Thống kê

Số lượt 279
Điểm trung bình 4
Soi kèo 956
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Vietnam Cup

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Vietnam Cup VC
20
20
60
2
1 - 2
3.31
1.67
Vietnam Cup VC
Thanh Hóa
Nam Định
67
15
18
1
3 - 1
5.16
1.49
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
35.88
64.12
Tài
3.31
1.28
11.38
88.62
Tài
5.16
1.77
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
20
80
3 - 1
5.16
2.6
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
60%
Khách
-1
1 - 2
3.31
1.19
51%
Khách
+1
3 - 1
5.16
1.01
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Vietnam Cup VC
Thể Công
PVF-CAND
67
14
19
1
3 - 2
5.72
1.49
7 - 5
Vietnam Cup VC
45
20
35
1
2 - 1
4.22
2.22
5 - 4
Vietnam Cup VC
Thanh Hóa
Hải Phòng
68
19
13
1
2 - 1
2.97
1.47
5 - 3
Vietnam Cup VC
87
10
3
1
3 - 0
3.51
1.15
2 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
7.83
92.17
Tài
5.72
1.84
20.89
79.11
Tài
4.22
1.58
43.18
56.82
Tài
2.97
1.13
31.93
68.07
Tài
3.51
1.36
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
15
85
3 - 2
5.72
2.69
51
49
Không
2 - 1
2.97
2.02
64
36
Không
3 - 0
3.51
2.27
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
50%
Chủ nhà
-1
3 - 2
5.72
1
55%
Khách
0
2 - 1
4.22
1.1
56%
Khách
+1
2 - 1
2.97
1.11
52%
Khách
+2
3 - 0
3.51
1.04
Vòng 1/8
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
49
29
22
1
1 - 0
2.05
2.04
1 - 0
48
16
36
1
3 - 2
6.22
2.08
0 - 1
Vietnam Cup VC
46
16
38
1
4 - 3
7.57
2.17
0 - 1
Vietnam Cup VC
Long An
Bình Dương
31
24
45
2
1 - 2
3.15
2.22
1 - 3
89
8
3
1
3 - 0
4.37
1.12
2 - 1
Vietnam Cup VC
43
19
38
1
2 - 1
4.55
2.33
2 - 1
Vietnam Cup VC
PVF-CAND
Dong Nai
76
13
11
1
3 - 1
4.9
1.32
2 - 1
Vietnam Cup VC
68
32
0
1
1 - 0
1.14
1.47
3 - 0
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
39.11
60.89
Tài
3.15
1.21
16.96
83.04
Tài
4.55
1.66
13.53
86.47
Tài
4.9
1.72
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
38
62
1 - 2
3.15
2.24
27
73
3 - 1
4.9
2.45
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
54%
Khách
0
4 - 3
7.57
1.07
55%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.15
1.09
57%
Chủ nhà
-2
3 - 0
4.37
1.14
57%
Khách
0
2 - 1
4.55
1.14
59%
Khách
+2
3 - 1
4.9
1.17
68%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.14
1.35