Thống kê

Số lượt 277
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2164
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
43
29
28
1
1 - 0
2.19
2.33
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Vòng 2
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Matches BM
20
50
30
X
0 - 0
0.86
2
Brazil Matches BM
Tiangua
Quixada FC
33
36
31
X
0 - 0
1.52
2.78
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
80.33
19.67
Xỉu
1.52
1.6
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
88
12
Không
0 - 0
0.86
2.76
72
28
Không
0 - 0
1.52
2.43
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
70%
Chủ nhà
+1
0 - 0
0.86
1.39
67%
Khách
0
0 - 0
1.52
1.34
Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
33
36
31
X
0 - 0
1.52
2.78
Brazil Matches BM
Crato
Terra e Mar
X
0 - 0
0
1 - 2
Brazil Matches BM
Vilavelhense
Linhares
0
23
77
2
0 - 1
1.45
1.3
0 - 1
4
25
71
2
0 - 1
1.65
1.41
1 - 0
0
100
0
X
0 - 0
0
1
3 - 0
Brazil Matches BM
48
25
27
1
2 - 1
2.67
2.08
2 - 3
0
100
0
X
0 - 0
0
1
0 - 3
Brazil Matches BM
38
19
43
2
1 - 2
4.71
2.33
0 - 0
69
21
10
1
1 - 0
2.43
1.45
2 - 1
56
23
21
1
2 - 1
3.01
1.79
1 - 1
Brazil Matches BM
Operario MT
Sinop FC
0
10
90
2
0 - 6
7
1.11
1 - 4
Brazil Matches BM
Pocone FC
Juara AC
33
37
30
X
0 - 0
1.53
2.7
0 - 0
28
16
56
2
2 - 3
5.88
1.79
1 - 0
Brazil Matches BM
79
16
5
1
6 - 2
8
1.27
3 - 1
59
29
12
1
1 - 0
1.8
1.69
2 - 1
28
31
41
2
0 - 1
1.91
2.44
4 - 0
35
27
38
2
1 - 2
2.52
2.63
4 - 4
Brazil Matches BM
23
38
39
2
0 - 1
1.39
2.56
3 - 3
31
36
33
X
0 - 0
1.53
2.78
0 - 4
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
81.98
18.02
Xỉu
1.45
1.64
15.34
84.66
Tài
4.71
1.69
7.86
92.14
Tài
7
1.84
80.15
19.85
Xỉu
1.53
1.6
5.45
94.55
Tài
9.71
1.89
83.57
16.43
Xỉu
1.39
1.67
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
72
28
Không
0 - 0
1.52
2.43
100
0
Không
0 - 1
1.45
3
18
82
1 - 2
4.71
2.63
100
0
Không
0 - 6
7
3
72
28
Không
0 - 0
1.53
2.43
16
84
6 - 2
9.71
2.67
76
24
Không
0 - 1
1.39
2.51
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
57%
Chủ nhà
+2
0 - 1
1.45
1.14
61%
Chủ nhà
+2
0 - 1
1.65
1.22
100%
Chủ nhà
+10
0 - 0
0
2
52%
Khách
0
2 - 1
2.67
1.04
57%
Chủ nhà
+1
1 - 2
4.71
1.14
55%
Khách
-7
0 - 6
7
1.09
67%
Khách
0
0 - 0
1.53
1.33
51%
Khách
+3
6 - 2
9.71
1.01
59%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.91
1.18
62%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.52
1.23
60%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.39
1.2
Vòng 2
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Matches BM
62
21
17
1
2 - 1
3.05
1.61
6 - 5
Brazil Matches BM
49
26
25
1
1 - 0
2.49
2.04
5 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54.64
45.36
Xỉu
2.49
1.09
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
45
55
2 - 1
3.05
2.09
51
49
Không
1 - 0
2.49
2.02
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
61%
Khách
+1
2 - 1
3.05
1.23
51%
Khách
0
1 - 0
2.49
1.01