สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 279
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 986
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Morocco League Women

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51
28
21
1
1 - 0
2.05
1.96
2 - 2
96
4
0
1
5 - 0
5.68
1.04
7 - 1
X
0 - 0
0
1 - 1
X
0 - 0
0
2 - 3
68
19
13
1
2 - 1
3.1
1.47
X
0 - 0
0
1 - 1
28
23
49
2
1 - 2
3.1
2.04
1 - 1
31
23
46
2
1 - 2
3.23
2.17
0 - 1
69
21
10
1
1 - 0
2.39
1.45
2 - 2
87
10
3
1
3 - 0
3.58
1.15
1 - 1
53
22
25
1
2 - 1
3.4
1.89
2 - 2
X
0 - 0
0
0 - 2
10
28
62
2
0 - 1
1.78
1.61
2 - 4
X
0 - 0
0
6 - 1
55
25
20
1
1 - 0
2.43
1.82
5 - 0
74
15
11
1
2 - 1
3.6
1.35
2 - 0
71
21
8
1
1 - 0
2.18
1.41
3 - 1
56
27
17
1
1 - 0
2.09
1.79
4 - 2
50
23
27
1
2 - 1
3.02
2
2 - 1
41
30
29
1
1 - 0
2.04
2.44
2 - 2
15
22
63
2
1 - 2
2.69
1.59
0 - 1
46
27
27
1
1 - 0
2.4
2.17
0 - 1
43
44
13
X
0 - 0
1.02
2.27
4 - 1
52
26
22
1
1 - 0
2.49
1.92
3 - 1
80
15
5
1
3 - 0
2.52
1.25
2 - 1
0
8
92
2
0 - 6
7.13
1.09
0 - 4
25
25
50
2
1 - 2
2.73
2
X
0 - 0
0
6 - 0
78
12
10
1
3 - 1
4.66
1.28
2 - 0
58
28
14
1
1 - 0
1.93
1.72
3 - 1
20
24
56
2
1 - 2
2.61
1.79
2 - 0
97
3
0
1
4 - 0
5.02
1.03
3 - 0
50
31
19
1
1 - 0
1.8
2
2 - 0
5
11
84
2
0 - 3
3.52
1.19
1 - 2
66
20
14
1
2 - 1
2.87
1.52
1 - 0
62
38
0
1
1 - 0
0.97
1.61
1 - 2
78
16
6
1
3 - 0
2.73
1.28
6 - 1
43
32
25
1
1 - 0
1.8
2.33
0 - 2
2
5
93
2
0 - 3
4.28
1.08
2 - 6
41
21
38
1
2 - 1
4.08
2.44
1 - 3
20
35
45
2
0 - 1
1.52
2.22
1 - 3
82
14
4
1
2 - 0
2.48
1.22
5 - 2
86
10
4
1
3 - 0
3.66
1.16
2 - 1
X
0 - 0
0
3 - 0
20
28
52
2
0 - 1
2.07
1.92
0 - 2
77
18
5
1
1 - 0
2.26
1.3
3 - 2
4
43
53
2
0 - 1
0.89
1.89
2 - 0
37
24
39
2
1 - 2
3
2.56
3 - 1
94
6
0
1
3 - 0
2.76
1.06
1 - 1
57
24
19
1
2 - 1
2.6
1.75
1 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
34.08
65.92
สูง
3.4
1.31
42.02
57.98
สูง
3.02
1.15
69.54
30.46
ต่ำ
1.93
1.39
12.81
87.19
สูง
5.02
1.74
20.15
79.85
สูง
4.28
1.59
54.94
45.06
ต่ำ
2.48
1.09
60.65
39.35
ต่ำ
2.26
1.21
52.04
47.96
ต่ำ
2.6
1.04
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
64
36
ไม่มี
5 - 0
5.68
2.28
65
35
ไม่มี
1 - 0
2.39
2.3
62
38
ไม่มี
3 - 0
3.58
2.24
76
24
ไม่มี
0 - 1
1.78
2.52
55
45
ไม่มี
1 - 0
2.43
2.09
73
27
ไม่มี
1 - 0
2.18
2.45
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.04
2.19
53
47
ไม่มี
1 - 2
2.69
2.06
87
13
ไม่มี
0 - 0
1.02
2.74
52
48
ไม่มี
1 - 0
2.49
2.04
74
26
ไม่มี
3 - 0
2.52
2.47
65
35
ไม่มี
0 - 6
7.13
2.3
69
31
ไม่มี
1 - 0
1.93
2.37
51
49
ไม่มี
1 - 2
2.61
2.02
74
26
ไม่มี
4 - 0
5.02
2.48
68
32
ไม่มี
1 - 0
1.8
2.36
57
43
ไม่มี
0 - 3
3.52
2.13
52
48
ไม่มี
2 - 1
2.87
2.03
66
34
ไม่มี
3 - 0
2.73
2.32
64
36
ไม่มี
0 - 3
4.28
2.28
74
26
ไม่มี
0 - 1
1.52
2.48
78
22
ไม่มี
2 - 0
2.48
2.55
59
41
ไม่มี
3 - 0
3.66
2.18
77
23
ไม่มี
1 - 0
2.26
2.54
96
4
ไม่มี
0 - 1
0.89
2.91
100
0
ไม่มี
3 - 0
2.76
3
52
48
ไม่มี
2 - 1
2.6
2.04
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
51%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.05
1.01
50%
ทีมเหย้า
-4
5 - 0
5.68
1
56%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.1
1.11
51%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.1
1.01
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.23
1.06
57%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.39
1.14
51%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.58
1.02
53%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.4
1.06
63%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.78
1.25
55%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.43
1.09
53%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
3.6
1.06
57%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.18
1.13
56%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.09
1.12
50%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.02
0.99
59%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.04
1.18
62%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
2.69
1.24
54%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.4
1.07
57%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.02
1.13
52%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.49
1.04
55%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
2.52
1.09
57%
ทีมเหย้า
+7
0 - 6
7.13
1.13
50%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.73
0.99
58%
ทีมเยือน
+2
3 - 1
4.66
1.15
58%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.93
1.16
56%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.61
1.12
55%
ทีมเยือน
+4
4 - 0
5.02
1.1
50%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.8
0.99
57%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.52
1.13
58%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.87
1.16
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
0.97
1.24
54%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
2.73
1.07
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.8
1.14
55%
ทีมเหย้า
+4
0 - 3
4.28
1.1
59%
ทีมเยือน
0
2 - 1
4.08
1.18
54%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.52
1.08
57%
ทีมเหย้า
-1
2 - 0
2.48
1.13
52%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.66
1.04
52%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.07
1.03
50%
ทีมเหย้า
-1
1 - 0
2.26
1
53%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
0.89
1.05
61%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3
1.21
52%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
2.76
1.04
57%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.6
1.13