สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 279
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 996
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Hungary Cup Women

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
41
19
40
1
2 - 1
4.83
2.44
3 - 4
10
18
72
2
0 - 3
3.07
1.39
1 - 0
X
0 - 0
0
7 - 0
88
9
3
1
5 - 1
7.67
1.14
5 - 0
36
29
35
1
1 - 0
2.25
2.78
3 - 4
37
29
34
1
1 - 0
2.22
2.7
2 - 4
5
10
85
2
0 - 3
4.44
1.18
4 - 1
0
25
75
2
0 - 1
1.4
1.33
2 - 1
37
26
37
1
2 - 1
2.8
2.7
7
12
81
2
0 - 3
3.5
1.23
1 - 0
54
27
19
1
1 - 0
2.1
1.85
0 - 1
20
21
59
2
1 - 2
3.27
1.69
4 - 0
84
16
0
1
1 - 0
1.81
1.19
0 - 4
36
27
37
2
1 - 2
2.56
2.7
2 - 2
9
16
75
2
0 - 3
3.18
1.33
1 - 5
85
9
6
1
3 - 1
4.9
1.18
4 - 0
54
23
23
1
2 - 1
2.8
1.85
4 - 2
54
23
23
1
2 - 1
2.8
1.85
0 - 3
27
20
53
2
1 - 2
4.2
1.89
0 - 2
67
18
15
1
2 - 1
3.53
1.49
0 - 2
57
20
23
1
2 - 1
3.55
1.75
7 - 0
78
22
0
1
1 - 0
1.5
1.28
4 - 3
50
29
21
1
5 - 3
8
2
6 - 4
85
9
6
1
3 - 1
4.9
1.18
7 - 0
1
3
96
2
0 - 5
5.65
1.04
1 - 4
63
14
23
1
4 - 2
7
1.59
1 - 3
63
14
23
1
4 - 2
7
1.59
0 - 5
57
20
23
1
2 - 1
3.55
1.75
1 - 4
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
14.11
85.89
สูง
4.83
1.71
18.16
81.84
สูง
4.44
1.63
47.04
52.96
สูง
2.8
1.05
53.08
46.92
ต่ำ
2.56
1.06
31.68
68.32
สูง
3.53
1.36
31.25
68.75
สูง
3.55
1.37
31.25
68.75
สูง
3.55
1.37
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52
48
ไม่มี
0 - 3
3.07
2.04
55
45
ไม่มี
1 - 0
2.25
2.09
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.81
3
48
52
มี
1 - 2
2.56
2.03
52
48
ไม่มี
0 - 3
3.18
2.04
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.5
3
57
43
ไม่มี
0 - 5
5.65
2.14
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
59%
ทีมเยือน
0
2 - 1
4.83
1.18
51%
ทีมเหย้า
+2
0 - 3
3.07
1.01
55%
ทีมเหย้า
-3
5 - 1
7.67
1.1
64%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.25
1.27
63%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.22
1.25
51%
ทีมเยือน
-3
0 - 3
4.44
1.02
59%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
1.4
1.18
63%
ทีมเหย้า
+1
2 - 1
2.8
1.25
61%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.5
1.21
54%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.1
1.07
59%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.27
1.17
54%
ทีมเหย้า
-1
1 - 0
1.81
1.08
62%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.56
1.24
52%
ทีมเยือน
-2
0 - 3
3.18
1.04
53%
ทีมเหย้า
-2
3 - 1
4.9
1.06
54%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.8
1.07
54%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.8
1.07
54%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
4.2
1.07
55%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.53
1.09
57%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.55
1.13
56%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
1.5
1.11
50%
ทีมเหย้า
0
7 - 5
13.82
0.99
53%
ทีมเหย้า
-2
3 - 1
4.9
1.06
53%
ทีมเหย้า
+5
0 - 5
5.65
1.05
53%
ทีมเยือน
+1
4 - 2
7
1.05
53%
ทีมเยือน
+1
4 - 2
7
1.05
57%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.55
1.13