Thống kê

Số lượt 431
Điểm trung bình 3.7
Soi kèo 3087
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Guatemala

  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu 2.5
  • Hai đội ghi bàn
  • Cược chấp
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
64
20
16
1
2 - 1
3.12
1.56
1 - 0
Guatemala Primera Division Gt2
25
15
60
2
2 - 3
6.64
1.67
Guatemala Primera Division Gt2
74
16
10
1
3 - 0
3.42
1.35
2 - 0
Guatemala Primera Division Gt2
Suchitepequez
Marquense
64
17
19
1
2 - 1
4.02
1.56
6 - 7
Guatemala Primera Division Gt2
Marquense
Suchitepequez
72
16
12
1
2 - 1
3.76
1.39
1 - 0
66
18
16
1
2 - 1
3.36
1.52
0 - 1
Guatemala Primera Division Gt2
Suchitepequez
Aurora
63
22
15
1
2 - 1
2.69
1.59
3 - 1
43
17
40
1
3 - 2
5.57
2.33
1 - 3
Guatemala Primera Division Gt2
57
23
20
1
2 - 1
2.77
1.75
5 - 1
Guatemala Primera Division Gt2
Aurora
Suchitepequez
61
22
17
1
2 - 1
2.64
1.64
1 - 1
66
22
12
1
1 - 0
2.47
1.52
5 - 3
56
23
21
1
2 - 1
2.85
1.79
0 - 0
Guatemala Primera Division Gt2
Marquense
Heredia
78
15
7
1
3 - 0
3.06
1.28
5 - 0
Guatemala Primera Division Gt2
85
11
4
1
3 - 0
3.53
1.18
3 - 0
82
13
5
1
3 - 0
3.36
1.22
3 - 1
60
27
13
1
1 - 0
1.99
1.67
1 - 0
Guatemala Primera Division Gt2
73
19
8
1
1 - 0
2.49
1.37
0 - 1
Guatemala Primera Division Gt2
43
30
27
1
1 - 0
1.97
2.33
1 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
28
19
53
2
1 - 2
4.37
1.89
2 - 3
0
41
59
2
0 - 1
0.88
1.69
7 - 5
30
21
49
2
1 - 2
3.67
2.04
0 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Guatemala Segunda Division GSD
73
19
8
1
1 - 0
2.36
1.37
1 - 0
76
17
7
1
3 - 0
2.66
1.32
4 - 1
Guatemala Segunda Division GSD
AFF Guatemala
Gualan FC
62
27
11
1
1 - 0
1.87
1.61
3 - 4
Guatemala Segunda Division GSD
69
26
5
1
1 - 0
1.65
1.45
92
7
1
1
3 - 0
3.09
1.09
4 - 0
Guatemala Segunda Division GSD
26
31
43
2
0 - 1
1.9
2.33
2 - 1
67
17
16
1
2 - 1
4.2
1.49
5 - 1
53
25
22
1
2 - 1
2.66
1.89
3 - 3
35
26
39
2
1 - 2
2.56
2.56
0 - 0
Guatemala Segunda Division GSD
29
22
49
2
1 - 2
3.44
2.04
1 - 0
Guatemala Segunda Division GSD
82
15
3
1
2 - 0
2.5
1.22
7 - 0
Guatemala Segunda Division GSD
43
44
13
X
1 - 0
1.04
2.27
4 - 1
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Guatemala Liga Nacional Gt1
69
22
9
1
1 - 0
2.19
1.45
2 - 0
Guatemala Liga Nacional Gt1
31
32
37
2
0 - 1
1.84
2.7
0 - 0
61
21
18
1
2 - 1
3.06
1.64
3 - 0
Guatemala Liga Nacional Gt1
62
26
12
1
1 - 0
2
1.61
3 - 4
36
26
38
2
1 - 2
2.68
2.63
0 - 0
Guatemala Liga Nacional Gt1
47
30
23
1
1 - 0
1.94
2.13
1 - 0
Guatemala Liga Nacional Gt1
Antigua GFC
Xinabajul
74
17
9
1
3 - 0
3.03
1.35
2 - 1
Guatemala Liga Nacional Gt1
80
13
7
1
3 - 0
3.82
1.25
4 - 0
Guatemala Liga Nacional Gt1
59
24
17
1
1 - 0
2.48
1.69
2 - 1
32
27
41
2
1 - 2
2.57
2.44
0 - 2
Guatemala Liga Nacional Gt1
Xinabajul
Antigua GFC
41
25
34
1
2 - 1
2.81
2.44
0 - 1
Guatemala Liga Nacional Gt1
22
27
51
2
0 - 1
2.31
1.96
3 - 2
49
29
22
1
1 - 0
2.08
2.04
1 - 0
Guatemala Liga Nacional Gt1
39
42
19
X
0 - 0
1.16
2.38
3 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
24
19
57
2
1 - 2
4.1
1.75
0 - 2
74
16
10
1
2 - 1
3.61
1.35
3 - 2
9
13
78
2
1 - 3
4.09
1.28
2 - 1
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
33.71
66.29
Tài
3.42
1.32
23.62
76.38
Tài
4.02
1.52
27.76
72.24
Tài
3.76
1.44
49.77
50.23
Tài
2.69
