Thống kê

Số lượt 276
Điểm trung bình 4
Soi kèo 3191
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Scotland Lowland League

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Scotland Lowland League SLL
Tranent
Celtic B
4
10
86
2
0 - 3
3.35
1.16
1 - 0
Scotland Lowland League SLL
35
31
34
1
1 - 0
1.99
2.86
3 - 2
51
31
18
1
1 - 0
1.74
1.96
61
17
22
1
2 - 1
4.43
1.64
2 - 1
21
24
55
2
1 - 2
2.71
1.82
2 - 1
Scotland Lowland League SLL
Tranent
East Kilbride
20
25
55
2
1 - 2
2.59
1.82
0 - 3
Scotland Lowland League SLL
Celtic B
Hearts B
78
14
8
1
3 - 0
3.29
1.28
2 - 1
53
29
18
1
1 - 0
1.94
1.89
1 - 2
Scotland Lowland League SLL
57
24
19
1
1 - 0
2.48
1.75
1 - 0
Scotland Lowland League SLL
13
17
70
2
1 - 2
3.46
1.43
6 - 4
Scotland Lowland League SLL
Linlithgow Rose
Tranent
67
21
12
1
2 - 1
2.67
1.49
1 - 0
Scotland Lowland League SLL
34
21
45
2
1 - 2
3.94
2.22
4 - 2
Scotland Lowland League SLL
Tranent
Albion
32
36
32
X
0 - 0
1.58
2.78
1 - 1
34
27
39
2
1 - 2
2.58
2.56
Scotland Lowland League SLL
46
25
29
1
2 - 1
2.79
2.17
0 - 2
Scotland Lowland League SLL
70
17
13
1
2 - 1
3.45
1.43
5 - 3
Scotland Lowland League SLL
Albion
East Kilbride
29
28
43
2
0 - 1
2.33
2.33
Hoãn
Scotland Lowland League SLL
60
22
18
1
2 - 1
2.93
1.67
3 - 0
31
33
36
2
0 - 1
1.84
2.78
1 - 0
90
7
3
1
3 - 0
4.15
1.11
3 - 2
36
25
39
2
1 - 2
2.85
2.56
Scotland Lowland League SLL
25
20
55
2
1 - 2
3.9
1.82
1 - 6
Scotland Lowland League SLL
81
14
5
1
3 - 0
2.85
1.23
1 - 2
50
25
25
1
2 - 1
2.68
2
1 - 2
Scotland Lowland League SLL
Gretna 2008
Hearts B
11
21
68
2
0 - 1
2.44
1.47
0 - 3
59
27
14
1
1 - 0
2.05
1.69
37
25
38
2
1 - 2
2.92
2.63
1 - 2
Scotland Lowland League SLL
26
33
41
2
0 - 1
1.73
2.44
1 - 0
39
24
37
1
2 - 1
3.08
2.56
0 - 2
Scotland Lowland League SLL
Albion
Celtic B
35
32
33
1
1 - 0
1.92
2.86
1 - 1
47
22
31
1
2 - 1
3.41
2.13
3 - 2
37
25
38
2
1 - 2
3.07
2.63
0 - 0
Scotland Lowland League SLL
Celtic B
Tranent
63
17
20
1
2 - 1
4.32
1.59
2 - 1
16
17
67
2
1 - 2
4.11
1.49
0 - 2
Scotland Lowland League SLL
Hearts B
Albion
42
26
32
1
2 - 1
2.67
2.38
2 - 1
Scotland Lowland League SLL
Linlithgow Rose
Albion
78
18
4
1
1 - 0
2.07
1.28
0 - 1
10
15
75
2
0 - 3
3.45
1.33
1 - 5
36
24
40
2
1 - 2
3
2.5
2 - 2
73
17
10
1
3 - 0
3.15
1.37
7 - 0
Scotland Lowland League SLL
Broomhill FC
Tranent
23
17
60
2
1 - 2
4.82
1.67
1 - 3
Scotland Lowland League SLL
70
20
10
1
3 - 0
2.53
1.43
64
23
13
1
1 - 0
2.42
1.56
0 - 2
92
7
1
1
3 - 0
3.26
1.09
1 - 0
Scotland Lowland League SLL
34
29
37
2
0 - 1
2.19
2.7
0 - 0
Scotland Lowland League SLL
Albion
Gretna 2008
90
7
3
1
3 - 0
3.88
1.11
1 - 0
44
25
31
1
2 - 1
2.85
2.27
2 - 1
Scotland Lowland League SLL
49
26
25
1
2 - 1
2.52
2.04
0 - 1
Scotland Lowland League SLL
East Kilbride
Tranent
25
20
55
2
1 - 2
3.94
1.82
3 - 2
Scotland Lowland League SLL
Albion
Linlithgow Rose
25
32
43
2
0 - 1
1.84
2.33
3 - 0
Scotland Lowland League SLL
Albion
Broomhill FC
24
34
42
2
0 - 1
1.64
2.38
2 - 1
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
35.12
64.88
Tài
3.35
1.29
68.02
31.98
Xỉu
1.99
1.36
52.27
47.73
Xỉu
2.59
1.04
36.14
63.86
Tài
3.29
1.27
33.01
66.99
Tài
3.46
1.33
50.32
49.68
