Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 2648
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Belgium Second Amateur Division VFV B

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
Berchem Sport
KFC Lille
25
20
55
2
1 - 2
3.86
1.82
32
22
46
2
1 - 2
3.56
2.17
2 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
32
19
49
2
1 - 2
4.44
2.04
3 - 1
41
19
40
1
3 - 2
5.01
2.44
1 - 2
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
43
24
33
1
2 - 1
3.11
2.33
0 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
45
16
39
1
3 - 2
6.81
2.22
1 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
22
22
56
2
1 - 2
3.18
1.79
1 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
KFC Lille
Bocholter VV
9
14
77
2
0 - 3
3.78
1.3
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
49
22
29
1
2 - 1
3.49
2.04
2 - 5
19
18
63
2
1 - 2
3.83
1.59
4 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
68
17
15
1
2 - 1
3.78
1.47
47
24
29
1
2 - 1
2.94
2.13
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
72
14
14
1
3 - 1
4.41
1.39
2 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
KSK Tongeren
KFC Lille
36
20
44
2
1 - 2
4.42
2.27
3 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
6
10
84
2
0 - 3
4.38
1.19
1 - 5
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
12
19
69
2
1 - 2
2.76
1.45
1 - 3
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
KFC Lille
Rupel Boom FC
59
29
12
1
1 - 0
1.82
1.69
4 - 3
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
9
15
76
2
0 - 3
3.62
1.32
3 - 0
44
21
35
1
2 - 1
3.96
2.27
1 - 2
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
75
15
10
1
3 - 0
3.33
1.33
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
21
28
51
2
0 - 1
2.19
1.96
0 - 2
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
67
24
9
1
1 - 0
2.02
1.49
2 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
20
17
63
2
1 - 2
4.48
1.59
2 - 4
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
25
20
55
2
1 - 2
4.11
1.82
0 - 1
53
16
31
1
3 - 2
6.62
1.89
3 - 2
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
Diegem Sport
KFC Wezel
82
11
7
1
6 - 2
8
1.22
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
43
20
37
1
2 - 1
4.29
2.33
4 - 2
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
30
22
48
2
1 - 2
3.42
2.08
1 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
32
21
47
2
1 - 2
3.88
2.13
1 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
RC Hades
KVC Houtvenne
8
18
74
2
0 - 3
2.76
1.35
1 - 3
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
KV Mechelen II
RC Hades
17
13
70
2
2 - 4
7.12
1.43
1 - 2
81
10
9
1
4 - 1
5.98
1.23
2 - 5
54
22
24
1
2 - 1
3.26
1.85
0 - 3
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
92
7
1
1
3 - 0
3.57
1.09
3 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
KFC Lille
KVC Houtvenne
10
13
77
2
1 - 3
4.3
1.3
0 - 3
46
26
28
1
2 - 1
2.51
2.17
2 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
58
23
19
1
2 - 1
2.71
1.72
0 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
6
11
83
2
0 - 3
4.23
1.2
2 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
65
19
16
1
2 - 1
3.28
1.54
1 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
KFC Lille
KVC Houtvenne
8
10
82
2
1 - 3
5.1
1.22
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
57
22
21
1
2 - 1
3.02
1.75
2 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
9
15
76
2
0 - 3
3.4
1.32
2 - 0
42
19
