Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 3045
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Dominica Premier League

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Dominica Premier League DPL
51
29
20
1
1 - 0
2.04
1.96
1 - 3
67
24
9
1
1 - 0
2.04
1.49
1 - 3
2
7
91
2
1 - 6
7.33
1.1
2 - 1
57
26
17
1
1 - 0
2.29
1.75
5 - 3
Dominica Premier League DPL
29
15
56
2
3 - 4
7.02
1.79
3 - 3
X
0 - 0
0
1 - 6
40
25
35
1
2 - 1
2.92
2.5
1 - 0
Dominica Premier League DPL
Dublanc FC
We United FC
94
5
1
1
4 - 0
5.12
1.06
1 - 0
54
34
12
1
1 - 0
1.43
1.85
1 - 4
24
19
57
2
1 - 2
4.2
1.75
3 - 2
56
23
21
1
2 - 1
2.72
1.79
3 - 3
54
27
19
1
1 - 0
2.23
1.85
3 - 1
6
23
71
2
0 - 1
1.85
1.41
4 - 0
Dominica Premier League DPL
39
31
30
1
1 - 0
2
2.56
3 - 1
98
2
0
1
4 - 0
4.74
1.02
2 - 1
Dominica Premier League DPL
53
35
12
1
1 - 0
1.4
1.89
6 - 2
42
33
25
1
1 - 0
1.74
2.38
82
12
6
1
3 - 0
3.7
1.22
3 - 5
25
15
60
2
2 - 3
6.47
1.67
2 - 2
Dominica Premier League DPL
59
23
18
1
2 - 1
2.8
1.69
1 - 3
Dominica Premier League DPL
Cibao FC
Moca FC
54
27
19
1
1 - 0
2.1
1.85
1 - 0
85
10
5
1
3 - 0
3.8
1.18
2 - 3
43
22
35
1
2 - 1
3.62
2.33
3 - 1
Dominica Premier League DPL
We United FC
LA Stars
10
17
73
2
0 - 3
3.11
1.37
X
0 - 0
0
1 - 0
Dominica Premier League DPL
79
14
7
1
3 - 0
3.16
1.27
1 - 1
0
8
92
2
0 - 3
2.56
1.09
3 - 2
Dominica Premier League DPL
20
35
45
2
0 - 1
1.48
2.22
1 - 6
Dominica Premier League DPL
Bath Estate
LA Stars
84
13
3
1
3 - 0
2.79
1.19
1 - 2
58
26
16
1
1 - 0
2.28
1.72
0 - 1
Dominica Premier League DPL
75
16
9
1
3 - 0
3.1
1.33
5 - 0
71
18
11
1
2 - 1
3.12
1.41
2 - 1
Dominica Premier League DPL
71
20
9
1
1 - 0
2.42
1.41
1 - 0
83
17
0
1
1 - 0
1.8
1.2
1 - 1
Dominica Premier League DPL
73
17
10
1
3 - 0
3.06
1.37
1 - 0
81
11
8
1
3 - 1
4.72
1.23
1 - 1
Dominica Premier League DPL
53
35
12
1
1 - 0
1.4
1.89
2 - 1
48
33
19
1
1 - 0
1.67
2.08
3 - 0
45
19
36
1
3 - 2
5.13
2.22
1 - 2
82
12
6
1
3 - 0
3.56
1.22
1 - 2
Dominica Premier League DPL
62
24
14
1
1 - 0
2.45
1.61
2 - 0
Dominica Premier League DPL
Dublanc FC
Bath Estate
77
12
11
1
3 - 1
5.5
1.3
1 - 1
83
12
5
1
3 - 0
3.19
1.2
5 - 2
59
25
16
1
1 - 0
2.41
1.69
3 - 0
Dominica Premier League DPL
44
17
39
1
3 - 2
5.8
2.27
1 - 0
79
13
8
1
3 - 0
4.04
1.27
2 - 1
38
20
42
2
1 - 2
4.24
2.38
1 - 0
Dominica Premier League DPL
95
4
1
1
4 - 0
5.35
1.05
0 - 2
Dominica Premier League DPL
85
11
4
1
3 - 0
3.53
1.18
1 - 1
Dominica Premier League DPL
Bath Estate
LA STARZ
63
17
20
1
2 - 1
4.56
1.59
2 - 0
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
66.73
33.27
Xỉu
2.04
1.33
11.89
88.11
Tài
5.12
1.76
83.41
16.59
Xỉu
1.4
1.66
65.02
34.98
Xỉu
2.1
1.3
40.03
59.97
Tài
3.11
1.19
81.36
18.64
Xỉu
1.48
1.62
47.35
52.65
Tài
2.79
1.05
40.21
59.79
Tài
3.1
1.19
56.59
43.41
Xỉu
2.42
1.13
41.19
58.81
Tài
3.06
1.17
83.41
16.59
Xỉu
1.4
1.66
55.75
44.25
Xỉu
2.45
1.11
9.12
90.88
Tài
5.5
1.81
7.39
92.61
Tài
5.8
1.85
10.39
89.61
Tài
5.35
1.79
16.81
83.19
Tài
4.56
1.66
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
63
37
Không
1 - 0
2.04
2.25
54
46
Không
4 - 0
5.12
2.08
81
19
Không
1 - 0
1.4
2.61
67
33
Không
1 - 0
1.74
2.34
62
38
Không
1 - 0
2.1
2.24
52
48
Không
0 - 3
3.11
2.03
58
42
Không
3 - 0
3.16
2.15
75
25
Không
0 - 1
1.48
2.49
75
25
Không
3 - 0
2.79
2.5
54
46
Không
3 - 0
3.1
2.08
66
34
Không
1 - 0
2.42
2.31
54
46
Không
3 - 0
3.06
2.07
81
19
Không
1 - 0
1.4
2.61
59
41
Không
1 - 0
2.45
2.17
22
78
3 - 1
5.5
2.56
63
37
Không
3 - 0
3.19
2.25
11
89
3 - 2
5.8
2.77
58
42
Không
4 - 0
5.35
2.16
59
41
Không
3 - 0
3.53
2.17
24
76
2 - 1
4.56
2.52
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.04
1.02
57%
Khách
-1
3 - 4
7.02
1.14
54%
Chủ nhà
-3
4 - 0
5.12
1.07
54%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.43
1.07
56%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.72
1.11
60%
Chủ nhà
+2
0 - 1
1.85
1.19
53%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.4
1.06
55%
Chủ nhà
+2
2 - 3
6.47
1.1
59%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.8
1.18
54%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.1
1.07
50%
Chủ nhà
+2
0 - 3
3.11
1
57%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.16
1.14
53%
Chủ nhà
+3
0 - 3
2.56
1.05
55%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.48
1.1
62%
Khách
+2
3 - 0
2.79
1.23
58%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.28
1.16
52%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.1
1.04
56%
Khách
+1
1 - 0
2.42
1.12
50%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.06
1
53%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.4
1.06
62%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.45
1.24
56%
Khách
+2
3 - 1
5.5
1.12
61%
Khách
+2
3 - 0
3.19
1.21
56%
Khách
0
3 - 2
5.8
1.12
59%
Khách
+2
3 - 0
4.04
1.18
58%
Khách
+4
4 - 0
5.35
1.15
55%
Khách
+2
3 - 0
3.53
1.1
56%
Khách
+1
2 - 1
4.56
1.12