สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 275
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3395
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ England Reserve Matches

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
X
0 - 0
0
0
3
97
2
0 - 3
3.48
1.03
2 - 3
0
12
88
2
0 - 6
7.98
1.14
4 - 3
42
23
35
1
2 - 1
3.46
2.38
1
6
93
2
0 - 5
6.17
1.08
3 - 0
15
14
71
2
1 - 3
5.33
1.41
0
3
97
2
0 - 3
3.49
1.03
4 - 3
44
20
36
1
2 - 1
4.57
2.27
2 - 3
97
3
0
1
3 - 0
3.48
1.03
95
5
0
1
3 - 0
2.95
1.05
44
23
33
1
2 - 1
3.24
2.27
2 - 4
65
18
17
1
2 - 1
3.67
1.54
4 - 0
X
0 - 0
0
X
0 - 0
0
0 - 3
51
21
28
1
2 - 1
3.64
1.96
4 - 3
13
14
73
2
1 - 3
4.81
1.37
3 - 0
X
0 - 0
0
7 - 1
X
0 - 0
0
0 - 2
X
0 - 0
0
1 - 2
X
0 - 0
0
0 - 5
42
22
36
1
2 - 1
3.48
2.38
39
20
41
2
1 - 2
4.49
2.44
59
23
18
1
2 - 1
2.78
1.69
76
16
8
1
3 - 0
2.9
1.32
1 - 3
51
20
29
1
2 - 1
3.94
1.96
0 - 2
22
20
58
2
1 - 2
3.52
1.72
1 - 2
74
15
11
1
2 - 1
3.97
1.35
76
15
9
1
3 - 0
3.73
1.32
3 - 3
22
17
61
2
1 - 2
4.77
1.64
X
0 - 0
0
6 - 1
X
0 - 0
0
3 - 0
X
0 - 0
0
53
20
27
1
2 - 1
4.04
1.89
12
26
62
2
0 - 1
1.96
1.61
3 - 1
14
15
71
2
1 - 2
4.03
1.41
1 - 2
87
12
1
1
6 - 1
7
1.15
2 - 4
82
10
8
1
4 - 1
6.05
1.22
11 - 1
38
22
40
2
1 - 2
3.51
2.5
1 - 2
58
23
19
1
2 - 1
2.85
1.72
1 - 3
28
41
31
X
0 - 0
1.28
2.44
57
27
16
1
1 - 0
2.1
1.75
95
4
1
1
4 - 0
4.76
1.05
2 - 5
36
19
45
2
2 - 3
5.07
2.22
4 - 0
34
27
39
2
1 - 2
2.53
2.56
2 - 4
44
25
31
1
2 - 1
2.86
2.27
2 - 2
0
3
97
2
0 - 5
5.36
1.03
1 - 4
2
7
91
2
1 - 5
6.34
1.1
X
0 - 0
0
28
16
56
2
2 - 3
6.61
1.79
0 - 3
53
23
24
1
2 - 1
3.07
1.89
0 - 7
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
32.53
67.47
สูง
3.48
1.34
32.55
67.45
สูง
3.48
1.34
43.42
56.58
สูง
2.95
1.13
14.38
85.62
สูง
4.81
1.71
47.57
52.43
สูง
2.78
1.04
31.79
68.21
สูง
3.52
1.36
24.41
75.59
สูง
3.97
1.51
28.09
71.91
สูง
3.73
1.43
23.51
76.49
สูง
4.03
1.52
32.05
67.95
สูง
3.51
1.35
65.03
34.97
ต่ำ
2.1
1.3
5.84
94.16
สูง
6.34
1.88
4.26
95.74
สูง
6.61
1.91
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
100
0
ไม่มี
0 - 3
3.48
3
100
0
ไม่มี
3 - 0
3.48
3
100
0
ไม่มี
3 - 0
2.95
3
59
41
ไม่มี
3 - 0
2.9
2.18
70
30
ไม่มี
0 - 1
1.96
2.4
78
22
ไม่มี
0 - 0
1.28
2.55
64
36
ไม่มี
1 - 0
2.1
2.27
63
37
ไม่มี
4 - 0
4.76
2.26
100
0
ไม่มี
0 - 5
5.36
3
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54%
ทีมเหย้า
+4
0 - 3
3.48
1.08
56%
ทีมเยือน
-6
0 - 6
7.98
1.11
58%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.46
1.15
53%
ทีมเหย้า
+5
0 - 5
6.17
1.05
54%
ทีมเยือน
-2
1 - 3
5.33
1.08
54%
ทีมเหย้า
+4
0 - 3
3.49
1.07
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
4.57
1.11
54%
ทีมเยือน
+3
3 - 0
3.48
1.08
57%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
2.95
1.13
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.24
1.12
57%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.67
1.13
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.64
1.01
55%
ทีมเยือน
-2
1 - 3
4.81
1.1
58%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.48
1.16
59%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
4.49
1.17
59%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.78
1.18
52%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
2.9
1.03
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.94
1.01
58%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.52
1.16
54%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
3.97
1.07
56%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
3.73
1.12
58%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
4.77
1.15
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
4.04
1.06
62%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.96
1.23
51%
ทีมเยือน
-2
1 - 2
4.03
1.02
54%
ทีมเหย้า
-4
6 - 1
8.37
1.08
53%
ทีมเหย้า
-2
4 - 1
6.05
1.05
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.51
1.19
58%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.85
1.16
69%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.28
1.37
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.1
1.14
53%
ทีมเหย้า
-3
4 - 0
4.76
1.05
54%
ทีมเหย้า
+1
2 - 3
5.07
1.08
61%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.53
1.21
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.86
1.11
55%
ทีมเหย้า
+6
0 - 5
5.36
1.1
58%
ทีมเยือน
-4
1 - 5
6.34
1.15
57%
ทีมเยือน
-1
2 - 3
6.61
1.13
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.07
1.06