Thống kê

Số lượt 279
Điểm trung bình 4
Soi kèo 958
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 12
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
61
21
18
1
2 - 1
3.14
1.64
72
13
15
1
3 - 1
5.4
1.39
58
25
17
1
1 - 0
2.26
1.72
53
32
15
1
1 - 0
1.6
1.89
74
20
6
1
1 - 0
2.12
1.35
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
4
9
87
2
0 - 3
3.64
1.15
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
Santos U20
Aguai U20
96
4
0
1
3 - 0
3.88
1.04
94
6
0
1
3 - 0
2.77
1.06
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
65
23
12
1
1 - 0
2.33
1.54
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
7
13
80
2
0 - 3
3.51
1.25
67
19
14
1
2 - 1
3.2
1.49
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
49
27
24
1
1 - 0
2.3
2.04
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
40
28
32
1
1 - 0
2.31
2.5
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
77
13
10
1
3 - 1
4.36
1.3
54
26
20
1
1 - 0
2.47
1.85
86
9
5
1
3 - 0
4.74
1.16
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
29.73
70.27
Tài
3.64
1.4
25.75
74.25
Tài
3.88
1.48
58.87
41.13
Xỉu
2.33
1.17
59.39
40.61
Xỉu
2.31
1.18
19.13
80.87
Tài
4.36
1.61
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
61
39
Không
0 - 3
3.64
2.21
87
13
Không
3 - 0
3.88
2.73
63
37
Không
1 - 0
2.33
2.26
52
48
Không
0 - 3
3.51
2.04
56
44
Không
1 - 0
2.3
2.11
53
47
Không
1 - 0
2.31
2.06
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
61%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.14
1.22
55%
Chủ nhà
-1
3 - 1
5.4
1.1
58%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.26
1.15
51%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.64
1.01
52%
Khách
+3
3 - 0
3.88
1.03
62%
Khách
+1
1 - 0
2.33
1.23
61%
Khách
-2
0 - 3
3.51
1.21
60%
Khách
0
1 - 0
2.31
1.2
59%
Chủ nhà
-1
3 - 1
4.36
1.18
54%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.47
1.08
54%
Chủ nhà
-2
3 - 0
4.74
1.07
Vòng 13
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
43
30
27
1
1 - 0
2.04
2.33
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
Sao Bento U20
Aguai U20
49
31
20
1
1 - 0
1.74
2.04
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
37
31
32
1
1 - 0
1.99
2.7
14
17
69
2
1 - 2
3.93
1.45
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
37
28
35
1
1 - 0
2.38
2.7
84
16
0
1
1 - 0
1.83
1.19
87
8
5
1
4 - 1
5.95
1.15
14
27
59
2
0 - 1
1.89
1.69
44
18
38
1
3 - 2
5.22
2.27
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
51
23
26
1
2 - 1
2.98
1.96
35
31
34
1
1 - 0
2.02
2.86
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
48
25
27
1
2 - 1
2.64
2.08
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
11
31
58
2
0 - 1
1.54
1.72
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
5
12
83
2
0 - 3
3.31
1.2
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
28
33
39
2
0 - 1
1.81
2.56
1
5
94
2
0 - 3
4.45
1.06
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
66.71
33.29
Xỉu
2.04
1.33
74.62
25.38
Xỉu
1.74
1.49
68.13
31.87
Xỉu
1.99
1.36
42.81
57.19
Tài
2.98
1.14
50.82
49.18
Xỉu
2.64
1.01
79.99
20.01
Xỉu
1.54
1.59
35.81
64.19
Tài
3.31
1.28
72.96
27.04
Xỉu
1.81
1.45
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
60
40
Không
1 - 0
2.04
2.2
69
31
Không
1 - 0
1.74
2.38
61
39
Không
1 - 0
1.99
2.21
52
48
Không
1 - 0
2.38
2.03
80
20
Không
0 - 1
1.54
2.59
60
40
Không
0 - 3
3.31
2.19
65
35
Không
0 - 1
1.81
2.3
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
57%
Khách
0
1 - 0
2.04
1.13
51%
Khách
0
1 - 0
1.74
1.02
63%
Khách
0
1 - 0
1.99
1.26
55%
Chủ nhà
-1
1 - 0
1.83
1.09
59%
Khách
-1
0 - 1
1.89
1.17
51%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.98
1.01
52%
Khách
0
2 - 1
2.64
1.04
58%
Khách
-1
0 - 1
1.54
1.16
60%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.31
1.19
61%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.81
1.21
52%
Chủ nhà
+4
0 - 3
4.45
1.03
Vòng 11
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
9
19
72
2
0 - 3
2.67
1.39
1 - 1
4
10
86
2
0 - 3
3.65
1.16
1 - 3
65
21
14
1
2 - 1
2.93
1.54
1 - 1
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
Oeste U20
Sao Paulo U20
23
29
48
2
0 - 1
2.08
2.08
1 - 1
14
32
54
2
0 - 1
1.55
1.85
0 - 1
20
31
49
2
0 - 1
1.79
2.04
3 - 0
17
22
61
2
1 - 2
2.68
1.64
0 - 4
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
52
23
25
1
2 - 1
3.14
1.92
4 - 2
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
27
23
50
2
1 - 2
3.31
2
0 - 0
59
25
16
1
1 - 0
2.33
1.69
1 - 3
40
18
42
2
2 - 3
5.08
2.38
1 - 1
46
25
29
1
2 - 1
2.64
2.17
1 - 1
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
19
24
57
2
0 - 1
2.47
1.75
1 - 2
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
42
33
25
1
1 - 0
1.75
2.38
0 - 2
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
23
27
50
2
0 - 1
2.34
2
0 - 0
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
35
32
33
1
1 - 0
1.91
2.86
2 - 4
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
65.63
34.37
Xỉu
2.08
1.31
39.29
60.71
Tài
3.14
1.21
35.82
64.18
Tài
3.31
1.28
74.38
25.62
Xỉu
1.75
1.48
58.57
41.43
Xỉu
2.34
1.17
70.21
29.79
Xỉu
1.91
1.4
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
61
39
Không
0 - 3
2.67
2.22
61
39
Không
0 - 1
2.08
2.21
55
45
Không
0 - 1
2.47
2.09
67
33
Không
1 - 0
1.75
2.34
55
45
Không
0 - 1
2.34
2.09
62
38
Không
1 - 0
1.91
2.24
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53%
Chủ nhà
+2
0 - 3
2.67
1.05
52%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.65
1.03
52%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.08
1.03
51%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.79
1.01
52%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.14
1.04
50%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.31
0.99
59%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.33
1.17
58%
Chủ nhà
+1
2 - 3
5.08
1.15
57%
Khách
-1
0 - 1
2.47
1.13
58%
Khách
0
1 - 0
1.75
1.16
50%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.34
0.99
65%
Khách
0
1 - 0
1.91
1.3
Vòng 10
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
93
7
0
1
6 - 0
6.76
1.08
3 - 0
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
95
4
1
1
4 - 0
4.67
1.05
3 - 0
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
Oeste U20
GE Osasco U20
59
23
18
1
2 - 1
2.68
1.69
2 - 0
56
26
18
1
1 - 0
2.16
1.79
1 - 2
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
14
16
70
2
1 - 2
3.92
1.43
0 - 2
70
22
8
1
1 - 0
2.21
1.43
7 - 0
0
45
55
2
0 - 1
0.81
1.82
3 - 1
81
12
7
1
3 - 0
3.46
1.23
3 - 0
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU
91
7
2
1
3 - 0
4.07
1.1
1 - 1
Brazil Campeonato Paulista U20 BCPU