Thống kê

Số lượt 275
Điểm trung bình 4
Soi kèo 3087
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
X
0 - 0
0
X
0 - 0
0
X
0 - 0
0
X
0 - 0
0
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Vòng 1
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
57
25
18
1
1 - 0
2.42
1.75
1 - 2
Australia Capital Territory NPL2 ACTN
74
15
11
1
2 - 1
3.62
1.35
Australia Capital Territory NPL2 ACTN
65
20
15
1
2 - 1
3.09
1.54
1 - 2
1
5
94
2
0 - 5
5.76
1.06
3 - 0
95
4
1
1
4 - 0
4.9
1.05
1 - 2
52
27
21
1
1 - 0
2.22
1.92
10 - 0
Australia Capital Territory NPL2 ACTN
12
17
71
2
1 - 2
3.2
1.41
3 - 1
13
14
73
2
1 - 3
4.42
1.37
10
15
75
2
0 - 3
3.42
1.33
1 - 4
81
14
5
1
3 - 0
3.11
1.23
94
6
0
1
3 - 0
2.76
1.06
2 - 0
28
26
46
2
1 - 2
2.71
2.17
2 - 1
Australia Capital Territory NPL2 ACTN
79
16
5
1
2 - 0
2.45
1.27
1 - 3
72
15
13
1
2 - 1
4.24
1.39
82
10
8
1
3 - 1
4.74
1.22
0 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
40.44
59.56
Tài
3.09
1.19
55.74
44.26
Xỉu
2.45
1.11
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
46
54
2 - 1
3.09
2.07
74
26
Không
2 - 0
2.45
2.48
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53%
Chủ nhà
-1
2 - 1
3.62
1.05
59%
Khách
+1
2 - 1
3.09
1.17
52%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.2
1.04
52%
Chủ nhà
-2
3 - 0
2.76
1.04
53%
Chủ nhà
-1
2 - 0
2.45
1.05
52%
Chủ nhà
-1
2 - 1
4.24
1.04