1
51.03
48.97
Xỉu
2.64
1.02
41.14
58.86
Tài
3.06
1.17
31.68
68.32
Tài
3.53
1.36
54.63
45.37
Xỉu
2.49
1.09
68.56
31.44
Xỉu
1.97
1.37
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
58.09
41.91
Xỉu
2.36
1.16
71.24
28.76
Xỉu
1.87
1.42
77.08
22.92
Xỉu
1.65
1.54
70.48
29.52
Xỉu
1.9
1.4
33.35
66.65
Tài
3.44
1.33
91.13
8.87
Xỉu
1.04
1.82
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
62.65
37.35
Xỉu
2.19
1.25
71.99
28.01
Xỉu
1.84
1.43
69.31
30.69
Xỉu
1.94
1.38
41.67
58.33
Tài
3.03
1.16
26.72
73.28
Tài
3.82
1.46
55.01
44.99
Xỉu
2.48
1.1
46.74
53.26
Tài
2.81
1.06
59.37
40.63
Xỉu
2.31
1.18
88.84
11.16
Xỉu
1.16
1.77
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
30
70
2 - 1
4.02
2.39
39
61
2 - 1
3.76
2.21
53
47
Không
2 - 1
2.69
2.06
48
52
2 - 1
2.77
2.03
53
47
Không
2 - 1
2.64
2.06
59
41
Không
3 - 0
3.06
2.18
59
41
Không
3 - 0
3.53
2.17
66
34
Không
1 - 0
2.49
2.32
62
38
Không
1 - 0
1.97
2.23
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
70
30
Không
1 - 0
2.36
2.39
73
27
Không
1 - 0
1.87
2.46
85
15
Không
1 - 0
1.65
2.7
64
36
Không
0 - 1
1.9
2.27
34
66
1 - 2
3.44
2.31
79
21
Không
2 - 0
2.5
2.57
87
13
Không
1 - 0
1.04
2.73
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
70
30
Không
1 - 0
2.19
2.4
64
36
Không
0 - 1
1.84
2.27
64
36
Không
1 - 0
1.94
2.27
55
45
Không
3 - 0
3.03
2.1
47
53
3 - 0
3.82
2.06
56
44
Không
1 - 0
2.48
2.11
43
57
2 - 1
2.81
2.13
56
44
Không
0 - 1
2.31
2.12
82
18
Không
0 - 0
1.16
2.64
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
55%
Chủ nhà
+2
2 - 3
6.64
1.1
53%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.42
1.05
57%
Khách
+1
2 - 1
4.02
1.13
51%
Chủ nhà
-1
2 - 1
3.76
1.01
62%
Khách
+1
2 - 1
2.69
1.24
57%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.77
1.13
61%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.64
1.21
56%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.06
1.11
55%
Khách
+2
3 - 0
3.53
1.1
53%
Khách
+1
1 - 0
2.49
1.05
57%
Khách
0
1 - 0
1.97
1.14
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54%
Khách
+1
1 - 0
2.36
1.07
51%
Chủ nhà
-1
3 - 0
2.66
1.02
62%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.87
1.23
63%
Khách
+1
1 - 0
1.65
1.26
52%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.09
1.04
57%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.9
1.14
53%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.66
1.06
61%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.56
1.22
50%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.44
1
58%
Chủ nhà
-1
2 - 0
2.5
1.15
57%
Khách
0
1 - 0
1.04
1.13
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
59%
Khách
+1
1 - 0
2.19
1.17
63%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.84
1.26
61%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.06
1.21
62%
Chủ nhà
0
1 - 0
2
1.23
62%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.68
1.23
53%
Khách
0
1 - 0
1.94
1.06
51%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.03
1.02
59%
Khách
+2
3 - 0
3.82
1.18
59%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.48
1.18
59%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.57
1.17
59%
Khách
0
2 - 1
2.81
1.17
52%
Khách
-1
0 - 1
2.31
1.03
61%
Khách
0
0 - 0
1.16
1.21
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số