สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 276
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 2178
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ ลีกวีเลจเวียดนาม

รอบ 24
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Vietnam V-League Vn1
51
26
23
1
1 - 0
2.44
1.96
Vietnam V-League Vn1
53
23
24
1
2 - 1
2.92
1.89
Vietnam V-League Vn1
57
28
15
1
1 - 0
1.89
1.75
Vietnam V-League Vn1
Binh Dinh
Ha Noi FC
34
26
40
2
1 - 2
2.77
2.5
Vietnam V-League Vn1
60
22
18
1
2 - 1
2.97
1.67
Vietnam V-League Vn1
62
24
14
1
1 - 0
2.33
1.61
Vietnam V-League Vn1
48
24
28
1
2 - 1
2.83
2.08
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
55.98
44.02
ต่ำ
2.44
1.11
44.15
55.85
สูง
2.92
1.11
70.62
29.38
ต่ำ
1.89
1.41
47.7
52.3
สูง
2.77
1.04
43.04
56.96
สูง
2.97
1.13
58.85
41.15
ต่ำ
2.33
1.17
46.38
53.62
สูง
2.83
1.07
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
53
47
ไม่มี
1 - 0
2.44
2.06
44
56
มี
2 - 1
2.92
2.12
69
31
ไม่มี
1 - 0
1.89
2.38
44
56
มี
1 - 2
2.77
2.11
46
54
มี
2 - 1
2.97
2.08
61
39
ไม่มี
1 - 0
2.33
2.21
44
56
มี
2 - 1
2.83
2.11
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.44
1.01
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.92
1.06
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.89
1.13
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.77
1.19
60%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.97
1.2
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.33
1.23
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.83
1.04
รอบ 25
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Vietnam V-League Vn1
Thanh Hoa
The Cong FC
30
26
44
2
1 - 2
2.75
2.27
Vietnam V-League Vn1
Hai Phong
Ha Noi FC
35
25
40
2
1 - 2
2.81
2.5
65
23
12
1
1 - 0
2.32
1.54
Vietnam V-League Vn1
64
20
16
1
2 - 1
3.11
1.56
Vietnam V-League Vn1
68
19
13
1
2 - 1
2.88
1.47
Vietnam V-League Vn1
Binh Duong
Binh Dinh
35
27
38
2
0 - 1
2.44
2.63
46
34
20
1
1 - 0
1.66
2.17
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
48.15
51.85
สูง
2.75
1.03
46.82
53.18
สูง
2.81
1.06
59.18
40.82
ต่ำ
2.32
1.18
39.95
60.05
สูง
3.11
1.2
45.25
54.75
สูง
2.88
1.09
55.98
44.02
ต่ำ
2.44
1.11
76.93
23.07
ต่ำ
1.66
1.53
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
45
55
มี
1 - 2
2.75
2.1
43
57
มี
1 - 2
2.81
2.13
64
36
ไม่มี
1 - 0
2.32
2.27
45
55
มี
2 - 1
3.11
2.09
53
47
ไม่มี
2 - 1
2.88
2.05
50
50
มี
0 - 1
2.44
1.99
71
29
ไม่มี
1 - 0
1.66
2.41
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
55%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.75
1.1
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.81
1.2
62%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.32
1.23
59%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.11
1.18
56%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.88
1.12
62%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.44
1.23
54%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.66
1.07
รอบ 23
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Vietnam V-League Vn1
51
22
27
1
2 - 1
3.63
1.96
2 - 1
Vietnam V-League Vn1
Hai Phong
Binh Duong
42
30
28
1
1 - 0
2.06
2.38
3 - 1
Vietnam V-League Vn1
29
32
39
2
0 - 1
1.91
2.56
0 - 1
