Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2591
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Malaysia Super League

Vòng 4
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
30
22
48
2
1 - 2
3.49
2.08
89
9
2
1
3 - 0
3.18
1.12
Malaysia Super League My1
6
14
80
2
0 - 3
2.96
1.25
Malaysia Super League My1
Pulau Pinang
Kedah
39
26
35
1
2 - 1
2.79
2.56
Malaysia Super League My1
Selangor
Perak
87
10
3
1
3 - 0
3.02
1.15
Malaysia Super League My1
36
19
45
2
1 - 2
4.89
2.22
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
47.39
52.61
Tài
2.79
1.05
41.95
58.05
Tài
3.02
1.16
13.63
86.37
Tài
4.89
1.72
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
63
37
Không
0 - 3
2.96
2.25
44
56
2 - 1
2.79
2.12
75
25
Không
3 - 0
3.02
2.49
17
83
1 - 2
4.89
2.65
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
52%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.49
1.04
57%
Khách
-2
0 - 3
2.96
1.14
61%
Khách
0
2 - 1
2.79
1.21
56%
Khách
+2
3 - 0
3.02
1.12
55%
Chủ nhà
+1
1 - 2
4.89
1.09
Vòng 5
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Malaysia Super League My1
96
4
0
1
3 - 0
3.14
1.04
Malaysia Super League My1
PDRM
Kuching City FC
57
27
16
1
1 - 0
2.05
1.75
Malaysia Super League My1
7
12
81
2
0 - 3
3.56
1.23
Malaysia Super League My1
60
24
16
1
1 - 0
2.45
1.67
Malaysia Super League My1
Perak
Pulau Pinang
61
25
14
1
1 - 0
2.24
1.64
Malaysia Super League My1
12
16
72
2
1 - 2
3.41
1.39
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
39.18
60.82
Tài
3.14
1.21
66.46
33.54
Xỉu
2.05
1.32
31.13
68.87
Tài
3.56
1.37
55.67
44.33
Xỉu
2.45
1.11
61.16
38.84
Xỉu
2.24
1.22
33.82
66.18
Tài
3.41
1.32
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
100
0
Không
3 - 0
3.14
3
65
35
Không
1 - 0
2.05
2.3
52
48
Không
0 - 3
3.56
2.04
57
43
Không
1 - 0
2.45
2.13
63
37
Không
1 - 0
2.24
2.25
45
55
1 - 2
3.41
2.09
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
61%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.14
1.21
57%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.05
1.14
60%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.56
1.2
60%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.45
1.2
61%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.24
1.22
50%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.41
1
Vòng 3
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Malaysia Super League My1
77
16
7
1
3 - 0
2.72
1.3
4 - 0
Malaysia Super League My1
PDRM
Pulau Pinang
74
22
4
1
1 - 0
1.84
1.35
1 - 1
Malaysia Super League My1
79
12
9
1
3 - 1
4.23
1.27
2 - 1
6
16
78
2
0 - 3
2.77
1.28
1 - 5
Malaysia Super League My1
Kedah
Perak
80
15
5
1
3 - 0
2.69
1.25
0 - 2
45
32
23
1
1 - 0
1.8
2.22
3 - 0
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
48.93
51.07
Tài
2.72
1.02
71.94
28.06
Xỉu
1.84
1.43
20.71
79.29
Tài
4.23
1.58
49.68
50.32
Tài
2.69
1
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
65
35
Không
3 - 0
2.72
2.29
85
15
Không
1 - 0
1.84
2.7
38
62
3 - 1
4.23
2.24
70
30
Không
3 - 0
2.69
2.39
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
52%
Chủ nhà
-1
3 - 0
2.72
1.04
56%
Khách
+1
1 - 0
1.84
1.12
59%
Khách
+2
3 - 1
4.23
1.18
56%
Chủ nhà
-1
3 - 0
2.69
1.12
Vòng 2
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Malaysia Super League My1
Pulau Pinang
Terengganu
26
23
51
2
1 - 2
3.13
1.96
0 - 0
Malaysia Super League My1
5
14
81
2
0 - 3
2.87
1.23
2 - 2
Malaysia Super League My1
Perak
PDRM
32
23
45
2
1 - 2
3.27
2.22
2 - 3
Malaysia Super League My1
Selangor
Kedah
66
19
15
1
2 - 1
3.16
1.52
1 - 0
97
3
0
1
3 - 0
4.08
1.03
3 - 1
Malaysia Super League My1
25
30
45
2
0 - 1
1.99
2.22
2 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
39.63
60.37
Tài
3.13
1.2
36.6
63.4
Tài
3.27
1.26
38.95
61.05
Tài
3.16
1.22
67.95
32.05
Xỉu
1.99
1.35
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
39
61
1 - 2
3.13
2.21
68
32
Không
0 - 3
2.87
2.35
36
64
1 - 2
3.27
2.28
46
54
2 - 1
3.16
2.08
62
38
Không
0 - 1
1.99
2.23
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51%
Khách
-1
1 - 2
3.13
1.02
59%
Khách
-2
0 - 3
2.87
1.17
55%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.27
1.09
57%
Khách
+1
2 - 1
3.16
1.14
53%
Chủ nhà
-3
3 - 0
4.08
1.06
55%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.99
1.1