Thống kê

Số lượt 275
Điểm trung bình 4
Soi kèo 3239
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
USA NISA UN
Capo FC
Irvine Zeta FC
9
25
66
2
0 - 1
1.86
1.52
75
16
9
1
3 - 0
3.39
1.33
USA NISA UN
96
3
1
1
4 - 0
4.23
1.04
75
18
7
1
3 - 0
2.65
1.33
7
14
79
2
0 - 3
3.1
1.27
65
22
13
1
1 - 0
2.4
1.54
USA NISA UN
LA Force
Capo FC
45
24
31
1
2 - 1
3.01
2.22
9
18
73
2
0 - 3
2.64
1.37
10
19
71
2
0 - 3
2.62
1.41
59
22
19
1
2 - 1
2.95
1.69
33
26
41
2
1 - 2
2.66
2.44
USA NISA UN
64
26
10
1
1 - 0
1.87
1.56
33
26
41
2
1 - 2
2.66
2.44
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
71.58
28.42
Xỉu
1.86
1.43
42.19
57.81
Tài
3.01
1.15
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
76
24
Không
0 - 1
1.86
2.52
81
19
Không
4 - 0
4.23
2.61
40
60
2 - 1
3.01
2.19
75
25
Không
1 - 0
1.87
2.49
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
65%
Chủ nhà
+2
0 - 1
1.86
1.29
54%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.39
1.07
52%
Chủ nhà
-3
4 - 0
4.23
1.04
55%
Khách
0
2 - 1
3.01
1.09
52%
Chủ nhà
+2
0 - 3
2.64
1.03
55%
Chủ nhà
+2
0 - 3
2.62
1.09
59%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.95
1.18
64%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.87
1.28
Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
37
30
33
1
1 - 0
2.14
2.7
2 - 3
34
29
37
2
0 - 1
2.13
2.7
Hoãn
USA NISA UN
Irvine Zeta FC
LA Force
79
14
7
1
3 - 0
3.35
1.27
1 - 0
USA NISA UN
4
13
83
2
0 - 3
2.8
1.2
2 - 3
20
27
53
2
0 - 1
2.25
1.89
2 - 1
39
30
31
1
1 - 0
2.16
2.56
1 - 2
USA NISA UN
96
3
1
1
3 - 0
4.2
1.04
Hoãn
46
27
27
1
1 - 0
2.33
2.17
0 - 2
6
12
82
2
0 - 3
3.66
1.22
0 - 1
5
13
82
2
0 - 3
3.01
1.22
1 - 2
12
24
64
2
0 - 1
2.25
1.56
2 - 3
USA NISA UN
Irvine Zeta FC
Capo FC
42
36
22
1
1 - 0
1.46
2.38
2 - 2
18
23
59
2
1 - 2
2.82
1.69
1 - 1
45
24
31
1
2 - 1
3.11
2.22
0 - 2
79
17
4
1
2 - 0
2.37
1.27
2 - 1
61
21
18
1
2 - 1
3.03
1.64
Hoãn
71
20
9
1
3 - 0
2.56
1.41
2 - 0
USA NISA UN
Capo FC
Irvine Zeta FC
34
29
37
2
0 - 1
2.36
2.7
0 - 2
67
33
0
1
1 - 0
1.11
1.49
2 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
35.02
64.98
Tài
3.35
1.29
81.84
18.16
Xỉu
1.46
1.63
58.12
41.88
Xỉu
2.36
1.16
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54
46
Không
3 - 0
3.35
2.08
72
28
Không
0 - 3
2.8
2.44
74
26
Không
1 - 0
1.46
2.49
52
48
Không
0 - 1
2.36
2.04
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
63%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.13
1.26
58%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.35
1.16
61%
Khách
-2
0 - 3
2.8
1.21
51%
Chủ nhà
-3
3 - 0
4.2
1.02
58%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.66
1.16
58%
Khách
0
1 - 0
1.46
1.16
61%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.03
1.21
62%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.36
1.24
67%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.11
1.34