Thống kê

Số lượt 277
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2086
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Bolivia Copa Simon Bolivar

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51
21
28
1
2 - 1
4
1.96
71
20
9
1
1 - 0
2.45
1.41
0
35
65
2
0 - 1
1.06
1.54
1 - 0
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
25
22
53
2
1 - 2
3.55
1.89
2 - 2
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
0
35
65
2
0 - 1
1.06
1.54
0 - 2
35
45
20
X
0 - 0
1.02
2.22
0 - 4
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
Real Oruro
Real Oruro
51
18
31
1
3 - 2
5.06
1.96
1 - 1
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
0
49
51
2
0 - 1
0.71
1.96
1 - 1
X
0 - 0
0
1 - 3
32
30
38
2
0 - 1
2.1
2.63
1 - 2
6
8
86
2
1 - 4
5.81
1.16
1 - 2
83
12
5
1
3 - 0
3.13
1.2
4 - 4
77
16
7
1
3 - 0
3.02
1.3
3 - 0
9
10
81
2
1 - 4
5.88
1.23
1 - 0
7
17
76
2
0 - 3
2.63
1.32
0 - 0
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
60
28
12
1
1 - 0
1.87
1.67
2 - 0
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
Ciclon
Garcia Agreda
25
45
30
X
0 - 0
1.06
2.22
4 - 0
0
49
51
2
0 - 1
0.71
1.96
1 - 1
7
17
76
2
0 - 3
2.63
1.32
3 - 6
19
24
57
2
0 - 1
2.45
1.75
0 - 1
56
27
17
1
1 - 0
2.19
1.79
2 - 2
42
26
32
1
5 - 4
9
2.38
2 - 0
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
4
7
89
2
0 - 3
4.45
1.12
0 - 1
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
91
6
3
1
5 - 1
6.4
1.1
1 - 0
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
X
0 - 0
0
13 - 2
27
28
45
2
0 - 1
2.34
2.22
2 - 1
X
0 - 0
0
2 - 9
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
CA Bermejo
Ciclon
51
31
18
1
1 - 0
1.74
1.96
1 - 4
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
62
21
17
1
2 - 1
3.1
1.61
4 - 0
28
31
41
2
0 - 1
1.93
2.44
1 - 0
0
11
89
2
0 - 2
2.17
1.12
1 - 2
54
25
21
1
2 - 1
2.52
1.85
1 - 2
47
25
28
1
2 - 1
2.81
2.13
0 - 1
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
41
28
31
1
1 - 0
2.27
2.44
1 - 3
45
27
28
1
1 - 0
2.45
2.22
2 - 1
80
16
4
1
2 - 0
2.28
1.25
1 - 0
57
20
23
1
2 - 1
3.65
1.75
1 - 2
53
16
31
1
3 - 2
6.3
1.89
1 - 3
82
10
8
1
4 - 1
6.79
1.22
5 - 4
62
22
16
1
2 - 1
2.8
1.61
1 - 1
X
0 - 0
0
2 - 2
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
31
38
31
X
0 - 0
1.4
2.63
0 - 2
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
91
9
0
1
2 - 0
2.41
1.1
3 - 3
84
12
4
1
3 - 0
3.01
1.19
6 - 0
53
38
9
1
1 - 0
1.17
1.89
1 - 2
68
18
14
1
2 - 1
3.5
1.47
Bolivia Copa Simon Bolivar BCSB
Ciclon
Comercio Bermejo
32
43
25
X
0 - 0
1.17
2.33
2 - 1
40
44
16
X
0 - 0
1.05
2.27
2 - 1
0
100
0
X
0 - 0
0
1
3 - 1
75
12
13
1
3 - 1
5.55
1.33
3 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
90.77
9.23
Xỉu
1.06
1.81
12.16
87.84
Tài
5.06
1.75
71.32
28.68
Xỉu
1.87
1.42
90.84
9.16
Xỉu
1.06
1.81
18.05
81.95
Tài
4.45
1.63
5.67
94.33
Tài
6.4
1.88
74.69
25.31
Xỉu
1.74
1.49
83.4
16.6
Xỉu
1.4
1.66
56.62
43.38
Xỉu
2.41
1.13
88.53
11.47
Xỉu
1.17
1.77
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
100
0
Không
0 - 1
1.06
3
16
84
3 - 2
5.06
2.67
72
28
Không
1 - 0
1.87
2.44
83
17
Không
0 - 0
1.06
2.66
33
67
5 - 1
6.4
2.34
70
30
Không
1 - 0
1.74
2.4
54
46
Không
1 - 0
2.27
2.08
75
25
Không
0 - 0
1.4
2.49
100
0
Không
2 - 0
2.41
3
87
13
Không
1 - 0
1.17
2.74
80
20
Không
0 - 0
1.17
2.61
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54%
Khách
-1
1 - 2
3.55
1.07
65%
Khách
-1
0 - 1
1.06
1.3
51%
Chủ nhà
0
3 - 2
5.06
1.02
51%
Khách
-1
0 - 1
0.71
1.01
54%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.02
1.08
60%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.87
1.2
70%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.06
1.39
52%
Chủ nhà
+1
7 - 6
13.38
1.04
57%
Khách
-3
0 - 3
4.45
1.14
55%
Chủ nhà
-3
5 - 1
6.4
1.09
51%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.74
1.02
61%
Khách
+1
2 - 1
3.1
1.22
59%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.93
1.18
63%
Chủ nhà
+3
0 - 2
2.17
1.26
59%
Khách
0
1 - 0
2.27
1.18
53%
Chủ nhà
-1
2 - 0
2.28
1.05
57%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.65
1.14
55%
Chủ nhà
-2
4 - 1
6.79
1.09
69%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.4
1.38
57%
Khách
+2
2 - 0
2.41
1.13
53%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.17
1.05
68%
Khách
0
0 - 0
1.17
1.35
59%
Chủ nhà
-1
3 - 1
5.55
1.17