Vietnam V-League Vn1
47
24
29
1
2 - 1
2.89
2.13
1 - 1
Vietnam V-League Vn1
34
32
34
1
0 - 1
1.91
2.94
1 - 1
Vietnam V-League Vn1
32
23
45
2
1 - 2
3.14
2.22
0 - 5
Vietnam V-League Vn1
29
40
31
X
0 - 0
1.32
2.5
0 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
29.91
70.09
สูง
3.63
1.4
66.25
33.75
ต่ำ
2.06
1.32
70.26
29.74
ต่ำ
1.91
1.4
45.02
54.98
สูง
2.89
1.09
70.22
29.78
ต่ำ
1.91
1.4
39.31
60.69
สูง
3.14
1.21
85.31
14.69
ต่ำ
1.32
1.7
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
32
68
มี
2 - 1
3.63
2.36
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.06
2.19
63
37
ไม่มี
0 - 1
1.91
2.25
43
57
มี
2 - 1
2.89
2.14
62
38
ไม่มี
0 - 1
1.91
2.24
38
62
มี
1 - 2
3.14
2.24
77
23
ไม่มี
0 - 0
1.32
2.53
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.63
1.02
58%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.06
1.16
61%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.91
1.21
53%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.89
1.06
66%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.91
1.31
55%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.14
1.09
69%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.32
1.37
รอบ 22
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Vietnam V-League Vn1
67
21
12
1
2 - 1
2.62
1.49
5 - 2
Vietnam V-League Vn1
60
22
18
1
2 - 1
2.83
1.67
1 - 1
Vietnam V-League Vn1
65
23
12
1
1 - 0
2.32
1.54
1 - 2
Vietnam V-League Vn1
The Cong FC
Hai Phong
39
28
33
1
1 - 0
2.38
2.56
2 - 1
Vietnam V-League Vn1
Binh Dinh
Quang Nam
52
22
26
1
2 - 1
3.29
1.92
3 - 0
25
23
52
2
1 - 2
3.06
1.92
1 - 0
Vietnam V-League Vn1
27
38
35
X
0 - 0
1.46
2.63
1 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51.4
48.6
ต่ำ
2.62
1.02
46.31
53.69
สูง
2.83
1.07
59.19
40.81
ต่ำ
2.32
1.18
57.71
42.29
ต่ำ
2.38
1.15
36.19
63.81
สูง
3.29
1.27
41.19
58.81
สูง
3.06
1.17
81.93
18.07
ต่ำ
1.46
1.63
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58
42
ไม่มี
2 - 1
2.62
2.15
49
51
มี
2 - 1
2.83
2.02
64
36
ไม่มี
1 - 0
2.32
2.27
52
48
ไม่มี
1 - 0
2.38
2.03
37
63
มี
2 - 1
3.29
2.26
73
27
ไม่มี
0 - 0
1.46
2.46
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
59%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.62
1.17
60%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.83
1.2
62%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.32
1.23
61%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.38
1.22
52%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.29
1.03
52%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.06
1.04
65%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.46
1.29

Vietnam V-League Table

Pos # Team pts gp W D L gf ga +/-
1 Nam Dinh 44 23 13 5 5 51 36 15
2 Binh Dinh 40 23 11 7 5 38 24 14
3 Ha Noi FC 39 23 12 3 8 39 30 9
4 Hai Phong 35 23 9 8 6 40 31 9
5 The Cong FC 34 23 9 7 7 24 26 -2
6 Ho Chi Minh City 33 23 9 6 8 28 26 2
7 Thanh Hoa 33 23 9 6 8 33 33 0
8 Binh Duong 33 23 10 3 10 29 29 0
9 Cong An Ha Noi 31 23 9 4 10 33 30 3
10 Quang Nam 29 23 7 8 8 29 30 -1
11 Hong Linh Ha Tinh 28 23 7 7 9 24 30 -6
12 Song Lam Nghe An 26 23 6 8 9 22 27 -5
13 Hoang Anh Gia Lai 26 23 6 8 9 19 29 -10
14 Sanna Khanh Hoa 10 23 2 4 17 17 45 -28