39
1
3 - 2
4.97
2.38
5 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
90
10
0
1
6 - 0
6.96
1.11
2 - 2
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
98
2
0
1
3 - 0
3.9
1.02
2 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
Rupel Boom FC
RC Hades
37
23
40
2
1 - 2
3.51
2.5
4 - 3
11
15
74
2
1 - 2
3.77
1.35
2 - 0
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
93
7
0
1
3 - 0
2.66
1.08
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
48
25
27
1
2 - 1
2.8
2.08
4 - 1
Belgium Second Amateur Division VFV B BSAD
21
21
58
2
1 - 2
3.3
1.72
0 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
26.04
73.96
Tài
3.86
1.47
18.21
81.79
Tài
4.44
1.63
3.69
96.31
Tài
6.81
1.92
38.49
61.51
Tài
3.18
1.23
27.29
72.71
Tài
3.78
1.45
32.36
67.64
Tài
3.49
1.35
27.32
72.68
Tài
3.78
1.45
18.56
81.44
Tài
4.41
1.62
18.47
81.53
Tài
4.42
1.63
48.05
51.95
Tài
2.76
1.03
72.48
27.52
Xỉu
1.82
1.44
62.68
37.32
Xỉu
2.19
1.25
17.7
82.3
Tài
4.48
1.64
3.53
96.47
Tài
8.63
1.92
33.78
66.22
Tài
3.42
1.32
25.66
74.34
Tài
3.88
1.48
48.08
51.92
Tài
2.76
1.03
3.3
96.7
Tài
7.12
1.93
19.92
80.08
Tài
4.3
1.6
20.74
79.26
Tài
4.23
1.58
36.4
63.6
Tài
3.28
1.27
11.86
88.14
Tài
5.1
1.76
42.01
57.99
Tài
3.02
1.15
7.83
92.17
Tài
6.96
1.84
32.1
67.9
Tài
3.51
1.35
50.37
49.63
Xỉu
2.66
1
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
29
71
1 - 2
3.86
2.41
21
79
1 - 2
4.44
2.57
7
93
3 - 2
6.81
2.85
40
60
1 - 2
3.18
2.19
44
56
0 - 3
3.78
2.12
21
79
1 - 2
4.42
2.57
56
44
Không
1 - 2
2.76
2.11
73
27
Không
1 - 0
1.82
2.45
59
41
Không
0 - 1
2.19
2.18
73
27
Không
1 - 0
2.02
2.45
25
75
1 - 2
4.48
2.5
14
86
6 - 2
8.63
2.72
34
66
1 - 2
3.42
2.31
27
73
1 - 2
3.88
2.45
61
39
Không
0 - 3
2.76
2.22
10
90
2 - 4
7.12
2.8
75
25
Không
3 - 0
3.57
2.5
35
65
1 - 3
4.3
2.29
44
56
0 - 3
4.23
2.12
43
57
2 - 1
3.28
2.14
30
70
1 - 3
5.1
2.4
100
0
Không
6 - 0
6.96
3
32
68
1 - 2
3.51
2.36
100
0
Không
3 - 0
2.66
3
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
56%
Khách
-1
1 - 2
3.86
1.11
51%
Chủ nhà
+1
1 - 2
4.44
1.02
57%
Khách
0
2 - 1
3.11
1.13
55%
Khách
0
3 - 2
6.81
1.09
56%
Khách
-1
1 - 2
3.18
1.12
58%
Khách
-2
0 - 3
3.78
1.15
51%
Khách
0
2 - 1
3.49
1.02
54%
Khách
+1
2 - 1
3.78
1.07
53%
Chủ nhà
-1
3 - 1
4.41
1.05
56%
Chủ nhà
+1
1 - 2
4.42
1.11
52%
Chủ nhà
+3
0 - 3
4.38
1.03
56%
Chủ nhà
+2
1 - 2
2.76
1.12
59%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.82
1.18
56%
Khách
-2
0 - 3
3.62
1.11
53%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.33
1.05
52%
Khách
-1
0 - 1
2.19
1.03
62%
Khách
+1
1 - 0
2.02
1.24
56%
Chủ nhà
+2
1 - 2
4.48
1.11
56%
Khách
-1
1 - 2
4.11
1.11
53%
Khách
+3
6 - 2
8.63
1.06
52%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.42
1.03
52%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.88
1.04
50%
Chủ nhà
+2
0 - 3
2.76
1
57%
Khách
-2
2 - 4
7.12
1.13
51%
Chủ nhà
-2
4 - 1
5.98
1.01
54%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.26
1.08
57%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.57
1.13
59%
Khách
-2
1 - 3
4.3
1.17
58%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.71
1.15
53%
Chủ nhà
+3
0 - 3
4.23
1.05
58%
Khách
+1
2 - 1
3.28
1.15
50%
Chủ nhà
+3
1 - 3
5.1
1
57%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.02
1.13
55%
Khách
-2
0 - 3
3.4
1.1
55%
Khách
+6
6 - 0
6.96
1.1
54%
Chủ nhà
-3
3 - 0
3.9
1.08
60%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.51
1.19
50%
Chủ nhà
-2
3 - 0
2.66
0.99
58%
Khách
-1
1 - 2
3.3
1.16