Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2641
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 9
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
SC Aymores
Betim FC
35
32
33
1
1 - 0
1.83
2.86
0
100
0
X
0 - 0
0
1
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
URT MG
Caldense MG
37
50
13
X
0 - 0
0.81
2
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
72.41
27.59
Xỉu
1.83
1.44
95.15
4.85
Xỉu
0.81
1.9
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
64
36
Không
1 - 0
1.83
2.28
91
9
Không
0 - 0
0.81
2.81
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
65%
Khách
0
1 - 0
1.83
1.3
63%
Khách
0
0 - 0
0.81
1.26
Vòng 10
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
62
22
16
1
2 - 1
2.68
1.61
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Betim FC
Tupi MG
54
28
18
1
1 - 0
2.15
1.85
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
0
43
57
2
0 - 1
0.83
1.75
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Boa
URT MG
14
25
61
2
0 - 1
2.25
1.64
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
26
50
24
X
0 - 0
0.87
2
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Mamore
Varginha EC
69
14
17
1
3 - 1
5.54
1.45
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
63.69
36.31
Xỉu
2.15
1.27
94.73
5.27
Xỉu
0.83
1.89
60.97
39.03
Xỉu
2.25
1.21
8.83
91.17
Tài
5.54
1.82
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53
47
Không
2 - 1
2.68
2.05
61
39
Không
1 - 0
2.15
2.22
63
37
Không
0 - 1
2.25
2.25
88
12
Không
0 - 0
0.87
2.75
17
83
3 - 1
5.54
2.65
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
62%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.68
1.23
54%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.15
1.08
56%
Khách
-1
0 - 1
0.83
1.12
62%
Khách
-1
0 - 1
2.25
1.23
52%
Chủ nhà
-1
3 - 1
5.54
1.04
Vòng 9
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Varginha EC
Boa
41
33
26
1
1 - 0
1.8
2.44
1 - 1
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Tupi MG
Democrata SL
21
33
46
2
0 - 1
1.7
2.17
1 - 1
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
32
43
25
X
0 - 0
1.13
2.33
1 - 0
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
73.07
26.93
Xỉu
1.8
1.46
75.72
24.28
Xỉu
1.7
1.51
89.54
10.46
Xỉu
1.13
1.79
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
66
34
Không
1 - 0
1.8
2.31
70
30
Không
0 - 1
1.7
2.39
82
18
Không
0 - 0
1.13
2.63
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
59%
Khách
0
1 - 0
1.8
1.17
54%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.7
1.07
68%
Khách
0
0 - 0
1.13
1.36
Vòng 8
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Mamore
URT MG
35
19
46
2
2 - 3
5.07
2.17
0 - 0
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Tupi MG
SC Aymores
37
32
31
1
1 - 0
1.86
2.7
2 - 1
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
34
33
33
1
1 - 0
1.82
2.94
1 - 0
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Boa
Caldense MG
20
80
0
X
0 - 0
0.22
1.25
1 - 1
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
0
100
0
X
0 - 0
0
1
0 - 0
Brazil Campeonato Mineiro 2 BCM2
Betim FC
Valeriodoce EC
53
23
24
1
2 - 1
3.03
1.89
1 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
12.06
87.94
Tài
5.07
1.75
71.51
28.49
Xỉu
1.86
1.43
99.78
0.22
Xỉu
0.22
1.99
41.84
58.16
Tài
3.03
1.16
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
16
84
2 - 3
5.07
2.68
64
36
Không
1 - 0
1.86
2.27
64
36
Không
1 - 0
1.82
2.28
100
0
Không
0 - 0
0.22
3
42
58
2 - 1
3.03
2.15
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53%
Chủ nhà
+1
2 - 3
5.07
1.06
63%
Khách
0
1 - 0
1.86
1.26
80%
Khách
0
0 - 0
0.22
1.6
100%
Chủ nhà
+10
0 - 0
0
2
53%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.03
1.06