Xỉu
2.67
1
24.87
75.13
Tài
3.94
1.5
79.04
20.96
Xỉu
1.58
1.58
58.86
41.14
Xỉu
2.33
1.17
43.96
56.04
Tài
2.93
1.12
45.76
54.24
Tài
2.85
1.08
55.87
44.13
Xỉu
2.44
1.11
74.98
25.02
Xỉu
1.73
1.49
69.81
30.19
Xỉu
1.92
1.39
19.62
80.38
Tài
4.32
1.6
50.17
49.83
Xỉu
2.67
1
65.78
34.22
Xỉu
2.07
1.31
14.21
85.79
Tài
4.82
1.71
53.7
46.3
Xỉu
2.53
1.07
62.67
37.33
Xỉu
2.19
1.25
25.76
74.24
Tài
3.88
1.48
54.01
45.99
Xỉu
2.52
1.08
24.82
75.18
Tài
3.94
1.5
72.16
27.84
Xỉu
1.84
1.44
77.34
22.66
Xỉu
1.64
1.54
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
65
35
Không
0 - 3
3.35
2.29
60
40
Không
1 - 0
1.99
2.2
52
48
Không
1 - 2
2.59
2.03
54
46
Không
3 - 0
3.29
2.07
66
34
Không
1 - 0
1.94
2.31
55
45
Không
1 - 0
2.48
2.09
57
43
Không
2 - 1
2.67
2.14
26
74
1 - 2
3.94
2.47
70
30
Không
0 - 0
1.58
2.4
53
47
Không
0 - 1
2.33
2.06
46
54
2 - 1
2.93
2.07
64
36
Không
0 - 1
1.84
2.27
67
33
Không
3 - 0
2.85
2.34
63
37
Không
0 - 1
2.44
2.25
67
33
Không
0 - 1
1.73
2.34
62
38
Không
1 - 0
1.92
2.24
26
74
2 - 1
4.32
2.47
46
54
2 - 1
2.67
2.07
83
17
Không
1 - 0
2.07
2.65
20
80
1 - 2
4.82
2.59
63
37
Không
3 - 0
2.53
2.25
56
44
Không
0 - 1
2.19
2.11
63
37
Không
3 - 0
3.88
2.25
51
49
Không
2 - 1
2.52
2.01
28
72
1 - 2
3.94
2.43
65
35
Không
0 - 1
1.84
2.3
70
30
Không
0 - 1
1.64
2.39
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
55%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.35
1.09
55%
Khách
-1
1 - 2
2.59
1.1
56%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.29
1.12
53%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.94
1.06
57%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.48
1.13
51%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.46
1.02
58%
Khách
+1
2 - 1
2.67
1.16
55%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.94
1.09
68%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.58
1.35
54%
Khách
0
2 - 1
2.79
1.07
52%
Khách
+1
2 - 1
3.45
1.04
57%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.33
1.14
60%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.93
1.19
63%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.84
1.26
55%
Khách
-1
1 - 2
3.9
1.1
58%
Chủ nhà
-1
3 - 0
2.85
1.15
50%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.68
1
58%
Chủ nhà
+2
0 - 1
2.44
1.16
59%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.05
1.18
61%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.92
1.22
59%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.73
1.18
65%
Khách
0
1 - 0
1.92
1.29
57%
Khách
+1
2 - 1
4.32
1.13
53%
Chủ nhà
+2
1 - 2
4.11
1.05
58%
Khách
0
2 - 1
2.67
1.15
51%
Khách
+1
1 - 0
2.07
1.01
60%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3
1.19
50%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.15
1
58%
Chủ nhà
+2
1 - 2
4.82
1.16
56%
Khách
+1
3 - 0
2.53
1.12
54%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.26
1.08
63%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.19
1.26
56%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.88
1.1
51%
Khách
0
2 - 1
2.52
1.02
56%
Khách
-1
1 - 2
3.94
1.11
57%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.84
1.14
58%
Chủ nhà
+1
0 - 1
1.64
1.15