สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 275
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3239
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
35
27
38
2
0 - 1
2.48
2.63
1 - 1
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
61
24
15
1
1 - 0
2.35
1.64
3 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
28
21
51
2
1 - 2
3.64
1.96
44
22
34
1
2 - 1
3.49
2.27
3 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
34
29
37
2
0 - 1
2.13
2.7
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
29
22
49
2
1 - 2
3.47
2.04
2 - 3
36
25
39
2
1 - 2
2.8
2.56
3 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
61
24
15
1
1 - 0
2.35
1.64
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
58
24
18
1
1 - 0
2.44
1.72
0 - 2
29
23
48
2
1 - 2
3.18
2.08
1 - 3
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
31
29
40
2
0 - 1
2.24
2.5
3 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
73
14
13
1
2 - 1
4.23
1.37
4 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
66
20
14
1
2 - 1
3.01
1.52
1 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
Glebe North FC
UCD AFC
67
17
16
1
2 - 1
3.84
1.49
1 - 4
50
25
25
1
2 - 1
2.63
2
0 - 5
31
23
46
2
1 - 2
3.36
2.17
0 - 0
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
44
25
31
1
2 - 1
2.95
2.27
2 - 4
45
24
31
1
2 - 1
2.83
2.22
4 - 1
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
48
25
27
1
2 - 1
2.72
2.08
1 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
25
21
54
2
1 - 2
3.56
1.85
2 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
68
19
13
1
2 - 1
3.18
1.47
1 - 0
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
31
21
48
2
1 - 2
3.68
2.08
2 - 1
82
12
6
1
3 - 0
3.63
1.22
1 - 1
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
31
26
43
2
1 - 2
2.6
2.33
1 - 2
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
31
36
33
X
0 - 0
1.57
2.78
2 - 3
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
42
25
33
1
2 - 1
2.82
2.38
1 - 4
28
21
51
2
1 - 2
3.59
1.96
0 - 3
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
44
27
29
1
1 - 0
2.48
2.27
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
X
0 - 0
0
0 - 2
26
21
53
2
1 - 2
3.54
1.89
2 - 5
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
83
10
7
1
4 - 1
5.42
1.2
1 - 0
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
37
29
34
1
1 - 0
2.26
2.7
1 - 1
62
20
18
1
2 - 1
3.07
1.61
0 - 3
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
41
24
35
1
2 - 1
2.99
2.44
1 - 1
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
70
17
13
1
2 - 1
3.5
1.43
2 - 1
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
36
28
36
1
0 - 1
2.38
2.78
1 - 0
Republic of Ireland Leinster Senior League RoIL
38
17
45
2
2 - 3
6.01
2.22
3 - 0
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54.94
45.06
ต่ำ
2.48
1.09
58.38
41.62
ต่ำ
2.35
1.16
29.76
70.24
สูง
3.64
1.4
64.19
35.81
ต่ำ
2.13
1.28
32.83
67.17
สูง
3.47
1.34
58.34
41.66
ต่ำ
2.35
1.16
55.89
44.11
ต่ำ
2.44
1.11
61.24
38.76
ต่ำ
2.24
1.22
20.76
79.24
สูง
4.23
1.58
42.18
57.82
สูง
3.01
1.15
26.31
73.69
สูง
3.84
1.47
43.57
56.43
สูง
2.95
1.12
46.25
53.75
สูง
2.83
1.07
49.02
50.98
สูง
2.72
1.01
31.11
68.89
สูง
3.56
1.37
38.6
61.4
สูง
3.18
1.22
28.96
71.04
สูง
3.68
1.42
29.83
70.17
สูง
3.63
1.4
52.01
47.99
ต่ำ
2.6
1.04
79.25
20.75
ต่ำ
1.57
1.58
46.55
53.45
สูง
2.82
1.06
55.05
44.95
ต่ำ
2.48
1.1
31.54
68.46
สูง
3.54
1.36
9.62
90.38
สูง
5.42
1.8
60.65
39.35
ต่ำ
2.26
1.21
42.64
57.36
สูง
2.99
1.14
32.22
67.78
สูง
3.5
1.35
57.46
42.54
ต่ำ
2.38
1.14
6.37
93.63
สูง
6.01
1.87
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
50
50
มี
0 - 1
2.48
2
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.35
2.19
31
69
มี
1 - 2
3.64
2.37
57
43
ไม่มี
0 - 1
2.13
2.14
33
67
มี
1 - 2
3.47
2.33
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.35
2.19
56
44
ไม่มี
1 - 0
2.44
2.12
55
45
ไม่มี
0 - 1
2.24
2.1
33
67
มี
2 - 1
4.23
2.34
49
51
มี
2 - 1
3.01
2.02
34
66
มี
2 - 1
3.84
2.31
41
59
มี
2 - 1
2.95
2.17
43
57
มี
2 - 1
2.83
2.13
46
54
มี
2 - 1
2.72
2.07
33
67
มี
1 - 2
3.56
2.33
47
53
มี
2 - 1
3.18
2.05
30
70
มี
1 - 2
3.68
2.39
53
47
ไม่มี
3 - 0
3.63
2.05
48
52
มี
1 - 2
2.6
2.04
71
29
ไม่มี
0 - 0
1.57
2.41
43
57
มี
2 - 1
2.82
2.13
50
50
มี
1 - 0
2.48
1.99
33
67
มี
1 - 2
3.54
2.33
28
72
มี
4 - 1
5.42
2.44
54
46
ไม่มี
1 - 0
2.26
2.08
40
60
มี
2 - 1
2.99
2.19
42
58
มี
2 - 1
3.5
2.15
52
48
ไม่มี
0 - 1
2.38
2.03
10
90
มี
2 - 3
6.01
2.79
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
62%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.48
1.23
61%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.35
1.21
51%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.64
1.01
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.49
1.12
63%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.13
1.26
51%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.47
1.02
61%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.8
1.22
61%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.35
1.21
58%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.44
1.16
52%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.18
1.03
59%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.24
1.18
53%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
4.23
1.06
58%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.01
1.15
54%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.84
1.08
50%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.63
0.99
54%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.36
1.07
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.95
1.11
55%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.83
1.1
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.72
1.03
54%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.56
1.08
55%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.18
1.09
52%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.68
1.03
58%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.63
1.16
57%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.6
1.13
67%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.57
1.33
58%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.82
1.16
51%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.59
1.01
56%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.48
1.12
53%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.54
1.05
52%
ทีมเหย้า
-2
4 - 1
5.42
1.04
63%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.26
1.26
62%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.07
1.23
59%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.99
1.18
52%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.5
1.03
64%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.38
1.27
54%
ทีมเหย้า
+1
2 - 3
6.01
1.08