สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 276
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 2591
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Poland IV Liga

รอบ 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Poland IV Liga PIL
9
16
75
2
0 - 3
3.19
1.33
Poland IV Liga PIL
64
21
15
1
2 - 1
2.82
1.56
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
38.33
61.67
สูง
3.19
1.23
46.58
53.42
สูง
2.82
1.06
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52
48
ไม่มี
0 - 3
3.19
2.04
51
49
ไม่มี
2 - 1
2.82
2.03
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52%
ทีมเยือน
-2
0 - 3
3.19
1.04
60%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.82
1.2
รอบ 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
Poland IV Liga PIL
40
23
37
1
2 - 1
3.23
2.5
0 - 4
4
9
87
2
0 - 3
4.45
1.15
2 - 2
68
22
10
1
1 - 0
2.26
1.47
1 - 2
Poland IV Liga PIL
0
6
94
2
0 - 6
6.42
1.06
0 - 2
0
20
80
2
0 - 1
1.62
1.25
6 - 1
50
26
24
1
2 - 1
2.6
2
2 - 2
58
24
18
1
1 - 0
2.48
1.72
20
24
56
2
1 - 2
2.65
1.79
1 - 3
Poland IV Liga PIL
1
5
94
2
0 - 5
6.23
1.06
0 - 5
94
6
0
1
3 - 0
2.83
1.06
Poland IV Liga PIL
30
27
43
2
1 - 2
2.52
2.33
1 - 0
10
13
77
2
1 - 3
4.42
1.3
4 - 2
Poland IV Liga PIL
64
15
21
1
3 - 2
5.63
1.56
5 - 0
91
9
0
1
6 - 0
7.31
1.1
2 - 1
38
33
29
1
1 - 0
1.79
2.63
0 - 2
Poland IV Liga PIL
61
18
21
1
2 - 1
3.86
1.64
10 - 1
5
9
86
2
0 - 3
4.13
1.16
2 - 3
37
26
37
1
2 - 1
2.8
2.7
2 - 2
54
27
19
1
1 - 0
2.1
1.85
0 - 3
60
16
24
1
3 - 2
5.65
1.67
2 - 1
42
32
26
1
1 - 0
1.92
2.38
2 - 0
87
10
3
1
3 - 0
2.93
1.15
5 - 0
43
40
17
1
1 - 0
1.24
2.33
1 - 1
71
16
13
1
2 - 1
3.97
1.41
4 - 0
0
12
88
2
0 - 2
2.14
1.14
1 - 1
Poland IV Liga PIL
38
22
40
2
1 - 2
3.95
2.5
1 - 2
66
16
18
1
2 - 1
4.2
1.52
3 - 3
Poland IV Liga PIL
80
20
0
1
1 - 0
1.58
1.25
4 - 1
78
22
0
1
1 - 0
1.51
1.28
2 - 0
2
5
93
2
0 - 4
4.94
1.08
2 - 5
3
10
87
2
0 - 3
3.08
1.15
1 - 3
19
27
54
2
0 - 1
2.1
1.85
1 - 2
36
36
28
1
0 - 0
1.54
2.78
5 - 0
Poland IV Liga PIL
18
36
46
2
0 - 1
1.4
2.17
1 - 4
9
10
81
2
1 - 4
5.63
1.23
1 - 2
22
22
56
2
1 - 2
3.22
1.79
1 - 0
22
56
22
X
0 - 0
0.7
1.79
1 - 0
Poland IV Liga PIL
67
13
20
1
4 - 2
6.8
1.49
1 - 1
0
6
94
2
0 - 3
2.81
1.06
2 - 1
70
16
14
1
2 - 1
4.02
1.43
5 - 1
Poland IV Liga PIL
77
14
9
1
3 - 1
4.04
1.3
5 - 3
40
60
0
X
0 - 0
0.5
1.67
2 - 0
62
28
10
1
1 - 0
1.71
1.61
0 - 0
Poland IV Liga PIL
98
2
0
1
4 - 0
4.03
1.02
4 - 1
Poland IV Liga PIL
17
25
58
2
0 - 1
2.36
1.72
5 - 2
Poland IV Liga PIL
58
28
14
1
1 - 0
1.85
1.72
2 - 0
Poland IV Liga PIL
91
9
0
1
2 - 0
2.42
1.1
4 - 4
4
8
88
2
0 - 3
4.2
1.14
2 - 2
81
12
7
1
3 - 0
4.06
1.23
2 - 2
0
100
0
X
0 - 0
0
1
3 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
37.42
62.58
สูง
3.23
1.25
18.07
81.93
สูง
4.45
1.63
6.93
93.07
สูง
6.42
1.86
51.99
48.01
ต่ำ
2.6
1.03
50.67
49.33
ต่ำ
2.65
1.01
6.58
93.42
สูง
6.23
1.86
46.13
53.87
สูง
2.83
1.07
53.97
46.03
ต่ำ
2.52
1.07
8.32
91.68
สูง
5.63
1.83
26.05
73.95
สูง
3.86
1.47
22.17
77.83
สูง
4.13
1.55
47.04
52.96
สูง
2.8
1.05
87.13
12.87
ต่ำ
1.24
1.74
63.96
36.04
ต่ำ
2.14
1.28
24.68
75.32
สูง
3.95
1.5
21.22
78.78
สูง
4.2
1.57
78.71
21.29
ต่ำ
1.58
1.57
80.55
19.45
ต่ำ
1.51
1.61
65.02
34.98
ต่ำ
2.1
1.3
79.93
20.07
ต่ำ
1.54
1.59
83.39
16.61
ต่ำ
1.4
1.66
8.39
91.61
สูง
5.63
1.83
37.64
62.36
สูง
3.22
1.24
96.61
3.39
ต่ำ
0.7
1.93
3.88
96.12
สูง
6.8
1.92
23.69
76.31
สูง
4.02
1.52
23.36
76.64
สูง
4.04
1.53
23.49
76.51
สูง
4.03
1.53
58.14
41.86
ต่ำ
2.36
1.16
71.71
28.29
ต่ำ
1.85
1.43
56.47
43.53
