สถิติ

จำนวนรอบการแข่งขัน 277
คะแนนเฉลี่ย 4
ทำนายผลการแข่งขัน 2103
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม 5
อัตราการชนะ 75%

ลีกนิยม

ลีกอื่น ๆ

การทำนายของ Turkey League Women

ทีมเหย้า – ทีมเยือน
1
×
2
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
X
0 - 0
0
2 - 2
X
0 - 0
0
1 - 4
X
0 - 0
0
3 - 2
X
0 - 0
0
2 - 0
X
0 - 0
0
9 - 0
X
0 - 0
0
0 - 6
78
13
9
1
3 - 0
3.66
1.28
2 - 0
4
12
84
2
0 - 3
3.33
1.19
0 - 4
86
11
3
1
3 - 0
2.96
1.16
4 - 0
15
29
56
2
0 - 1
1.83
1.79
2 - 1
87
10
3
1
3 - 0
3.36
1.15
5 - 1
69
23
8
1
1 - 0
2.07
1.45
4 - 2
42
27
31
1
2 - 1
2.57
2.38
1 - 3
12
17
71
2
1 - 2
3.52
1.41
1 - 2
X
0 - 0
0
2 - 1
34
26
40
2
1 - 2
2.81
2.5
1 - 4
64
22
14
1
2 - 1
2.64
1.56
3 - 2
22
27
51
2
0 - 1
2.23
1.96
0 - 2
14
15
71
2
1 - 2
4.2
1.41
2 - 1
26
19
55
2
1 - 2
4.04
1.82
2 - 3
41
28
31
1
1 - 0
2.46
2.44
0 - 2
87
9
4
1
3 - 0
3.68
1.15
6 - 1
52
24
24
1
2 - 1
2.83
1.92
4 - 2
36
33
31
1
1 - 0
1.79
2.78
0 - 1
91
7
2
1
3 - 0
3.85
1.1
2 - 1
33
25
42
2
1 - 2
2.87
2.38
2 - 1
74
19
7
1
2 - 0
2.47
1.35
2 - 1
10
21
69
2
0 - 1
2.5
1.45
0 - 1
42
24
34
1
2 - 1
2.92
2.38
1 - 2
19
26
55
2
0 - 1
2.33
1.82
0 - 2
90
7
3
1
3 - 0
3.78
1.11
2 - 0
60
26
14
1
1 - 0
2.04
1.67
0 - 1
53
28
19
1
1 - 0
2.02
1.89
4 - 3
31
25
44
2
1 - 2
2.83
2.27
3 - 1
57
26
17
1
1 - 0
2.2
1.75
2 - 4
58
20
22
1
2 - 1
3.78
1.72
2 - 2
X
0 - 0
0
7 - 0
X
0 - 0
0
3 - 0
65
20
15
1
2 - 1
2.98
1.54
3 - 0
X
0 - 0
0
0 - 8
3
7
90
2
0 - 3
4.64
1.11
1 - 3
62
23
15
1
2 - 1
2.57
1.61
1 - 1
21
29
50
2
0 - 1
1.99
2
0 - 2
86
10
4
1
3 - 0
3.9
1.16
1 - 1
44
23
33
1
2 - 1
3.2
2.27
1 - 0
88
9
3
1
3 - 0
3.35
1.14
0 - 0
85
12
3
1
3 - 0
2.8
1.18
1 - 2
10
26
64
2
0 - 1
1.8
1.56
0 - 10
Turkey League Women TLW
71
19
10
1
3 - 0
2.65
1.41
3 - 0
51
23
26
1
2 - 1
3.04
1.96
8 - 0
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ต่ำ
สูง
betimate
Betimate
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
35.35
64.65
สูง
3.33
1.29
43.33
56.67
สูง
2.96
1.13
72.26
27.74
ต่ำ
1.83
1.44
52.69
47.31
ต่ำ
2.57
1.05
51.05
48.95
ต่ำ
2.64
1.02
46.31
53.69
สูง
2.83
1.07
54.51
45.49
ต่ำ
2.5
1.09
66.78
33.22
ต่ำ
2.04
1.33
42.78
57.22
สูง
2.98
1.14
67.9
32.1
ต่ำ
1.99
1.35
35.06
64.94
สูง
3.35
1.29
50.66
49.34
ต่ำ
2.65
1.01
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ไม่มี
มี
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
62
38
ไม่มี
0 - 3
3.33
2.24
74
26
ไม่มี
3 - 0
2.96
2.48
70
30
ไม่มี
0 - 1
1.83
2.4
66
34
ไม่มี
3 - 0
3.36
2.31
74
26
ไม่มี
1 - 0
