สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 279
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 1138
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

รอบ 9
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Iceland 3 Deild I3D
Vidir Gardur
Sindri
45
23
32
1
2 - 1
3.27
2.22
33
18
49
2
2 - 3
5.33
2.04
Iceland 3 Deild I3D
36
24
40
2
1 - 2
3.2
2.5
Iceland 3 Deild I3D
KFK Kopavogur
Ellidi
36
21
43
2
1 - 2
3.78
2.33
Iceland 3 Deild I3D
53
22
25
1
2 - 1
3.07
1.89
Iceland 3 Deild I3D
Kari
Magni Grenivik
59
20
21
1
2 - 1
3.54
1.69
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
36.6
63.4
สูง
3.27
1.26
10.15
89.85
สูง
5.33
1.79
38.03
61.97
สูง
3.2
1.23
27.43
72.57
สูง
3.78
1.45
40.89
59.11
สูง
3.07
1.18
31.52
68.48
สูง
3.54
1.36
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
36
64
มี
2 - 1
3.27
2.28
36
64
มี
1 - 2
3.2
2.27
28
72
มี
1 - 2
3.78
2.43
41
59
มี
2 - 1
3.07
2.18
36
64
มี
2 - 1
3.54
2.28
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
55%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.27
1.09
50%
ทีมเหย้า
+1
2 - 3
5.33
1
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.2
1.19
57%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.78
1.14
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.07
1.05
59%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.54
1.18
รอบ 10
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Iceland 3 Deild I3D
FC Arbaer
Ellidi
51
19
30
1
2 - 1
4.25
1.96
Iceland 3 Deild I3D
Sindri
Vaengir Jupiters
69
14
17
1
3 - 2
6.08
1.45
Iceland 3 Deild I3D
44
23
33
1
2 - 1
3.41
2.27
Iceland 3 Deild I3D
46
25
29
1
2 - 1
2.8
2.17
51
19
30
1
2 - 1
4.37
1.96
Iceland 3 Deild I3D
11
11
78
2
1 - 4
6.39
1.28
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
20.59
79.41
สูง
4.25
1.58
6.15
93.85
สูง
6.08
1.87
33.95
66.05
สูง
3.41
1.32
47.08
52.92
สูง
2.8
1.05
19.01
80.99
สูง
4.37
1.61
5.16
94.84
สูง
6.39
1.89
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
24
76
มี
2 - 1
4.25
2.52
14
86
มี
3 - 2
6.08
2.72
34
66
มี
2 - 1
3.41
2.32
44
56
มี
2 - 1
2.8
2.11
16
84
มี
1 - 4
6.39
2.67
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
4.25
1.01
53%
ทีมเหย้า
-1
3 - 2
6.08
1.05
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.41
1.11
54%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.8
1.08
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
4.37
1.01
51%
ทีมเหย้า
+3
1 - 4
6.39
1.01
รอบ 8
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Iceland 3 Deild I3D
Sindri
Kari
45
23
32
1
2 - 1
3.29
2.22
1 - 2
Iceland 3 Deild I3D
22
20
58
2
1 - 2
3.77
1.72
1 - 0
Iceland 3 Deild I3D
32
21
47
2
1 - 2
3.8
2.13
3 - 3
Iceland 3 Deild I3D
54
20
26
1
2 - 1
4.14
1.85
1 - 2
Iceland 3 Deild I3D
32
21
47
2
1 - 2
3.91
2.13
1 - 1
12
13
75
2
1 - 3
5
1.33
2 - 5
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
36.25
63.75
สูง
3.29
1.27
27.43
72.57
สูง
3.77
1.45
26.98
73.02
สูง
3.8
1.46
21.97
78.03
สูง
4.14
1.56
25.26
74.74
สูง
3.91
1.49
12.66
87.34
สูง
5
1.74
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
35
65
มี
2 - 1
3.29
2.29
32
68
มี
1 - 2
3.77
2.36
28
72
มี
1 - 2
3.8
2.43
26
74
มี
2 - 1
4.14
2.48
27
73
มี
1 - 2
3.91
2.45
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
55%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.29
1.1
58%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.77
1.16
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.8
1.06
54%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
4.14
1.08
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.91
1.05
58%
ทีมเยือน
-2
1 - 3
5
1.16
รอบ 7
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Iceland 3 Deild I3D
FC Arbaer
Sindri
30
21
49
2
1 - 2
3.77
2.04
1 - 5
51
23
26
1
2 - 1
3.14
1.96
2 - 0
Iceland 3 Deild I3D
60
23
17
1
2 - 1
2.66
1.67
8 - 0
Iceland 3 Deild I3D
Hviti Riddarinn
Ellidi
28
22
50
2
1 - 2
3.38
2
1 - 3
Iceland 3 Deild I3D
Kari
IH Hafnarfjordur
73
13
14
1
4 - 1
6.06
1.37
5 - 2
41
18
41
1
3 - 2
5.25
2.44
2 - 3
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
27.47
72.53
สูง
3.77
1.45
39.42
60.58
สูง
3.14
1.21
50.45
49.55
ต่ำ
2.66
1
34.5
65.5
สูง
3.38
1.3
6.26
93.74
สูง
6.06
1.87
10.7
89.3
สูง
5.25
1.78
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
29
71
มี
1 - 2
3.77
2.41
52
48
ไม่มี
2 - 1
2.66
2.04
35
65
มี
1 - 2
3.38
2.29
16
84
มี
4 - 1
6.06
2.68
14
86
มี
3 - 2
5.25
2.71
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.77
1.01
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.14
1.01
60%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.66
1.19
51%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.38
1.01
58%
ทีมเหย้า
-1
4 - 1
6.06
1.15
59%
ทีมเยือน
0
3 - 2
5.25
1.17