Thống kê

Số lượt 275
Điểm trung bình 4
Soi kèo 3249
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Vòng 12
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
Kungsängens IF
FC Gute
22
26
52
2
0 - 1
2.45
1.92
58
23
19
1
2 - 1
2.74
1.72
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
FOC Farsta
IK Franke
28
19
53
2
1 - 2
4.54
1.89
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
FC Arlanda
Enkopings SK
19
22
59
2
1 - 2
2.91
1.69
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
Dalkurd FF
Falu BS FK
2
7
91
2
0 - 3
4.18
1.1
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
67
17
16
1
2 - 1
4.17
1.49
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
44
26
30
1
2 - 1
2.68
2.27
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
55.71
44.29
Xỉu
2.45
1.11
17
83
Tài
4.54
1.65
44.5
55.5
Tài
2.91
1.1
21.5
78.5
Tài
4.18
1.56
21.56
78.44
Tài
4.17
1.56
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53
47
Không
0 - 1
2.45
2.06
21
79
1 - 2
4.54
2.57
47
53
1 - 2
2.91
2.06
61
39
Không
0 - 3
4.18
2.22
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
52%
Khách
-1
0 - 1
2.45
1.04
58%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.74
1.15
54%
Khách
-1
1 - 2
4.54
1.07
60%
Khách
-1
1 - 2
2.91
1.19
59%
Chủ nhà
+4
0 - 3
4.18
1.18
53%
Khách
+1
2 - 1
4.17
1.05
56%
Khách
0
2 - 1
2.68
1.11
Vòng 13
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
FC Gute
FC Arlanda
34
25
41
2
1 - 2
2.96
2.44
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
25
23
52
2
1 - 2
3.19
1.92
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
22
23
55
2
1 - 2
2.88
1.82
73
18
9
1
3 - 0
2.79
1.37
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
90
7
3
1
4 - 1
5.61
1.11
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
23
26
51
2
0 - 1
2.46
1.96
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
Enkopings SK
FOC Farsta
82
11
7
1
3 - 0
4.37
1.22
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
43.23
56.77
Tài
2.96
1.13
38.42
61.58
Tài
3.19
1.23
45.19
54.81
Tài
2.88
1.09
8.67
91.33
Tài
5.61
1.82
55.39
44.61
Xỉu
2.46
1.1
19.09
80.91
Tài
4.37
1.61
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
41
59
1 - 2
2.96
2.18
39
61
1 - 2
3.19
2.22
45
55
1 - 2
2.88
2.09
59
41
Không
3 - 0
2.79
2.18
37
63
4 - 1
5.61
2.25
53
47
Không
0 - 1
2.46
2.05
39
61
3 - 0
4.37
2.21
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
59%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.96
1.17
52%
Khách
-1
1 - 2
3.19
1.04
55%
Khách
-1
1 - 2
2.88
1.1
51%
Khách
+1
3 - 0
2.79
1.02
51%
Khách
+3
4 - 1
5.61
1.02
51%
Khách
-1
0 - 1
2.46
1.02
55%
Khách
+2
3 - 0
4.37
1.09
Vòng 11
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
19
23
58
2
1 - 2
2.68
1.72
2 - 3
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
15
26
59
2
0 - 1
2.17
1.69
0 - 4
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
32
31
37
2
0 - 1
2.05
2.7
1 - 3
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
3
7
90
2
0 - 4
5.01
1.11
1 - 1
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
FOC Farsta
FC Gute
38
20
42
2
1 - 2
4.12
2.38
3 - 1
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
58
23
19
1
2 - 1
2.8
1.72
3 - 1
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
FC Järfälla
IK Franke
56
20
24
1
2 - 1
4.04
1.79
1 - 2
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
63.29
36.71
Xỉu
2.17
1.26
66.27
33.73
Xỉu
2.05
1.32
12.63
87.37
Tài
5.01
1.74
22.3
77.7
Tài
4.12
1.55
23.32
76.68
Tài
4.04
1.53
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51
49
Không
1 - 2
2.68
2.01
64
36
Không
0 - 1
2.17
2.27
59
41
Không
0 - 1
2.05
2.17
44
56
0 - 4
5.01
2.12
24
76
1 - 2
4.12
2.51
27
73
2 - 1
4.04
2.45
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
58%
Khách
-1
1 - 2
2.68
1.16
60%
Khách
-1
0 - 1
2.17
1.19
63%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.05
1.25
56%
Chủ nhà
+4
0 - 4
5.01
1.11
58%
Chủ nhà
+1
1 - 2
4.12
1.16
58%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.8
1.16
56%
Chủ nhà
0
2 - 1
4.04
1.12
Vòng 10
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
FC Arlanda
FOC Farsta
56
22
22
1
2 - 1
3.06
1.79
4 - 4
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
52
21
27
1
2 - 1
3.84
1.92
1 - 0
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
45
23
32
1
2 - 1
3.2
2.22
3 - 1
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
36
27
37
2
1 - 2
2.51
2.7
1 - 2
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
Skiljebo SK
Dalkurd FF
92
6
2
1
4 - 0
5.36
1.09
2 - 2
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
38
24
38
1
2 - 1
3.2
2.63
0 - 0
Sweden 2.div Norra Svealand S2NS
65
19
16
1
2 - 1
3.35
1.54
2 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
41.15
58.85
Tài
3.06
1.17
38.19
61.81
Tài
3.2
1.23
54.31
45.69
Xỉu
2.51
1.08
10.2
89.8
Tài
5.36
1.79
38.04
61.96
Tài
3.2
1.23
35.16
64.84
Tài
3.35
1.29
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
43
57
2 - 1
3.06
2.14
49
51
1 - 2
2.51
2.01
45
55
4 - 0
5.36
2.1
36
64
2 - 1
3.2
2.27
41
59
2 - 1
3.35
2.17
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
56%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.06
1.12
52%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.84
1.04
55%
Khách
0
2 - 1
3.2
1.1
63%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.51
1.26
51%
Chủ nhà
-3
4 - 0
5.36
1.01
62%
Chủ nhà
+1
2 - 1
3.2
1.23
58%
Khách
+1
2 - 1
3.35
1.16

Sweden 2.div Norra Svealand Table

Pos # Team PTS GP W D L GF GA +/-
1 Enkopings SK 29 11 9 2 0 31 8 23
2 FC Arlanda 27 11 8 3 0 33 16 17
3 IK Franke 20 11 6 2 3 22 15 7
4 Osteraker United 19 11 6 1 4 15 15 0
5 FC Järfälla 18 11 6 0 5 18 16 2
6 Viggbyholms IK 17 12 4 5 3 19 14 5
7 Hudiksvalls FF 16 11 4 4 3 16 16 0
8 Falu BS FK 15 11 4 3 4 15 15 0
9 FC Gute 14 11 4 2 5 21 20 1
10 FOC Farsta 14 12 3 5 4 25 26 -1
11 Kungsängens IF 10 11 3 1 7 9 13 -4
12 Sandvikens AIK FK 8 11 2 2 7 14 23 -9
13 Skiljebo SK 8 11 2 2 7 8 21 -13
14 Dalkurd FF 2 11 0 2 9 10 38 -28