Thống kê

Số lượt 277
Điểm trung bình 4
Soi kèo 1995
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Kèo bóng đá Kuwait Division 1

Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Kuwait Division 1 KD1
6
25
69
2
0 - 1
1.74
1.45
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Al Tadamon SC
35
25
40
2
1 - 2
2.9
2.5
3 - 0
Kuwait Division 1 KD1
28
19
53
2
1 - 2
4.26
1.89
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Al Tadamon SC
Burgan SC
60
25
15
1
1 - 0
2.23
1.67
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
63
17
20
1
2 - 1
4.47
1.59
Kuwait Division 1 KD1
Al Sahel SC
Burgan SC
74
16
10
1
3 - 0
3.24
1.35
4
12
84
2
0 - 3
3.26
1.19
0 - 0
Kuwait Division 1 KD1
Burgan SC
Yarmouk
13
17
70
2
1 - 2
3.19
1.43
1 - 3
Kuwait Division 1 KD1
28
39
33
X
0 - 0
1.39
2.56
2 - 0
Kuwait Division 1 KD1
76
13
11
1
3 - 1
4.47
1.32
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Al Tadamon SC
Yarmouk
27
31
42
2
0 - 1
2.03
2.38
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Al Sahel SC
35
30
35
1
0 - 1
2.13
2.86
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
16
25
59
2
0 - 1
2.29
1.69
0 - 2
Kuwait Division 1 KD1
4
12
84
2
0 - 3
3.12
1.19
0 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Burgan SC
Al Tadamon SC
12
15
73
2
1 - 2
3.81
1.37
1 - 1
51
33
16
1
1 - 0
1.59
1.96
3 - 3
Kuwait Division 1 KD1
Burgan SC
Al Sahel SC
17
27
56
2
0 - 1
2.02
1.79
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
73
15
12
1
2 - 1
3.8
1.37
0 - 3
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Burgan SC
67
18
15
1
2 - 1
3.61
1.49
2 - 1
Kuwait Division 1 KD1
9
27
64
2
0 - 1
1.74
1.56
0 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Al Tadamon SC
39
20
41
2
1 - 2
4.38
2.44
2 - 1
Kuwait Division 1 KD1
44
23
33
1
2 - 1
3.51
2.27
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Al Sahel SC
Yarmouk
55
22
23
1
2 - 1
3.15
1.82
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Al Tadamon SC
Burgan SC
48
41
11
1
1 - 0
1.1
2.08
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
74
14
12
1
3 - 1
4.24
1.35
2 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Burgan SC
Yarmouk
25
30
45
2
0 - 1
2.04
2.22
2 - 3
Kuwait Division 1 KD1
36
46
18
X
0 - 0
0.99
2.17
0 - 0
Kuwait Division 1 KD1
Al Tadamon SC
Yarmouk
56
44
0
1
1 - 0
0.83
1.79
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
88
8
4
1
3 - 0
3.84
1.14
4 - 2
Kuwait Division 1 KD1
21
26
53
2
0 - 1
2.36
1.89
0 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Al Sahel SC
34
28
38
2
0 - 1
2.27
2.63
2 - 1
Kuwait Division 1 KD1
X
0 - 0
0
0 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Burgan SC
Al Tadamon SC
25
29
46
2
0 - 1
2.06
2.17
2 - 3
52
27
21
1
1 - 0
2.25
1.92
1 - 0
Kuwait Division 1 KD1
67
23
10
1
1 - 0
2.2
1.49
1 - 1
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Burgan SC
70
16
14
1
2 - 1
3.94
1.43
Kuwait Division 1 KD1
X
0 - 0
0
1 - 3
Kuwait Division 1 KD1
Khaitan
Al Shabab Club
17
23
60
2
1 - 2
2.61
1.67
4 - 1
Kuwait Division 1 KD1
8
17
75
2
0 - 3
2.84
1.33
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
50
23
27
1
2 - 1
2.99
2
5 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Al Shabab Club
Khaitan
54
21
25
1
2 - 1
3.62
1.85
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
44
25
31
1
2 - 1
2.74
2.27
2 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Khaitan
30
23
47
2
1 - 2
3.1
2.13
Kuwait Division 1 KD1
Khaitan
Yarmouk
31
26
43
2
1 - 2
2.53
2.33
3 - 4
2
8
90
2
0 - 3
3.18
1.11
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Burgan SC
70
18
12
1
2 - 1
3.08
1.43
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
58
26
16
1
1 - 0
2.09
1.72
5 - 3
Kuwait Division 1 KD1
Yarmouk
Al Shabab Club
16
26
58
2
0 - 1
2.1
1.72
1 - 2
Kuwait Division 1 KD1
Burgan SC
Khaitan
16
20
64
2
1 - 2
3.09
1.56
3 - 1
Kuwait Division 1 KD1
10
20
70
2
0 - 3
2.72
1.43
