Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2643
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
49
30
21
1
1 - 0
1.93
2.04
26
25
49
2
1 - 2
2.78
2.04
52
25
23
1
2 - 1
2.51
1.92
25
24
51
2
1 - 2
2.92
1.96
USA USL Championship UUC
Tulsa
Miami FC
41
26
33
1
2 - 1
2.64
2.44
28
31
41
2
0 - 1
1.92
2.44
16
20
64
2
1 - 2
3.1
1.56
USA USL Championship UUC
39
23
38
1
2 - 1
3.29
2.56
USA USL Championship UUC
39
26
35
1
2 - 1
2.69
2.56
USA USL Championship UUC
50
24
26
1
2 - 1
2.87
2
37
36
27
1
1 - 0
1.5
2.7
73
15
12
1
2 - 1
4.16
1.37
USA USL Championship UUC
14
21
65
2
1 - 2
2.57
1.54
51
25
24
1
2 - 1
2.72
1.96
47
26
27
1
2 - 1
2.61
2.13
22
21
57
2
1 - 2
3.27
1.75
42
35
23
1
1 - 0
1.6
2.38
16
33
51
2
0 - 1
1.57
1.96
51
23
26
1
2 - 1
2.91
1.96
42
23
35
1
2 - 1
3.37
2.38
USA USL Championship UUC
44
26
30
1
2 - 1
2.62
2.27
32
24
44
2
1 - 2
3.09
2.27
28
25
47
2
1 - 2
2.71
2.13
57
23
20
1
2 - 1
2.77
1.75
58
24
18
1
1 - 0
2.45
1.72
44
26
30
1
2 - 1
2.54
2.27
23
27
50
2
0 - 1
2.35
2
81
13
6
1
3 - 0
3.44
1.23
57
21
22
1
2 - 1
3.52
1.75
48
23
29
1
2 - 1
3.35
2.08
73
18
9
1
3 - 0
2.67
1.37
USA USL Championship UUC
58
21
21
1
2 - 1
3.11
1.72
50
26
24
1
2 - 1
2.59
2
USA USL Championship UUC
15
27
58
2
0 - 1
2.07
1.72
37
34
29
1
1 - 0
1.63
2.7
62
24
14
1
1 - 0
2.27
1.61
USA USL Championship UUC
49
31
20
1
1 - 0
1.81
2.04
26
28
46
2
0 - 1
2.27
2.17
49
28
23
1
1 - 0
2.24
2.04
28
28
44
2
0 - 1
2.39
2.27
40
29
31
1
1 - 0
2.21
2.5
13
19
68
2
1 - 2
3.14
1.47
37
29
34
1
1 - 0
2.32
2.7
41
33
26
1
1 - 0
1.78
2.44
USA USL Championship UUC
56
25
19
1
2 - 1
2.57
1.79
56
24
20
1
2 - 1
2.74
1.79
USA USL Championship UUC
42
23
35
1
2 - 1
3.16
2.38
37
27
36
1
2 - 1
2.51
2.7
56
21
23
1
2 - 1
3.5
1.79
USA USL Championship UUC
Monterey Bay FC
Tulsa
47
24
29
1
2 - 1
2.94
2.13
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
50.92
49.08
Xỉu
2.64
1.01
45.29
54.71
Tài
2.87
1.09
52.6
47.4
Xỉu
2.57
1.05
51.44
48.56
Xỉu
2.62
1.02
65.78
34.22
Xỉu
2.07
1.31
72.89
27.11
Xỉu
1.81
1.45
52.73
47.27
Xỉu
2.57
1.05
38.9
61.1
Tài
3.16
1.22
43.78
56.22
Tài
2.94
1.12
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
47
53
2 - 1
2.64
2.06
44
56
2 - 1
2.87
2.12
57
43
Không
1 - 2
2.57
2.14
47
53
2 - 1
2.62
2.05
65
35
Không
0 - 1
2.07
2.3
68
32
Không
1 - 0
1.81
2.35
66
34
Không
1 - 0
1.78
2.32
52
48
Không
2 - 1
2.57
2.04
37
63
2 - 1
3.16
2.25
42
58
2 - 1
2.94
2.16
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
59%
Khách
0
2 - 1
2.64
1.18
59%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.92
1.17
59%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.1
1.17
61%
Khách
0
2 - 1
3.29
1.22
61%
Khách
0
2 - 1
2.69
1.22
50%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.87
0.99
54%
Chủ nhà
-1
2 - 1
4.16
1.08
61%
Chủ nhà
+2
1 - 2
2.57
1.22
56%
Khách
0
2 - 1
2.62
1.12
53%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.71
1.05
58%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.45
1.15
57%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.52
1.14