Thống kê

Số lượt 432
Điểm trung bình 3.7
Soi kèo 3220
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu 2.5
  • Hai đội ghi bàn
  • Cược chấp
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
39
38
23
1
1 - 0
1.4
2.56
43
40
17
1
1 - 0
1.25
2.33
China Division 2 Cn3
28
24
48
2
1 - 2
2.97
2.08
54
26
20
1
1 - 0
2.32
1.85
70
20
10
1
3 - 0
2.51
1.43
79
14
7
1
3 - 0
3.14
1.27
26
43
31
X
0 - 0
1.13
2.33
23
25
52
2
1 - 2
2.67
1.92
13
42
45
2
0 - 1
1.11
2.22
72
22
6
1
1 - 0
1.93
1.39
1
4
95
2
0 - 4
4.68
1.05
China Division 2 Cn3
10
22
68
2
0 - 1
2.3
1.47
71
19
10
1
3 - 0
2.73
1.41
0
52
48
X
0 - 0
0.64
1.92
42
28
30
1
1 - 0
2.37
2.38
39
41
20
X
0 - 0
1.24
2.44
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
37
25
38
2
1 - 2
2.78
2.63
China Division 1 Cn2
27
30
43
2
0 - 1
2.1
2.33
56
25
19
1
2 - 1
2.52
1.79
68
25
7
1
1 - 0
1.75
1.47
42
27
31
1
2 - 1
2.54
2.38
92
6
2
1
3 - 0
3.72
1.09
China Division 1 Cn2
54
22
24
1
2 - 1
3.28
1.85
China Division 1 Cn2
24
19
57
2
1 - 2
4.01
1.75
26
31
43
2
0 - 1
2
2.33
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
China Super League CSL
56
22
22
1
2 - 1
3.09
1.79
China Super League CSL
Henan
Beijing Guoan
27
31
42
2
0 - 1
1.95
2.38
40
39
21
1
1 - 0
1.33
2.5
46
28
26
1
1 - 0
2.38
2.17
12
16
72
2
1 - 2
3.74
1.39
China Super League CSL
4
12
84
2
0 - 3
3.25
1.19
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
5
23
72
2
0 - 1
1.84
1.39
84
13
3
1
3 - 0
2.7
1.19
66
27
7
1
1 - 0
1.61
1.52
31
69
0
X
0 - 0
0.37
1.45
11
30
59
2
0 - 1
1.63
1.69
38
34
28
1
1 - 0
1.67
2.63
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
17
24
59
2
1 - 2
2.62
1.69
China FA Cup CnC
0
7
93
2
0 - 3
2.67
1.08
79
15
6
1
3 - 0
2.69
1.27
37
26
37
1
2 - 1
2.68
2.7
China FA Cup CnC
42
36
22
1
1 - 0
1.53
2.38
China FA Cup CnC
Wuxi Wugo
Meizhou Hakka
0
4
96
2
0 - 3
3.26
1.04
China FA Cup CnC
Rizhao Yuqi
Henan
18
21
61
2
1 - 2
3.17
1.64
44
33
23
1
1 - 0
1.72
2.27
2
19
79
2
0 - 1
1.87
1.27
2
6
92
2
0 - 4
5.88
1.09
China FA Cup CnC
Jiangxi Lushan
Zhejiang
3
7
90
2
0 - 4
5.43
1.11
21
15
64
2
2 - 3
5.63
1.56
China FA Cup CnC
7
14
79
2
0 - 3
3.25
1.27
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
40.49
59.51
Tài
3.09
1.19
68.96
31.04
Xỉu
1.95
1.37
37.13
62.87
Tài
3.25
1.25
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
36.73
63.27
Tài
3.26
1.26
38.82
61.18
Tài
3.17
1.22
9.73
90.27
Tài
5.43
1.8
37.05
62.95
Tài
3.25
1.25
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
66
34
Không
0 - 1
2.3
2.31
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
59
41
Không
0 - 1
2.1
2.17
53
47
Không
2 - 1
2.52
2.06
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
42
58
2 - 1
3.09
2.16
62
38
Không
0 - 1
1.95
2.24
63
37
Không
0 - 3
3.25
2.26
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
73
27
Không
1 - 0
1.53
2.45
100
0
Không
0 - 3
3.26
3
43
57
1 - 2
3.17
2.14
39
61
0 - 4
5.43
2.22
56
44
Không
0 - 3
3.25
2.11
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
52%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.97
1.03
54%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.32
1.07
57%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.14
1.14
69%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.13
1.38
55%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.11
1.09
60%
Chủ nhà
+2
0 - 1
2.3
1.19