สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 275
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 3395
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Portugal U19 League

รอบ 14
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
69
17
14
1
2 - 1
3.78
1.45
5 - 4
66
23
11
1
1 - 0
2.23
1.52
1 - 1
Portugal U19 League PUL
35
25
40
2
1 - 2
2.91
2.5
0 - 1
Portugal U19 League PUL
Vizela U19
Chaves U19
43
24
33
1
2 - 1
3.19
2.33
1 - 2
86
11
3
1
3 - 0
3.25
1.16
1 - 0
35
34
31
1
1 - 0
1.7
2.86
3 - 1
Portugal U19 League PUL
21
26
53
2
0 - 1
2.38
1.89
4 - 0
Portugal U19 League PUL
38
31
31
1
1 - 0
2.01
2.63
2 - 3
Portugal U19 League PUL
64
18
18
1
2 - 1
3.6
1.56
1 - 3
Portugal U19 League PUL
73
21
6
1
1 - 0
2.16
1.37
2 - 0
41
35
24
1
1 - 0
1.57
2.44
3 - 1
Portugal U19 League PUL
70
17
13
1
2 - 1
3.66
1.43
2 - 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
27.32
72.68
สูง
3.78
1.45
61.55
38.45
ต่ำ
2.23
1.23
44.34
55.66
สูง
2.91
1.11
38.23
61.77
สูง
3.19
1.23
37.02
62.98
สูง
3.25
1.25
57.52
42.48
ต่ำ
2.38
1.15
67.53
32.47
ต่ำ
2.01
1.35
30.44
69.56
สูง
3.6
1.39
63.34
36.66
ต่ำ
2.16
1.26
79.12
20.88
ต่ำ
1.57
1.58
29.35
70.65
สูง
3.66
1.41
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
66
34
ไม่มี
1 - 0
2.23
2.32
41
59
มี
1 - 2
2.91
2.17
37
63
มี
2 - 1
3.19
2.26
67
33
ไม่มี
3 - 0
3.25
2.34
67
33
ไม่มี
1 - 0
1.7
2.34
55
45
ไม่มี
0 - 1
2.38
2.09
60
40
ไม่มี
1 - 0
2.01
2.2
37
63
มี
2 - 1
3.6
2.26
75
25
ไม่มี
1 - 0
2.16
2.5
71
29
ไม่มี
1 - 0
1.57
2.42
40
60
มี
2 - 1
3.66
2.2
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.78
1.04
62%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.23
1.24
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.91
1.18
57%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.19
1.13
55%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.25
1.11
65%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.7
1.29
53%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.38
1.05
62%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.01
1.23
58%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.6
1.16
55%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.16
1.09
59%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.57
1.17
51%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
3.66
1.02
รอบ 1
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
X
0 - 0
0
8 - 1
X
0 - 0
0
3 - 1
X
0 - 0
0
10 - 0
48
20
32
1
2 - 1
4.11
2.08
1 - 1
62
23
15
1
1 - 0
2.47
1.61
4 - 1
Portugal U19 League PUL
29
24
47
2
1 - 2
3.15
2.13
0 - 0
26
29
45
2
0 - 1
2.05
2.22
1 - 0
30
24
46
2
1 - 2
2.97
2.17
4 - 0
34
26
40
2
1 - 2
2.65
2.5
4 - 1
Portugal U19 League PUL
57
21
22
1
2 - 1
3.42
1.75
4 - 1
24
40
36
X
0 - 0
1.29
2.5
1 - 2
Portugal U19 League PUL
73
16
11
1
2 - 1
3.33
1.37
2 - 0
75
16
9
1
3 - 0
3.28
1.33
2 - 0
33
34
33
X
0 - 0
1.68
2.94
1 - 3
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
22.39
77.61
สูง
4.11
1.55
55.14
44.86
ต่ำ
2.47
1.1
39.19
60.81
สูง
3.15
1.21
43.18
56.82
สูง
2.97
1.13
50.61
49.39
ต่ำ
2.65
1.01
33.67
66.33
สูง
3.42
1.32
86.01
13.99
ต่ำ
1.29
1.72
35.34
64.66
สูง
3.33
1.29
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58
42
ไม่มี
1 - 0
2.47
2.15
38
62
มี
1 - 2
3.15
2.23
60
40
ไม่มี
0 - 1
2.05
2.2
41
59
มี
1 - 2
2.97
2.17
46
54
มี
1 - 2
2.65
2.07
36
64
มี
2 - 1
3.42
2.27
78
22
ไม่มี
0 - 0
1.29
2.55
48
52
มี
2 - 1
3.33
2.04
51
49
ไม่มี
3 - 0
3.28
2.01
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
52%
ทีมเยือน
0
2 - 1
4.11
1.04
62%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.47
1.23
53%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
3.15
1.05
55%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
2.05
1.1
54%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.97
1.08
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.65
1.19
57%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.42
1.13
64%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.29
1.28
51%
ทีมเหย้า
-1
2 - 1
3.33
1.02
53%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
3.28
1.05
67%
ทีมเหย้า
+1
0 - 0
1.68
1.34