สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 275
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3246
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

รอบ 127
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Japan J-League Cup JJC
49
28
23
1
1 - 0
2.16
2.04
3 - 1
33
24
43
2
1 - 2
3.1
2.33
1 - 1
Japan J-League Cup JJC
50
26
24
1
2 - 1
2.58
2
1 - 0
Japan J-League Cup JJC
79
21
0
1
1 - 0
1.54
1.27
2 - 2
35
18
47
2
4 - 5
9
2.13
1 - 2
41
31
28
1
1 - 0
1.94
2.44
1 - 1
42
32
26
1
1 - 0
1.78
2.38
2 - 1
Japan J-League Cup JJC
26
32
42
2
0 - 1
1.89
2.38
1 - 1
Japan J-League Cup JJC
59
28
13
1
1 - 0
1.8
1.69
1 - 2
Japan J-League Cup JJC
22
27
51
2
0 - 1
2.21
1.96
1 - 3
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
63.57
36.43
ต่ำ
2.16
1.27
40.21
59.79
สูง
3.1
1.19
52.34
47.66
ต่ำ
2.58
1.04
79.8
20.2
ต่ำ
1.54
1.59
3.23
96.77
สูง
11.21
1.93
69.29
30.71
ต่ำ
1.94
1.38
73.61
26.39
ต่ำ
1.78
1.47
70.85
29.15
ต่ำ
1.89
1.41
73.02
26.98
ต่ำ
1.8
1.46
62.19
37.81
ต่ำ
2.21
1.24
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
59
41
ไม่มี
1 - 0
2.16
2.17
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.54
3
62
38
ไม่มี
1 - 0
1.94
2.24
66
34
ไม่มี
1 - 0
1.78
2.32
64
36
ไม่มี
0 - 1
1.89
2.27
73
27
ไม่มี
1 - 0
1.8
2.45
58
42
ไม่มี
0 - 1
2.21
2.16
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.16
1.02
56%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.1
1.12
50%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.58
0.99
54%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
1.54
1.08
53%
ทีมเยือน
-1
5 - 6
11.21
1.06
59%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.94
1.18
58%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.78
1.16
58%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.89
1.15
59%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.8
1.17
51%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.21
1.01
รอบ 9
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
24
27
49
2
0 - 1
2.36
2.04
2 - 3
29
30
41
2
0 - 1
2.01
2.44
2 - 0
Japan J-League Cup JJC
18
38
44
2
0 - 1
1.31
2.27
1 - 3
Japan J-League Cup JJC
45
17
38
1
3 - 2
5.95
2.22
6 - 5
Japan J-League Cup JJC
Sagan Tosu
FC Tokyo
10
23
67
2
0 - 1
2.21
1.49
5 - 6
Japan J-League Cup JJC
FC Ryukyu
Cerezo Osaka
48
25
27
1
2 - 1
2.87
2.08
0 - 1
Japan J-League Cup JJC
29
32
39
2
0 - 1
1.86
2.56
2 - 1
72
13
15
1
4 - 2
6.51
1.39
4 - 6
67
20
13
1
2 - 1
2.7
1.49
0 - 2
24
18
58
2
1 - 2
4.61
1.72
1 - 0
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58.04
41.96
ต่ำ
2.36
1.16
67.57
32.43
ต่ำ
2.01
1.35
85.41
14.59
ต่ำ
1.31
1.7
6.65
93.35
สูง
5.95
1.86
61.94
38.06
ต่ำ
2.21
1.23
45.43
54.57
สูง
2.87
1.09
71.6
28.4
ต่ำ
1.86
1.43
16.33
83.67
สูง
4.61
1.67
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
54
46
ไม่มี
0 - 1
2.36
2.08
61
39
ไม่มี
0 - 1
2.01
2.21
79
21
ไม่มี
0 - 1
1.31
2.58
10
90
มี
3 - 2
5.95
2.79
68
32
ไม่มี
0 - 1
2.21
2.36
44
56
มี
2 - 1
2.87
2.12
64
36
ไม่มี
0 - 1
1.86
2.27
56
44
ไม่มี
2 - 1
2.7
2.12
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.36
1.01
59%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.01
1.18
56%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.31
1.11
55%
ทีมเยือน
0
3 - 2
5.95
1.1
60%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
2.21
1.2
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.87
1.03
61%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.86
1.21
58%
ทีมเหย้า
-1
4 - 2
6.51
1.15
58%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.7
1.16
58%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
4.61
1.16