Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2178
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Belgium First Amateur Division

Vòng 13th place final
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Belgium First Amateur Division BFAD
49
28
23
1
1 - 0
2.3
2.04
1 - 1
Belgium First Amateur Division BFAD
60
27
13
1
1 - 0
2.04
1.67
0 - 0
Belgium First Amateur Division BFAD
KSK Heist
UR Namur
62
18
20
1
2 - 1
4.09
1.61
1 - 0
Belgium First Amateur Division BFAD
8
22
70
2
0 - 1
2.19
1.43
0 - 1
29
26
45
2
1 - 2
2.61
2.22
2 - 1
Belgium First Amateur Division BFAD
Tienen
Dessel Sport
50
25
25
1
2 - 1
2.69
2
0 - 4
Belgium First Amateur Division BFAD
Gent II
Royal Cappellen
81
13
6
1
3 - 0
3.11
1.23
2 - 2
Belgium First Amateur Division BFAD
34
27
39
2
0 - 1
2.49
2.56
1 - 0
52
24
24
1
2 - 1
2.87
1.92
4 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
59.77
40.23
Xỉu
2.3
1.19
66.68
33.32
Xỉu
2.04
1.33
22.69
77.31
Tài
4.09
1.54
62.71
37.29
Xỉu
2.19
1.25
49.66
50.34
Tài
2.69
1
39.97
60.03
Tài
3.11
1.2
54.72
45.28
Xỉu
2.49
1.09
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
56
44
Không
1 - 0
2.3
2.11
67
33
Không
1 - 0
2.04
2.34
29
71
2 - 1
4.09
2.42
71
29
Không
0 - 1
2.19
2.42
47
53
2 - 1
2.69
2.05
62
38
Không
3 - 0
3.11
2.23
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51%
Khách
0
1 - 0
2.3
1.01
60%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.04
1.2
59%
Khách
+1
2 - 1
4.09
1.17
58%
Chủ nhà
+2
0 - 1
2.19
1.16
55%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.61
1.09
50%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.69
1
60%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.11
1.19
61%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.49
1.22
52%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.87
1.04
Vòng 9th place final
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Belgium First Amateur Division BFAD
86
10
4
1
3 - 0
3.74
1.16
0 - 3
Belgium First Amateur Division BFAD
41
26
33
1
2 - 1
2.59
2.44
0 - 2
Belgium First Amateur Division BFAD
33
25
42
2
1 - 2
2.85
2.38
2 - 3
23
22
55
2
1 - 2
3.21
1.82
3 - 3
Belgium First Amateur Division BFAD
34
31
35
2
0 - 1
2.01
2.86
4 - 1
Belgium First Amateur Division BFAD
UR Namur
Gent II
32
27
41
2
0 - 1
2.49
2.44
0 - 1
Belgium First Amateur Division BFAD
OH Leuven II
Antwerp II
34
25
41
2
1 - 2
2.8
2.44
3 - 2
Belgium First Amateur Division BFAD
49
23
28
1
2 - 1
2.99
2.04
1 - 4
Belgium First Amateur Division BFAD
72
18
10
1
3 - 0
2.94
1.39
2 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
28.05
71.95
Tài
3.74
1.43
52.18
47.82
Xỉu
2.59
1.04
45.79
54.21
Tài
2.85
1.08
67.33
32.67
Xỉu
2.01
1.34
54.8
45.2
Xỉu
2.49
1.09
47.17
52.83
Tài
2.8
1.05
42.6
57.4
Tài
2.99
1.14
43.85
56.15
Tài
2.94
1.12
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
57
43
Không
3 - 0
3.74
2.13
48
52
2 - 1
2.59
2.04
43
57
1 - 2
2.85
2.14
60
40
Không
0 - 1
2.01
2.19
50
50
0 - 1
2.49
2
44
56
1 - 2
2.8
2.12
41
59
2 - 1
2.99
2.17
55
45
Không
3 - 0
2.94
2.09
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
52%
Khách
+2
3 - 0
3.74
1.04
59%
Khách
0
2 - 1
2.59
1.18
58%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.85
1.16
65%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.01
1.29
59%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.49
1.17
59%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.8
1.18
51%
Khách
0
2 - 1
2.99
1.02
52%
Khách
+1
3 - 0
2.94
1.04