ต่ำ
2.42
1.12
21.2
78.8
สูง
4.2
1.57
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
36
64
มี
2 - 1
3.23
2.27
73
27
ไม่มี
0 - 6
6.42
2.46
55
45
ไม่มี
1 - 0
2.48
2.1
49
51
มี
0 - 5
6.23
2.02
100
0
ไม่มี
3 - 0
2.83
3
49
51
มี
1 - 2
2.52
2.01
15
85
มี
3 - 2
5.63
2.69
31
69
มี
2 - 1
3.86
2.37
81
19
ไม่มี
1 - 0
1.24
2.62
100
0
ไม่มี
0 - 2
2.14
3
26
74
มี
1 - 2
3.95
2.47
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.58
3
100
0
ไม่มี
1 - 0
1.51
3
52
48
ไม่มี
0 - 4
4.94
2.04
73
27
ไม่มี
0 - 3
3.08
2.46
62
38
ไม่มี
0 - 1
2.1
2.24
71
29
ไม่มี
0 - 0
1.54
2.42
77
23
ไม่มี
0 - 1
1.4
2.54
24
76
มี
1 - 4
5.63
2.52
91
9
ไม่มี
0 - 0
0.7
2.82
34
66
มี
2 - 1
4.02
2.31
39
61
มี
3 - 1
4.04
2.21
100
0
ไม่มี
0 - 0
0.5
3
77
23
ไม่มี
1 - 0
1.71
2.54
100
0
ไม่มี
4 - 0
4.03
3
58
42
ไม่มี
0 - 1
2.36
2.15
71
29
ไม่มี
1 - 0
1.85
2.41
100
0
ไม่มี
2 - 0
2.42
3
51
49
ไม่มี
0 - 3
4.2
2.02
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
60%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.23
1.2
55%
ทีมเยือน
-3
0 - 3
4.45
1.09
60%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.26
1.2
52%
ทีมเยือน
-6
0 - 6
6.42
1.03
52%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
1.62
1.03
50%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.6
1
58%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.48
1.15
56%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
2.65
1.11
52%
ทีมเยือน
-5
0 - 5
6.23
1.03
54%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
2.83
1.07
57%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.52
1.13
60%
ทีมเหย้า
+3
1 - 3
4.42
1.19
53%
ทีมเยือน
+1
3 - 2
5.63
1.06
56%
ทีมเยือน
+5
6 - 0
7.31
1.11
62%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.79
1.23
60%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.86
1.2
50%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
4.13
0.99
63%
ทีมเหย้า
+1
2 - 1
2.8
1.25
54%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.1
1.07
57%
ทีมเยือน
+1
3 - 2
5.65
1.13
58%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.92
1.15
58%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
2.93
1.15
57%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.24
1.13
51%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
3.97
1.02
63%
ทีมเยือน
-2
0 - 2
2.14
1.25
59%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.95
1.18
54%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
4.2
1.08
53%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
1.58
1.05
55%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
1.51
1.1
50%
ทีมเหย้า
+4
0 - 4
4.94
1
55%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.08
1.1
54%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.1
1.07
64%
ทีมเยือน
0
0 - 0
1.54
1.28
54%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.4
1.08
51%
ทีมเยือน
-3
1 - 4
5.63
1.01
56%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
3.22
1.12
78%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
0.7
1.55
51%
ทีมเหย้า
-1
4 - 2
6.8
1.02
53%
ทีมเยือน
-3
0 - 3
2.81
1.06
50%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
4.02
1
58%
ทีมเหย้า
-1
3 - 1
4.04
1.16
60%
ทีมเยือน
0
0 - 0
0.5
1.2
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.71
1.23
57%
ทีมเหย้า
-3
4 - 0
4.03
1.13
58%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.36
1.15
58%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
1.85
1.15
56%
ทีมเยือน
+2
2 - 0
2.42
1.12
54%
ทีมเยือน
-3
0 - 3
4.2
1.07
100%
ทีมเหย้า
+10
0 - 0
0
2