สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 276
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 2595
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Poland III Liga

รอบ 13th place final
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58
23
19
1
2 - 1
2.65
1.72
0 - 5
Poland III Liga PlC
56
26
18
1
1 - 0
2.33
1.79
0 - 2
Poland III Liga PlC
68
18
14
1
2 - 1
3.26
1.47
3 - 0
73
16
11
1
2 - 1
3.36
1.37
3 - 0
Poland III Liga PlC
59
26
15
1
1 - 0
2.13
1.69
3 - 2
50
29
21
1
1 - 0
2.11
2
2 - 1
73
18
9
1
3 - 0
2.74
1.37
7 - 0
53
23
24
1
2 - 1
3.13
1.89
3 - 0
45
21
34
1
2 - 1
3.88
2.22
2 - 1
Poland III Liga PlC
22
29
49
2
0 - 1
1.97
2.04
0 - 3
42
27
31
1
1 - 0
2.49
2.38
2 - 0
53
21
26
1
2 - 1
3.5
1.89
1 - 0
32
25
43
2
1 - 2
2.81
2.33
3 - 1
62
21
17
1
2 - 1
2.91
1.61
2 - 1
22
23
55
2
1 - 2
2.86
1.82
2 - 5
41
23
36
1
2 - 1
3.52
2.44
1 - 0
Poland III Liga PlC
20
18
62
2
1 - 2
4.02
1.61
1 - 2
23
35
42
2
0 - 1
1.56
2.38
0 - 1
42
23
35
1
2 - 1
3.32
2.38
2 - 2
41
30
29
1
1 - 0
2.06
2.44
2 - 2
60
25
15
1
1 - 0
2.24
1.67
3 - 1
Poland III Liga PlC
17
27
56
2
0 - 1
2.18
1.79
0 - 1
42
30
28
1
1 - 0
2.08
2.38
1 - 0
15
17
68
2
1 - 2
4.01
1.47
4 - 3
44
19
37
1
2 - 1
4.62
2.27
1 - 5
28
25
47
2
1 - 2
2.84
2.13
1 - 3
31
20
49
2
1 - 2
4.07
2.04
3 - 1
47
31
22
1
1 - 0
1.82
2.13
2 - 2
11
19
70
2
1 - 2
2.86
1.43
0 - 3
Poland III Liga PlC
47
23
30
1
2 - 1
3.1
2.13
5 - 1
69
21
10
1
1 - 0
2.28
1.45
2 - 2
57
26
17
1
1 - 0
2.23
1.75
2 - 1
35
28
37
2
0 - 1
2.31
2.7
1 - 3
84
10
6
1
3 - 0
3.94
1.19
5 - 0
34
27
39
2
0 - 1
2.43
2.56
2 - 3
48
25
27
1
2 - 1
2.79
2.08
2 - 2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58.93
41.07
ต่ำ
2.33
1.17
36.95
63.05
สูง
3.26
1.26
64.34
35.66
ต่ำ
2.13
1.28
39.57
60.43
สูง
3.13
1.2
68.59
31.41
ต่ำ
1.97
1.37
54.8
45.2
ต่ำ
2.49
1.09
32.12
67.88
สูง
3.5
1.35
46.76
53.24
สูง
2.81
1.06
23.6
76.4
สูง
4.02
1.52
66.19
33.81
ต่ำ
2.06
1.32
61.21
38.79
ต่ำ
2.24
1.22
62.78
37.22
ต่ำ
2.18
1.25
65.48
34.52
ต่ำ
2.08
1.3
23.76
76.24
สูง
4.01
1.52
16.25
83.75
สูง
4.62
1.67
22.98
77.02
สูง
4.07
1.54
40.18
59.82
สูง
3.1
1.19
61.62
38.38
ต่ำ
2.23
1.23
47.2
52.8
สูง
2.79
1.05
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51
49
ไม่มี
2 - 1
2.65
2.02
58
42
ไม่มี
1 - 0
2.33
2.15
45
55
มี
2 - 1
3.26
2.09
64
36
ไม่มี
1 - 0
2.13
2.28
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.11
2.2
61
39
ไม่มี
3 - 0
2.74
2.21
63
37
ไม่มี
0 - 1
1.97
2.26
30
70
มี
1 - 2
4.02
2.4
72
28
ไม่มี
0 - 1
1.56
2.43
59
41
ไม่มี
1 - 0
2.06
2.18
62
38
ไม่มี
1 - 0
2.24
2.24
61
39
ไม่มี
0 - 1
2.18
2.22
59
41
ไม่มี
1 - 0
2.08
2.17
33
67
มี
1 - 2
4.01
2.34
25
75
มี
1 - 2
4.07
2.49
67
33
ไม่มี
1 - 0
1.82
2.33
55
45
ไม่มี
1 - 2
2.86
2.09
39
61
มี
2 - 1
3.1
2.22
68
32
ไม่มี
1 - 0
2.28
2.35
61
39
ไม่มี
1 - 0
2.23
2.21
53
47
ไม่มี
0 - 1
2.31
2.06
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.65
1.16
56%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.33
1.11
55%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.26
1.1
51%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
3.36
1.01
59%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.13
1.17
50%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.11
1
51%
ทีมเยือน
+1
3 - 0
2.74
1.02
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.13
1.06
55%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.88
1.11
51%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.97
1.02
58%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.49
1.15
