สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 276
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 2245
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Russia Division 2

รอบ 14
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
36
30
34
1
1 - 0
2.11
2.78
27
25
48
2
1 - 2
2.65
2.08
74
18
8
1
3 - 0
2.53
1.35
62
27
11
1
1 - 0
1.92
1.61
47
26
27
1
2 - 1
2.55
2.13
Russia Division 2 RD2
56
26
18
1
1 - 0
2.28
1.79
20
26
54
2
0 - 1
2.36
1.85
Russia Division 2 RD2
Rostov-M2
Sevastopol
41
24
35
1
2 - 1
3.01
2.44
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
53.71
46.29
ต่ำ
2.53
1.07
69.8
30.2
ต่ำ
1.92
1.39
53.16
46.84
ต่ำ
2.55
1.06
60.09
39.91
ต่ำ
2.28
1.2
58.03
41.97
ต่ำ
2.36
1.16
42.17
57.83
สูง
3.01
1.15
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
66
34
ไม่มี
3 - 0
2.53
2.31
72
28
ไม่มี
1 - 0
1.92
2.43
59
41
ไม่มี
1 - 0
2.28
2.17
56
44
ไม่มี
0 - 1
2.36
2.12
40
60
มี
2 - 1
3.01
2.2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
64%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.11
1.28
52%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.65
1.03
52%
ทีมเยือน
+1
3 - 0
2.53
1.04
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.92
1.24
53%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.55
1.06
56%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.28
1.11
55%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.36
1.09
59%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.01
1.18
รอบ 12
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Russia Division 2 RD2
48
30
22
1
1 - 0
2
2.08
31
27
42
2
1 - 2
2.59
2.38
87
9
4
1
3 - 0
3.8
1.15
Russia Division 2 RD2
39
21
40
2
1 - 2
4.01
2.5
76
14
10
1
2 - 1
3.89
1.32
Russia Division 2 RD2
16
33
51
2
0 - 1
1.59
1.96
49
24
27
1
2 - 1
2.93
2.04
16
22
62
2
1 - 2
2.71
1.61
Russia Division 2 RD2
49
26
25
1
1 - 0
2.41
2.04
Russia Division 2 RD2
15
18
67
2
1 - 2
3.42
1.49
9
16
75
2
0 - 3
3.02
1.33
Russia Division 2 RD2
20
22
58
2
1 - 2
3.07
1.72
Russia Division 2 RD2
30
29
41
2
0 - 1
2.22
2.44
Russia Division 2 RD2
26
31
43
2
0 - 1
2.02
2.33
47
25
28
1
2 - 1
2.8
2.13
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
67.74
32.26
ต่ำ
2
1.35
23.87
76.13
สูง
4.01
1.52
25.52
74.48
สูง
3.89
1.48
78.56
21.44
ต่ำ
1.59
1.57
56.89
43.11
ต่ำ
2.41
1.13
33.71
66.29
สูง
3.42
1.32
41.96
58.04
สูง
3.02
1.16
40.83
59.17
สูง
3.07
1.18
61.82
38.18
ต่ำ
2.22
1.23
67.23
32.77
ต่ำ
2.02
1.34
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
63
37
ไม่มี
1 - 0
2
2.25
57
43
ไม่มี
3 - 0
3.8
2.14
25
75
มี
1 - 2
4.01
2.49
74
26
ไม่มี
0 - 1
1.59
2.48
53
47
ไม่มี
1 - 2
2.71
2.05
53
47
ไม่มี
1 - 0
2.41
2.06
41
59
มี
1 - 2
3.42
2.17
56
44
ไม่มี
0 - 3
3.02
2.12
43
57
มี
1 - 2
3.07
2.14
56
44
ไม่มี
0 - 1
2.22
2.11
61
39
ไม่มี
0 - 1
2.02
2.21
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2
1.03
57%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.59
1.14
50%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
3.8
0.99
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.01
1.19
56%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
3.89
1.11
51%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.59
1.01
51%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.93
1.02
63%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.71
1.25
51%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.41
1.02
55%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
3.42
1.1
52%
ทีมเยือน
-2
0 - 3
3.02
1.03
58%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.07
1.16
59%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.22
1.18
56%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.02
1.12
53%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.8
1.06
รอบ 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
45
38
17
1
1 - 0
1.33
2.22
3 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
85.17
14.83
ต่ำ
1.33
1.7
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
79
21
ไม่มี
1 - 0
1.33
2.58
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
55%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.33
1.1
รอบ 10
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
46
40
14
1
1 - 0
1.16
2.17
4 - 0
10
13
77
2
1 - 3
4.58
1.3
1 - 2
Russia Division 2 RD2
34
19
47
2
1 - 2
4.33
2.13
3 - 2
9
41
50
2
0 - 1
1.09
2
2 - 2
9
54
37
X
0 - 0
0.7
1.85
3 - 4
28
21
51
2
1 - 2
3.59
1.96
2 - 0
35
28
37
2
0 - 1
2.26
2.7
0 - 2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
88.85
11.15
ต่ำ
1.16
1.77
19.52
80.48
สูง
4.33
1.6
60.88
39.12
ต่ำ
2.26
1.21
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
84
16
ไม่มี
1 - 0
1.16
2.68
22
78
มี
1 - 2
4.33
2.55
88
12
ไม่มี
0 - 1
1.09
2.76
94
6
ไม่มี
0 - 0
0.7
2.87
54
46
ไม่มี
0 - 1
2.26
2.08
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.16
1.08
59%
ทีมเหย้า
+3
1 - 3
4.58
1.18
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.33
1.06
50%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.09
0.99
63%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
0.7
1.26
51%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.59
1.01
63%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.26
1.26

Russia Division 2 Table

Pos # Team pts gp W D L gf ga +/-
1 FC Kompozit Pavlovskiy Posad 25 10 8 1 1 22 12 10
2 FK Dinamo Vladivostok 25 10 8 1 1 15 6 9
3 Cosmos Dolgoprudny 22 10 7 1 2 18 11 7
4 Khimki-M 20 10 6 2 2 13 9 4
5 Sakhalin Sakhalinsk 17 10 5 2 3 9 8 1
6 FK Arsenal Tula II 16 11 5 1 5 15 10 5
7 Spartak Tambov 14 10 4 2 4 16 13 3
8 FK Ryazan 14 10 4 2 4 11 9 2
9 Strogino 12 10 4 0 6 16 15 1
10 Salyut Belgorod 12 10 3 3 4 11 14 -3
11 Zenit Penza 12 11 3 3 5 9 13 -4
12 FK Orel 11 11 3 2 6 10 13 -3
13 SKA-Khabarovsk-M 7 11 1 4 6 13 16 -3
14 FK Kvant Obninsk 5 10 1 2 7 9 26 -17
15 FK Kolomna 4 10 0 4 6 9 21 -12