
3 - 0
3.94
1.02
5 - 0
Philippines PFL PP
Kaya FC
Tuloy FC
46
26
28
1
2 - 1
2.75
2.17
9 - 0
0
100
0
X
0 - 0
0
1
3 - 1
98
2
0
1
3 - 0
3.94
1.02
เลื่อนออกไป
Philippines PFL PP
Kaya FC
Tuloy FC
46
26
28
1
2 - 1
2.75
2.17
เลื่อนออกไป
98
2
0
1
4 - 0
4.36
1.02
5 - 0
60
19
21
1
2 - 1
3.8
1.67
2 - 1
53
22
25
1
2 - 1
3.29
1.89
2 - 1
90
10
0
1
6 - 0
7.13
1.11
5 - 1
Philippines PFL PP
27
39
34
X
0 - 0
1.33
2.56
3 - 4
Philippines PFL PP
6
9
85
2
1 - 3
4.77
1.18
2 - 3
90
10
0
1
6 - 0
7.26
1.11
5 - 0
Philippines PFL PP
90
10
0
1
6 - 0
7
1.11
10 - 0
95
5
0
1
3 - 0
3.07
1.05
1 - 1
82
11
7
1
3 - 1
4.78
1.22
6 - 1
95
4
1
1
4 - 0
4.55
1.05
3 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
15.68
84.32
สูง
4.68
1.68
8.89
91.11
สูง
5.71
1.82
26.59
73.41
สูง
3.83
1.46
9.51
90.49
สูง
5.42
1.8
25.01
74.99
สูง
3.93
1.49
84.01
15.99
ต่ำ
1.37
1.68
34.22
65.78
สูง
3.39
1.31
32.33
67.67
สูง
3.49
1.35
31.29
68.71
สูง
3.55
1.37
24.82
75.18
สูง
3.94
1.5
48.19
51.81
สูง
2.75
1.03
24.82
75.18
สูง
3.94
1.5
48.19
51.81
สูง
2.75
1.03
36.32
63.68
สูง
3.29
1.27
7.66
92.34
สูง
7.13
1.84
85.12
14.88
ต่ำ
1.33
1.7
14.73
85.27
สูง
4.77
1.7
40.87
59.13
สูง
3.07
1.18
14.59
85.41
สูง
4.78
1.7
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี