สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 279
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 1149
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ China Division 2

รอบ 13
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
China Division 2 Cn3
71
18
11
1
3 - 0
2.97
1.41
68
19
13
1
2 - 1
2.92
1.47
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
43.19
56.81
สูง
2.97
1.13
44.19
55.81
สูง
2.92
1.11
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54
46
ไม่มี
3 - 0
2.97
2.07
52
48
ไม่มี
2 - 1
2.92
2.04
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
53%
ทีมเยือน
+1
3 - 0
2.97
1.05
56%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.92
1.12
รอบ 14
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
40
41
19
X
0 - 0
1.21
2.44
45
39
16
1
1 - 0
1.23
2.22
49
27
24
1
1 - 0
2.34
2.04
China Division 2 Cn3
5
24
71
2
0 - 1
1.67
1.41
58
23
19
1
2 - 1
2.81
1.72
China Division 2 Cn3
43
27
30
1
1 - 0
2.4
2.33
96
3
1
1
4 - 0
5.39
1.04
9
24
67
2
0 - 1
2.06
1.49
14
19
67
2
1 - 2
3.14
1.49
84
13
3
1
3 - 0
2.6
1.19
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58.52
41.48
ต่ำ
2.34
1.17
76.68
23.32
ต่ำ
1.67
1.53
57.04
42.96
ต่ำ
2.4
1.14
10.32
89.68
สูง
5.39
1.79
66.16
33.84
ต่ำ
2.06
1.32
39.41
60.59
สูง
3.14
1.21
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
81
19
ไม่มี
0 - 0
1.21
2.61
82
18
ไม่มี
1 - 0
1.23
2.64
55
45
ไม่มี
1 - 0
2.34
2.09
86
14
ไม่มี
0 - 1
1.67
2.73
52
48
ไม่มี
1 - 0
2.4
2.03
67
33
ไม่มี
4 - 0
5.39
2.33
72
28
ไม่มี
0 - 1
2.06
2.44
79
21
ไม่มี
3 - 0
2.6
2.57
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
60%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.21
1.2
55%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.23
1.09
51%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.34
1.02
61%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
1.67
1.22
58%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.81
1.16
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.4
1.14
53%
ทีมเยือน
+4
4 - 0
5.39
1.06
61%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
2.06
1.22
56%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
3.14
1.11
61%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
2.6
1.21
รอบ 13
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
16
32
52
2
0 - 1
1.68
1.92
1 - 2
0
53
47
X
0 - 0
0.63
1.89
2 - 0
4
19
77
2
0 - 1
1.95
1.3
2 - 1
43
38
19
1
1 - 0
1.35
2.33
เลื่อนออกไป
40
40
20
1
0 - 0
1.24
2.5
2 - 0
43
28
29
1
1 - 0
2.35
2.33
2 - 0
71
19
10
1
3 - 0
2.72
1.41
1 - 0
China Division 2 Cn3
9
24
67
2
0 - 1
2.04
1.49
2 - 3
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
76.19
23.81
ต่ำ
1.68
1.52
69.19
30.81
ต่ำ
1.95
1.38
87.17
12.83
ต่ำ
1.24
1.74
66.52
33.48
ต่ำ
2.04
1.33
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
72
28
ไม่มี
0 - 1
1.68
2.44
86
14
ไม่มี
0 - 1
1.95
2.71
78
22
ไม่มี
1 - 0
1.35
2.56
80
20
ไม่มี
0 - 0
1.24
2.6
53
47
ไม่มี
1 - 0
2.35
2.05
59
41
ไม่มี
3 - 0
2.72
2.18
72
28
ไม่มี
0 - 1
2.04
2.44
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.68
1.04
53%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
0.63
1.06
53%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
1.95
1.05
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.35
1.13
60%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.24
1.2
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.35
1.14
54%
ทีมเยือน
+1
3 - 0
2.72
1.07
62%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
2.04
1.23
รอบ 12
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
1
4
95
2
0 - 4
4.68
1.05
0 - 2
13
42
45
2
0 - 1
1.11
2.22
2 - 0
72
22
6
1
1 - 0
1.95
1.39
0 - 1
22
23
55
2
1 - 2
2.79
1.82
0 - 2
26
43
31
X
0 - 0
1.14
2.33
2 - 0
79
14
7
1
3 - 0
3.14
1.27
2 - 2
China Division 2 Cn3
28
24
48
2
1 - 2
2.97
2.08
0 - 2
39
38
23
1
1 - 0
1.4
2.56
2 - 1
70
20
10
1
3 - 0
2.51
1.43
0 - 2
43
40
17
1
1 - 0
1.25
2.33
3 - 2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
15.75
84.25
สูง
4.68
1.68
89.81
10.19
ต่ำ
1.11
1.79
69.11
30.89
ต่ำ
1.95
1.38
47.38
52.62
สูง
2.79
1.05
39.46
60.54
สูง
3.14
1.21
43.1
56.9
สูง
2.97
1.13
54.24
45.76
ต่ำ
2.51
1.08
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
68
32
ไม่มี
0 - 4
4.68
2.36
85
15
ไม่มี
0 - 1
1.11
2.7
80
20
ไม่มี
1 - 0
1.95
2.59
81
19
ไม่มี
0 - 0
1.14
2.62
58
42
ไม่มี
3 - 0
3.14
2.16
42
58
มี
1 - 2
2.97
2.16
76
24
ไม่มี
1 - 0
1.4
2.51
63
37
ไม่มี
3 - 0
2.51
2.25
81
19
ไม่มี
1 - 0
1.25
2.62
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
55%
ทีมเยือน
-4
0 - 4
4.68
1.09
55%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.11
1.09
58%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
1.95
1.15
55%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.79
1.09
69%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.14
1.38
57%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
3.14
1.14
52%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.97
1.03
61%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.4
1.22
57%
ทีมเยือน
+1
3 - 0
2.51
1.13
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.25
1.13

China Division 2 Table

Pos # Team pts gp W D L gf ga +/-
1 Nantong Haimen Codion 26 12 7 5 0 19 8 11
2 Shaanxi Union 26 12 8 2 2 23 8 15
3 Dalian K'un City 24 13 7 3 3 18 10 8
4 Langfang Glory City 21 13 6 3 4 16 10 6
5 Beijing Institute 18 13 4 6 3 16 14 2
6 Shandong Taishan Reserves 17 13 4 5 4 12 11 1
7 Hubei Istar 16 13 5 1 7 15 18 -3
8 Tai'an Tiankuang 12 12 2 6 4 5 11 -6
9 Rizhao Yuqi 6 12 1 3 8 8 18 -10
10 Xi'an Ronghai FC 4 13 0 4 9 7 31 -24