Thống kê

Số lượt 300
Điểm trung bình 3.8
Soi kèo 2674
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Trận đấu yêu thích, trận đấu bóng đá hay và danh sách trận đấu yêu thích của bạn

  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu 2.5
  • Hai đội ghi bàn
  • Cược chấp
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Serie B Br2
Ituano
Paysandu
46
39
15
1
1 - 0
1.27
2.17
3 - 5
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
13
11
76
2
2 - 4
7.18
1.32
4 - 0
83
13
4
1
3 - 0
2.82
1.2
2 - 0
52
20
28
1
2 - 1
4.45
1.92
5 - 2
36
32
32
1
1 - 0
1.84
2.78
0 - 0
42
27
31
1
1 - 0
2.4
2.38
0
3
97
2
0 - 3
3.68
1.03
88
9
3
1
3 - 0
3.31
1.14
10
24
66
2
0 - 1
1.97
1.52
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
92
6
2
1
3 - 0
3.53
1.09
0 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
41
32
27
1
1 - 0
1.83
2.44
0 - 0
9
15
76
2
0 - 3
3.15
1.32
1 - 1
USA WPSL Women UWW
11
23
66
2
0 - 1
2.22
1.52
0 - 1
38
62
0
X
0 - 0
0.47
1.61
0 - 1
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
87
9
4
1
3 - 0
4.29
1.15
5 - 2
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Serie A Br1
Bragantino
EC Juventude
82
13
5
1
3 - 0
2.97
1.22
1 - 1
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Campeonato Paranaense 2 BCP2
Parana
Patriotas
49
32
19
1
1 - 0
1.68
2.04
1 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
40
20
40
1
2 - 1
4.55
2.5
5 - 0
74
18
8
1
3 - 0
2.63
1.35
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
83
12
5
1
3 - 0
3.17
1.2
2 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
43
24
33
1
2 - 1
3.08
2.33
2 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
7
14
79
2
0 - 3
3.33
1.27
2 - 2
USA NPSL UN
El Farolito
Oakland SC
79
14
7
1
3 - 0
3.25
1.27
USA NPSL UN
46
25
29
1
2 - 1
2.75
2.17
14
17
69
2
1 - 2
3.78
1.45
91
7
2
1
4 - 0
4.94
1.1
0 - 0
USA NPSL UN
96
4
0
1
3 - 0
3.32
1.04
0 - 0
USA NPSL UN
Port City FC
Hickory FC
0
17
83
2
0 - 1
1.75
1.2
83
12
5
1
3 - 0
3.2
1.2
0 - 0
82
18
0
1
1 - 0
1.72
1.22
USA NPSL UN
10
12
78
2
1 - 3
5.03
1.28
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Brazil Serie C Br3
89
8
3
1
3 - 0
4.13
1.12
1 - 1
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
USA USL League Two UULT
76
15
9
1
3 - 0
3.15
1.32
0 - 0
6
9
85
2
1 - 3
4.92
1.18
89
8
3
1
3 - 0
3.65
1.12
0 - 0
46
22
32
1
2 - 1
3.61
2.17
USA USL League Two UULT
21
49
30
X
0 - 0
0.9
2.04
29
26
45
2
1 - 2
2.74
2.22
57
34
9
1
1 - 0
1.31
1.75
69
31
0
1
1 - 0
1.17
1.45
0 - 0
USA USL League Two UULT
51
33
16
1
1 - 0
1.62
1.96
0 - 0
USA USL League Two UULT
61
24
15
1
1 - 0
2.38
1.64
USA USL League Two UULT
18
29
53
2
0 - 1
1.91
1.89
0 - 0
USA USL League Two UULT
Brave SC
Nona FC
66
15
19
1
3 - 2
5.87
1.52
USA USL League Two UULT
79
12
9
1
3 - 1
4.21
1.27
0 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
USA USL Championship UUC
29
26
45
2
1 - 2
2.61
2.22
0 - 0
17
24
59
2
0 - 1
2.42
1.69
0 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
47
27
26
1
1 - 0
2.45
2.13
0 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
89
11
0
1
2 - 0
2.16
1.12
0 - 0
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Fiji National League Fj1
47
26
27
1
1 - 0
2.47
2.13
0 - 0
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
86.32
13.68
Xỉu
1.27
1.72
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
61.78
38.22
Xỉu
2.22
1.23
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
42.97
57.03
Tài
2.97
1.14
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
76.34
23.66
Xỉu
1.68
1.52
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
37.12
62.88
Tài
3.25
1.25
74.4
25.6
Xỉu
1.75
1.48
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
39.16
60.84
Tài
3.15
1.21
77.74
22.26
Xỉu
1.62
1.55
57.57
42.43
Xỉu
2.38
1.15
70.27
29.73
Xỉu
1.91
1.4
7.06
92.94
Tài
5.87
1.85
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51.74
48.26
Xỉu
2.61
1.03
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
55.12
44.88
Xỉu
2.47
1.1
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
81
19
Không
1 - 0
1.27
2.62
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54
46
Không
0 - 3
3.15
2.08
67
33
Không
0 - 1
2.22
2.33
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
67
33
Không
3 - 0
2.97
2.33
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
71
29
Không
1 - 0
1.68
2.42
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
56
44
Không
3 - 0
3.25
2.11
100
0
Không
0 - 1
1.75
3
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
56
44
Không
3 - 0
4.13
2.12
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54
46
Không
3 - 0
3.15
2.08
87
13
Không
0 - 0
0.9
2.74
74
26
Không
1 - 0
1.62
2.47
59
41
Không
1 - 0
2.38
2.18
67
33
Không
0 - 1
1.91
2.33
14
86
3 - 2
5.87
2.71
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
48
52
1 - 2
2.61
2.04
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51
49
Không
1 - 0
2.47
2.02
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54%
Khách
0
1 - 0
1.27
1.07
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51%
Chủ nhà
+3
2 - 4
7.18
1.02
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54%
Khách
-2
0 - 3
3.15
1.07
62%
Chủ nhà
+2
0 - 1
2.22
1.23
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53%
Chủ nhà
-2
3 - 0
4.29
1.06
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
60%
Chủ nhà
-1
3 - 0
2.97
1.2
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51%
Khách
0
1 - 0
1.68
1.02
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số