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.5
1.05
57%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.81
1.14
62%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.91
1.23
55%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.86
1.09
59%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.52
1.17
59%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
4.02
1.17
58%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.56
1.15
58%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.32
1.16
59%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.06
1.17
60%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.24
1.2
56%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.18
1.12
58%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.08
1.16
52%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
4.01
1.03
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
4.62
1.12
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.84
1.05
51%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.07
1.01
53%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.82
1.06
54%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
2.86
1.08
53%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.1
1.06
59%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.28
1.17
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.23
1.14
63%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.31
1.25
54%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.94
1.08
61%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.43
1.22
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.79
1.03
รอบ 9th place final
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
89
8
3
1
3 - 0
4.04
1.12
2 - 1
21
20
59
2
1 - 2
3.41
1.69
3 - 1
41
26
33
1
2 - 1
2.6
2.44
0 - 3
14
16
70
2
1 - 2
3.7
1.43
1 - 4
28
34
38
2
0 - 1
1.74
2.63
0 - 1
1
5
94
2
0 - 4
5.08
1.06
2 - 3
37
25
38
2
1 - 2
2.81
2.63
2 - 0
33
26
41
2
1 - 2
2.71
2.44
5 - 1
Poland III Liga PlC
10
37
53
2
0 - 1
1.25
1.89
2 - 6
52
19
29
1
2 - 1
4.25
1.92
2 - 0
18
23
59
2
1 - 2
2.75
1.69
0 - 0
12
29
59
2
0 - 1
1.78
1.69
2 - 3
Poland III Liga PlC
40
24
36
1
2 - 1
3.02
2.5
0 - 1
31
24
45
2
1 - 2
3.03
2.22
1 - 2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
74.7
25.3
ต่ำ
1.74
1.49
49.19
50.81
สูง
2.71
1.01
86.84
13.16
ต่ำ
1.25
1.73
20.47
79.53
สูง
4.25
1.59
48.22
51.78
สูง
2.75
1.03
41.99
58.01
สูง
3.02
1.16
41.87
58.13
สูง
3.03
1.16
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
56
44
ไม่มี
3 - 0
4.04
2.12
67
33
ไม่มี
0 - 1
1.74
2.33
85
15
ไม่มี
0 - 1
1.25
2.7
74
26
ไม่มี
0 - 1
1.78
2.47
40
60
มี
2 - 1
3.02
2.2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
4.04
1.08
59%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.41
1.17
59%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.6
1.18
51%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
3.7
1.02
61%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.74
1.22
54%
ทีมเยือน
-4
0 - 4
5.08
1.08
62%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.81
1.24
58%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.71
1.16
53%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.25
1.06
52%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
4.25
1.03
59%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.75
1.18
59%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.78
1.18
60%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.02
1.2
54%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.03
1.08