2.07
2.47
55
45
ไม่มี
2 - 1
2.64
2.1
58
42
ไม่มี
0 - 1
2.23
2.15
59
41
ไม่มี
3 - 0
3.68
2.18
67
33
ไม่มี
3 - 0
3.85
2.34
68
32
ไม่มี
2 - 0
2.47
2.36
63
37
ไม่มี
0 - 1
2.5
2.25
57
43
ไม่มี
0 - 1
2.33
2.14
63
37
ไม่มี
3 - 0
3.78
2.26
67
33
ไม่มี
1 - 0
2.04
2.33
64
36
ไม่มี
1 - 0
2.02
2.27
55
45
ไม่มี
2 - 1
2.57
2.1
63
37
ไม่มี
0 - 1
1.99
2.26
69
31
ไม่มี
3 - 0
3.35
2.37
75
25
ไม่มี
3 - 0
2.8
2.5
76
24
ไม่มี
0 - 1
1.8
2.52
61
39
ไม่มี
3 - 0
2.65
2.21
ทีมเหย้า – ทีมเยือน
ความน่าจะเป็นตาม %
betimate
Betimate
คะแนนที่ถูกต้อง
การทำประตูชนะโดยเฉลี่ย
อัตราต่อรอง
คะแนน
58%
ทีมเหย้า
-1
3 - 0
3.66
1.15
57%
ทีมเหย้า
+3
0 - 3
3.33
1.14
58%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
2.96
1.16
56%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.83
1.12
54%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.36
1.07
60%
ทีมเยือน
+1
1 - 0
2.07
1.19
58%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.57
1.15
50%
ทีมเหย้า
+2
1 - 2
3.52
1
60%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.81
1.19
61%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.64
1.22
51%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.23
1.01
52%
ทีมเยือน
-2
1 - 2
4.2
1.03
55%
ทีมเยือน
-1
1 - 2
4.04
1.1
59%
ทีมเยือน
0
1 - 0
2.46
1.17
52%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.68
1.03
52%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.83
1.04
64%
ทีมเยือน
0
1 - 0
1.79
1.27
58%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
3.85
1.15
58%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.87
1.16
52%
ทีมเยือน
+1
2 - 0
2.47
1.03
57%
ทีมเหย้า
+2
0 - 1
2.5
1.13
58%
ทีมเยือน
0
2 - 1
2.92
1.16
55%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
2.33
1.09
54%
ทีมเหย้า
-2
3 - 0
3.78
1.07
60%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.04
1.19
53%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.02
1.05
56%
ทีมเหย้า
+1
1 - 2
2.83
1.11
57%
ทีมเหย้า
0
1 - 0
2.2
1.13
58%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.78
1.15
59%
ทีมเยือน
+1
2 - 1
2.98
1.17
57%
ทีมเหย้า
+4
0 - 3
4.64
1.14
62%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
2.57
1.24
50%
ทีมเหย้า
+1
0 - 1
1.99
0.99
51%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.9
1.01
56%
ทีมเยือน
0
2 - 1
3.2
1.12
52%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
3.35
1.04
61%
ทีมเยือน
+2
3 - 0
2.8
1.22
64%
ทีมเยือน
-1
0 - 1
1.8
1.27
54%
ทีมเยือน
+1
3 - 0
2.65
1.07
51%
ทีมเหย้า
0
2 - 1
3.04
1.02