สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 279
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 960
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Hong Kong 2nd Division

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Hong Kong 2nd Division HK2D
Kwun Tong
Chelsea SS HK
36
33
31
1
1 - 0
1.8
2.78
1 - 1
Hong Kong 2nd Division HK2D
Leaper FC
Lucky Mile
70
17
13
1
2 - 1
3.26
1.43
2 - 2
Hong Kong 2nd Division HK2D
33
21
46
2
1 - 2
3.89
2.17
1 - 1
Hong Kong 2nd Division HK2D
Sun Hei
WSE
3
13
84
2
0 - 3
2.6
1.19
2 - 2
Hong Kong 2nd Division HK2D
Tuen Mun SA
Wing Go FC
40
27
33
1
2 - 1
2.62
2.5
2 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
30
24
46
2
1 - 2
3.07
2.17
0 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
Yau Tsim Mong
Wanchai
71
17
12
1
2 - 1
3.25
1.41
4 - 1
Hong Kong 2nd Division HK2D
21
25
54
2
1 - 2
2.52
1.85
1 - 2
Hong Kong 2nd Division HK2D
Lucky Mile
Sun Hei
62
29
9
1
1 - 0
1.63
1.61
1 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
WSE
Kwong Wah
83
12
5
1
3 - 0
3.16
1.2
5 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
Leaper FC
Kwong Wah
87
9
4
1
3 - 0
3.87
1.15
2 - 1
Hong Kong 2nd Division HK2D
Kwai Tsing DFA
Wanchai
46
29
25
1
1 - 0
2.24
2.17
3 - 1
Hong Kong 2nd Division HK2D
Tung Sing
Lucky Mile
20
20
60
2
1 - 2
3.57
1.67
1 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
28
27
45
2
0 - 1
2.37
2.22
4 - 2
Hong Kong 2nd Division HK2D
Sun Hei
Sparta Asia
40
26
34
1
2 - 1
2.7
2.5
Hong Kong 2nd Division HK2D
32
24
44
2
1 - 2
3.07
2.27
2 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
WSE
Leaper FC
67
23
10
1
1 - 0
2.21
1.49
1 - 1
Hong Kong 2nd Division HK2D
Yau Tsim Mong
Kwun Tong
43
25
32
1
2 - 1
2.99
2.33
1 - 3
Hong Kong 2nd Division HK2D
Tung Sing
Sparta Asia
35
21
44
2
1 - 2
3.99
2.27
2 - 2
Hong Kong 2nd Division HK2D
43
29
28
1
1 - 0
2.26
2.33
1 - 4
Hong Kong 2nd Division HK2D
Sparta Asia
Tuen Mun SA
25
24
51
2
1 - 2
2.94
1.96
1 - 3
Hong Kong 2nd Division HK2D
19
20
61
2
1 - 2
3.43
1.64
3 - 4
Hong Kong 2nd Division HK2D
Kwun Tong
Wanchai
60
25
15
1
1 - 0
2.31
1.67
0 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
Tung Sing
Sun Hei
64
24
12
1
1 - 0
2.16
1.56
0 - 2
Hong Kong 2nd Division HK2D
46
28
26
1
1 - 0
2.32
2.17
8 - 0
Hong Kong 2nd Division HK2D
38
21
41
2
1 - 2
3.95
2.44
2 - 5
Hong Kong 2nd Division HK2D
Wing Go Fu Moon
WSE
8
15
77
2
0 - 3
3.09
1.3
0 - 5
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
73.06
26.94
ต่ำ
1.8
1.46
36.86
63.14
สูง
3.26
1.26
25.62
74.38
สูง
3.89
1.48
51.89
48.11
ต่ำ
2.6
1.03
51.46
48.54
ต่ำ
2.62
1.02
40.79
59.21
สูง
3.07
1.18
37.08
62.92
สูง
3.25
1.25
53.91
46.09
ต่ำ
2.52
1.07
77.7
22.3
ต่ำ
1.63
1.55
38.86
61.14
สูง
3.16
1.22
25.91
74.09
สูง
3.87
1.48
61.17
38.83
ต่ำ
2.24
1.22
30.89
69.11
สูง
3.57
1.38
57.9
42.1
ต่ำ
2.37
1.15
49.42
50.58
สูง
2.7
1.01
40.89
59.11
สูง
3.07
1.18
62
38
ต่ำ
2.21
1.24
42.74
57.26
สูง
2.99
1.14
24.11
75.89
สูง
3.99
1.51
60.89
39.11
ต่ำ
2.26
1.21
43.82
56.18
สูง
2.94
1.12
33.56
66.44
สูง
3.43
1.32
59.53
40.47
ต่ำ
2.31
1.19
63.39
36.61
ต่ำ
2.16
1.26
59.19
40.81
ต่ำ
2.32
1.18
24.62
75.38
สูง
3.95
1.5
40.3
59.7
สูง
3.09
1.19
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
65
35
ไม่มี
1 - 0
1.8
2.29
46
54
มี
2 - 1
3.26
2.07
27
73
มี
1 - 2
3.89
2.45
78
22
ไม่มี
0 - 3
2.6
2.56
47
53
มี
2 - 1
2.62
2.05
39
61
มี
1 - 2
3.07
2.21
48
52
มี
2 - 1
3.25
2.04
53
47
ไม่มี
1 - 2
2.52
2.05
80
20
ไม่มี
1 - 0
1.63
2.6
63
37
ไม่มี
3 - 0
3.16
2.26
57
43
ไม่มี
3 - 0
3.87
2.13
56
44
ไม่มี
1 - 0
2.24
2.12
35
65
มี
1 - 2
3.57
2.29
53
47
ไม่มี
0 - 1
2.37
2.05
45
55
มี
2 - 1
2.7
2.09
39
61
มี
1 - 2
3.07
2.21
68
32
ไม่มี
1 - 0
2.21
2.35
40
60
มี
2 - 1
2.99
2.19
26
74
มี
1 - 2
3.99
2.48
55
45
ไม่มี
1 - 0
2.26
2.1
43
57
มี
1 - 2
2.94
2.14
38
62
มี
1 - 2
3.43
2.23
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.31
2.2
67
33
ไม่มี
1 - 0
2.16
2.33
54
46
ไม่มี
1 - 0
2.32
2.08
26
74
มี
1 - 2
3.95
2.47
57
43
ไม่มี
0 - 3
3.09
2.13
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
64%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.8
1.27
53%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.26
1.06
54%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.89
1.08
60%
ทีมเยือน
-2
0 - 3
2.6
1.2
60%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.62
1.19
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.07
1.06
52%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.25
1.03
55%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.52
1.09
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.63
1.24
61%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.16
1.21
51%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
3.87
1.01
54%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.24
1.07
60%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.57
1.2
55%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.37
1.1
60%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.7
1.19
55%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.07
1.1
61%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.21
1.21
57%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.99
1.13
55%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.99
1.1
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.26
1.13
51%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.94
1.02
61%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
3.43
1.21
60%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.31
1.2
64%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.16
1.27
54%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.32
1.07
59%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.95
1.17
55%
ทีมเยือน
-2
0 - 3
3.09
1.09