Thống kê

Số lượt 279
Điểm trung bình 4
Soi kèo 1004
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Greece Amateur Cup

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Greece Amateur Cup GAC
Panom
Almyros
6
17
77
2
0 - 3
2.71
1.3
0 - 5
Greece Amateur Cup GAC
21
23
56
2
1 - 2
2.69
1.79
0 - 2
41
42
17
X
0 - 0
1.16
2.38
0 - 2
X
0 - 0
0
2 - 0
Greece Amateur Cup GAC
Panom
AO Damastas
0
50
50
2
0 - 1
0.7
2
2 - 1
Greece Amateur Cup GAC
Zaros
Almyros
27
31
42
2
0 - 1
1.95
2.38
Greece Amateur Cup GAC
X
0 - 0
0
2 - 3
Greece Amateur Cup GAC
AO Artemis
Marko
19
14
67
2
2 - 3
5.85
1.49
0 - 3
Greece Amateur Cup GAC
AO Tympakiou
Irodotos
0
17
83
2
0 - 1
1.75
1.2
2 - 4
Greece Amateur Cup GAC
87
11
2
1
3 - 0
2.8
1.15
1 - 2
Greece Amateur Cup GAC
94
6
0
1
3 - 0
2.8
1.06
3 - 1
Greece Amateur Cup GAC
Minoiki
Atsalenios
36
31
33
1
1 - 0
2.03
2.78
2 - 3
Greece Amateur Cup GAC
Tylisos
Irodotos
0
50
50
2
0 - 1
0.7
2
0 - 4
X
0 - 0
0
2 - 1
Greece Amateur Cup GAC
Ergotelis
Almyros
18
14
68
2
1 - 3
5.34
1.47
0 - 2
38
54
8
X
0 - 0
0.69
1.85
0 - 1
30
34
36
2
0 - 1
1.75
2.78
1 - 1
Greece Amateur Cup GAC
X
0 - 0
0
0 - 1
X
0 - 0
0
0 - 4
Greece Amateur Cup GAC
Amfiali
Ethnikos OFPF
18
15
67
2
1 - 3
5.12
1.49
0 - 1
Greece Amateur Cup GAC
Agia Varvara
Almyros
36
31
33
1
1 - 0
2.04
2.78
1 - 7
Greece Amateur Cup GAC
36
31
33
1
1 - 0
2.04
2.78
4 - 1
Greece Amateur Cup GAC
27
22
51
2
1 - 2
3.38
1.96
1 - 0
Greece Amateur Cup GAC
AE Neapolis
Niki Sitias
3
10
87
2
0 - 3
3.15
1.15
Greece Amateur Cup GAC
36
30
34
1
1 - 0
2.03
2.78
0 - 5
Greece Amateur Cup GAC
60
20
20
1
2 - 1
3.27
1.67
3 - 1
36
30
34
1
1 - 0
2.03
2.78
13 - 1
Greece Amateur Cup GAC
35
30
35
1
3 - 4
7
2.86
4 - 3
Greece Amateur Cup GAC
Ergotelis
AO Romanos
36
30
34
1
1 - 0
2.03
2.78
4 - 1
X
0 - 0
0
1 - 0
40
20
40
1
2 - 1
4.39
2.5
1 - 0
28
42
30
X
0 - 0
1.21
2.38
2 - 0
Greece Amateur Cup GAC
AE Katsampa
Minoiki
X
0 - 0
0
0 - 1
Greece Amateur Cup GAC
AO Asimi
Irodotos
X
0 - 0
0
0 - 1
Greece Amateur Cup GAC
36
30
34
1
1 - 0
2.04
2.78
X
0 - 0
0
5 - 1
Greece Amateur Cup GAC
AE Katsampa
Minoiki
36
30
34
1
1 - 0
2.04
2.78
Greece Amateur Cup GAC
Mochos
Moires
X
0 - 0
0
4 - 3
X
0 - 0
0
1 - 2
X
0 - 0
0
0 - 6
Greece Amateur Cup GAC
AO Neas Ionias
Trahones
30
15
55
2
2 - 3
6.47
1.82
1 - 0
Greece Amateur Cup GAC
Zaros
Asites
25
22
53
2
1 - 2
3.5
1.89
4 - 0
X
0 - 0
0
3 - 0
Greece Amateur Cup GAC
88
11
1
1
3 - 0
2.67
1.14
2 - 1
Greece Amateur Cup GAC
76
12
12
1
3 - 1
4.99
1.32
0 - 2
X
0 - 0
0
3 - 0
Greece Amateur Cup GAC
