Thống kê

Số lượt 432
Điểm trung bình 3.7
Soi kèo 2591
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Kyrgyzstan

  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu 2.5
  • Hai đội ghi bàn
  • Cược chấp
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
91
7
2
1
3 - 0
3.62
1.1
1 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
7
13
80
2
0 - 3
3.39
1.25
1 - 3
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FC Ilbirs
FC Talant
44
31
25
1
1 - 0
1.96
2.27
1 - 2
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FC Ilbirs
OshMU Aldier
47
25
28
1
2 - 1
2.77
2.13
4 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FK Kyrgyzaltyn
FK Alga
2
7
91
2
1 - 5
6.66
1.1
0 - 1
Kyrgyzstan Top Liga KTL
32
24
44
2
1 - 2
3.17
2.27
0 - 4
Kyrgyzstan Top Liga KTL
6
13
81
2
0 - 3
3.18
1.23
1 - 2
95
4
1
1
4 - 0
4.89
1.05
2 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
81
19
0
1
1 - 0
1.65
1.23
2 - 1
56
24
20
1
2 - 1
2.63
1.79
0 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
83
13
4
1
3 - 0
2.88
1.2
2 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FK Alga
Neftchi Kochkor
38
29
33
1
1 - 0
2.26
2.63
0 - 2
Kyrgyzstan Top Liga KTL
32
31
37
2
0 - 1
2.05
2.7
3 - 0
16
22
62
2
1 - 2
2.87
1.61
3 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FC Talant
FC Ilbirs
57
22
21
1
2 - 1
3.01
1.75
0 - 2
Kyrgyzstan Top Liga KTL
63
19
18
1
2 - 1
3.87
1.59
5 - 0
71
18
11
1
2 - 1
3.02
1.41
2 - 1
Kyrgyzstan Top Liga KTL
54
22
24
1
2 - 1
3.2
1.85
3 - 1
Kyrgyzstan Top Liga KTL
75
16
9
1
3 - 0
3.32
1.33
2 - 0
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FK Alga
FK Kara-Balta
83
11
6
1
3 - 0
3.71
1.2
1 - 2
Kyrgyzstan Top Liga KTL
20
24
56
2
1 - 2
2.58
1.79
1 - 1
Kyrgyzstan Top Liga KTL
FC Ilbirs
FK Alay
15
26
59
2
0 - 1
2.16
1.69
0 - 2
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
18
20
62
2
1 - 2
3.27
1.61
1 - 3
Kyrgyzstan Cup KC
FK Alga
FC Ilbirs
26
22
52
2
1 - 2
3.55
1.92
14 - 13
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
34.17
65.83
Tài
3.39
1.31
68.87
31.13
Xỉu
1.96
1.37
47.72
52.28
Tài
2.77
1.04
5.15
94.85
Tài
6.66
1.89
38.53
61.47
Tài
3.18
1.22
77.07
22.93
Xỉu
1.65
1.54
60.74
39.26
Xỉu
2.26
1.21
66.26
33.74
Xỉu
2.05
1.32
42.16
57.84
Tài
3.01
1.15
25.91
74.09
Tài
3.87
1.48
38.19
61.81
Tài
3.2
1.23
35.61
64.39
Tài
3.32
1.28
28.51
71.49
Tài
3.71
1.42
52.37
47.63
Xỉu
2.58
1.04
63.33
36.67
Xỉu
2.16
1.26
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
31.34
68.66
Tài
3.55
1.37
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54
46
Không
0 - 3
3.39
2.08
62
38
Không
1 - 0
1.96
2.24
45
55
2 - 1
2.77
2.09
32
68
1 - 5
6.66
2.36
37
63
1 - 2
3.17
2.25
60
40
Không
0 - 3
3.18
2.2
100
0
Không
1 - 0
1.65
3
71
29
Không
3 - 0
2.88
2.41
54
46
Không
1 - 0
2.26
2.08
59
41
Không
0 - 1
2.05
2.17
43
57
2 - 1
3.01
2.13
32
68
2 - 1
3.87
2.35
52
48
Không
3 - 0
3.71
2.03
52
48
Không
1 - 2
2.58
2.04
64
36
Không
0 - 1
2.16
2.27
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
33
67
1 - 2
3.55
2.33
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
56%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.62
1.12
60%
Khách
-2
0 - 3
3.39
1.19
56%
Khách
0
1 - 0
1.96
1.12
53%
Khách
0
2 - 1
2.77
1.05
56%
Chủ nhà
+5
1 - 5
6.66
1.12
56%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.17
1.11
60%
Khách
-2
0 - 3
3.18
1.2
54%
Chủ nhà
-3
4 - 0
4.89
1.08
51%
Khách
+1
1 - 0
1.65
1.01
56%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.63
1.12
61%
Chủ nhà
-1
3 - 0
2.88
1.22
62%
Khách
0
1 - 0
2.26
1.23
62%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.05
1.24
62%
Chủ nhà
+2
1 - 2
2.87
1.24
57%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.01
1.13
58%
Khách
+1
2 - 1
3.87
1.15
54%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.2
1.07
54%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.32
1.07
57%
Khách
+2
3 - 0
3.71
1.14
56%
Khách
-1
1 - 2
2.58
1.12
59%
Khách
-1
0 - 1
2.16
1.18
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
60%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.27
1.2
53%
Khách
-1
1 - 2
3.55
1.05