Kounavoi
Pao Deilinon
X
0 - 0
0
0 - 1
36
30
34
1
1 - 0
2.05
2.78
3 - 1
Greece Amateur Cup GAC
13
12
75
2
2 - 4
6.5
1.33
2 - 5
X
0 - 0
0
1 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
49.26
50.74
Tài
2.71
1.01
96.55
3.45
Xỉu
0.7
1.93
69.19
30.81
Xỉu
1.95
1.38
7.14
92.86
Tài
5.85
1.85
74.35
25.65
Xỉu
1.75
1.48
46.94
53.06
Tài
2.8
1.06
66.82
33.18
Xỉu
2.03
1.33
96.55
3.45
Xỉu
0.7
1.93
10.12
89.88
Tài
5.34
1.79
11.71
88.29
Tài
5.12
1.76
66.62
33.38
Xỉu
2.04
1.33
66.62
33.38
Xỉu
2.04
1.33
34.48
65.52
Tài
3.38
1.31
39.13
60.87
Tài
3.15
1.21
66.87
33.13
Xỉu
2.03
1.33
36.56
63.44
Tài
3.27
1.26
66.87
33.13
Xỉu
2.03
1.33
66.77
33.23
Xỉu
2.04
1.33
66.77
33.23
Xỉu
2.04
1.33
4.66
95.34
Tài
6.47
1.9
32.22
67.78
Tài
3.5
1.35
12.74
87.26
Tài
4.99
1.74
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
66
34
Không
0 - 3
2.71
2.32
100
0
Không
0 - 1
0.7
3
62
38
Không
0 - 1
1.95
2.24
14
86
2 - 3
5.85
2.71
100
0
Không
0 - 1
1.75
3
81
19
Không
3 - 0
2.8
2.61
100
0
Không
3 - 0
2.8
3
59
41
Không
1 - 0
2.03
2.18
100
0
Không
0 - 1
0.7
3
18
82
1 - 3
5.34
2.63
20
80
1 - 3
5.12
2.6
59
41
Không
1 - 0
2.04
2.18
59
41
Không
1 - 0
2.04
2.18
35
65
1 - 2
3.38
2.29
72
28
Không
0 - 3
3.15
2.44
59
41
Không
1 - 0
2.03
2.18
40
60
2 - 1
3.27
2.19
59
41
Không
1 - 0
2.03
2.18
59
41
Không
1 - 0
2.04
2.18
59
41
Không
1 - 0
2.04
2.18
9
91
2 - 3
6.47
2.82
34
66
1 - 2
3.5
2.31
86
14
Không
3 - 0
2.67
2.72
26
74
3 - 1
4.99
2.48
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
53%
Khách
-2
0 - 3
2.71
1.06
56%
Khách
-1
1 - 2
2.69
1.11
50%
Chủ nhà
+1
0 - 1
0.7
0.99
58%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.95
1.15
51%
Khách
-2
2 - 3
5.85
1.01
52%
Khách
-2
0 - 1
1.75
1.04
58%
Khách
+2
3 - 0
2.8
1.15
53%
Chủ nhà
-2
3 - 0
2.8
1.06
64%
Khách
0
1 - 0
2.03
1.27
50%
Chủ nhà
+1
0 - 1
0.7
0.99
51%
Khách
-2
1 - 3
5.34
1.01
64%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.75
1.27
51%
Chủ nhà
+2
1 - 3
5.12
1.01
64%
Khách
0
1 - 0
2.04
1.27
64%
Khách
0
1 - 0
2.04
1.27
51%
Khách
-1
1 - 2
3.38
1.02
54%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.15
1.08
64%
Khách
0
1 - 0
2.03
1.28
60%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.27
1.19
54%
Khách
-1
6 - 7
14
1.08
64%
Khách
0
1 - 0
2.03
1.28
70%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.21
1.4
64%
Khách
0
1 - 0
2.04
1.28
64%
Khách
0
1 - 0
2.04
1.28
55%
Khách
-1
2 - 3
6.47
1.1
54%
Khách
-1
1 - 2
3.5
1.07
58%
Khách
+2
3 - 0
2.67
1.15
59%
Chủ nhà
-1
3 - 1
4.99
1.17
54%
Chủ nhà
+3
2 - 4
6.5
1.08