0 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
74.82
25.18
Xỉu
1.74
1.49
44.78
55.22
Tài
2.9
1.1
20.41
79.59
Tài
4.26
1.59
61.66
38.34
Xỉu
2.23
1.23
17.89
82.11
Tài
4.47
1.64
37.17
62.83
Tài
3.24
1.25
38.29
61.71
Tài
3.19
1.23
83.59
16.41
Xỉu
1.39
1.67
67.04
32.96
Xỉu
2.03
1.34
64.13
35.87
Xỉu
2.13
1.28
60.05
39.95
Xỉu
2.29
1.2
39.78
60.22
Tài
3.12
1.2
26.91
73.09
Tài
3.81
1.46
67.13
32.87
Xỉu
2.02
1.34
27.05
72.95
Tài
3.8
1.45
30.3
69.7
Tài
3.61
1.39
74.58
25.42
Xỉu
1.74
1.49
18.91
81.09
Tài
4.38
1.62
32.01
67.99
Tài
3.51
1.35
39.2
60.8
Tài
3.15
1.21
89.99
10.01
Xỉu
1.1
1.79
20.69
79.31
Tài
4.24
1.58
66.71
33.29
Xỉu
2.04
1.33
92.15
7.85
Xỉu
0.99
1.84
94.8
5.2
Xỉu
0.83
1.89
60.52
39.48
Xỉu
2.27
1.21
66.06
33.94
Xỉu
2.06
1.32
62.35
37.65
Xỉu
2.2
1.24
24.8
75.2
Tài
3.94
1.5
51.57
48.43
Xỉu
2.61
1.03
46.08
53.92
Tài
2.84
1.07
42.73
57.27
Tài
2.99
1.14
30.11
69.89
Tài
3.62
1.39
48.39
51.61
Tài
2.74
1.03
40.32
59.68
Tài
3.1
1.19
53.75
46.25
Xỉu
2.53
1.07
40.7
59.3
Tài
3.08
1.18
65.21
34.79
Xỉu
2.09
1.3
65.07
34.93
Xỉu
2.1
1.3
40.36
59.64
Tài
3.09
1.19
49.07
50.93
Tài
2.72
1.01
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
83
17
Không
0 - 1
1.74
2.65
42
58
1 - 2
2.9
2.16
62
38
Không
1 - 0
2.23
2.24
50
50
3 - 0
3.24
1.99
48
52
1 - 2
3.19
2.04
75
25
Không
0 - 0
1.39
2.5
60
40
Không
0 - 1
2.03
2.2
57
43
Không
0 - 1
2.13
2.14
60
40
Không
0 - 1
2.29
2.2
67
33
Không
0 - 3
3.12
2.33
39
61
1 - 2
3.81
2.21
65
35
Không
0 - 1
2.02
2.3
38
62
2 - 1
3.61
2.23
78
22
Không
0 - 1
1.74
2.56
21
79
1 - 2
4.38
2.57
40
60
2 - 1
3.15
2.19
87
13
Không
1 - 0
1.1
2.74
33
67
3 - 1
4.24
2.33
61
39
Không
0 - 1
2.04
2.21
86
14
Không
0 - 0
0.99
2.71
100
0
Không
1 - 0
0.83
3
58
42
Không
3 - 0
3.84
2.15
56
44
Không
0 - 1
2.36
2.11
54
46
Không
0 - 1
2.27
2.08
60
40
Không
0 - 1
2.06
2.2
68
32
Không
1 - 0
2.2
2.35
35
65
2 - 1
3.94
2.29
53
47
Không
1 - 2
2.61
2.06
60
40
Không
0 - 3
2.84
2.2
42
58
2 - 1
2.99
2.16
32
68
2 - 1
3.62
2.35
39
61
1 - 2
3.1
2.21
49
51
1 - 2
2.53
2.01
50
50
2 - 1
3.08
1.99
64
36
Không
1 - 0
2.09
2.28
64
36
Không
0 - 1
2.1
2.28
46
54
1 - 2
3.09
2.08
58
42
Không
0 - 3
2.72
2.16
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
62%
Chủ nhà
+2
0 - 1
1.74
1.24
60%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.9
1.19
53%
Khách
-1
1 - 2
4.26
1.06
60%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.23
1.19
57%
Khách
+1
2 - 1
4.47
1.13
52%
Chủ nhà
-1
3 - 0
3.24
1.03
58%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.26
1.15
53%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.19
1.06
67%
Chủ nhà
+1
0 - 0
1.39
1.33
58%
Chủ nhà
-1
3 - 1
4.47
1.15
58%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.03
1.15
65%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.13
1.29
59%
Khách
-1
0 - 1
2.29
1.17
59%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.12
1.17
53%
Khách
-2
1 - 2
3.81
1.05
51%
Chủ nhà
0
1 - 0
1.59
1.02
56%
Khách
-1
0 - 1
2.02
1.11
52%
Chủ nhà
-1
2 - 1
3.8
1.04
55%
Khách
+1
2 - 1
3.61
1.09
64%
Khách
-1
0 - 1
1.74
1.28
58%
Chủ nhà
+1
1 - 2
4.38
1.16
56%
Khách
0
2 - 1
3.51
1.11
55%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.15
1.09
52%
Khách
0
1 - 0
1.1
1.03
55%
Chủ nhà
-1
3 - 1
4.24
1.09
55%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.04
1.09
64%
Khách
0
0 - 0
0.99
1.27
56%
Chủ nhà
0
1 - 0
0.83
1.12
51%
Chủ nhà
-2
3 - 0
3.84
1.01
53%
Khách
-1
0 - 1
2.36
1.06
62%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.27
1.24
54%
Chủ nhà
+1
0 - 1
2.06
1.08
52%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.25
1.04
61%
Khách
+1
1 - 0
2.2
1.22
50%
Chủ nhà
-1
2 - 1
3.94
0.99
60%
Khách
-1
1 - 2
2.61
1.2
52%
Khách
-2
0 - 3
2.84
1.03
50%
Chủ nhà
0
2 - 1
2.99
0.99
54%
Chủ nhà
0
2 - 1
3.62
1.07
56%
Khách
0
2 - 1
2.74
1.12
53%
Chủ nhà
+1
1 - 2
3.1
1.06
57%
Chủ nhà
+1
1 - 2
2.53
1.14
50%
Chủ nhà
+3
0 - 3
3.18
1
53%
Khách
+1
2 - 1
3.08
1.06
58%
Chủ nhà
0
1 - 0
2.09
1.15
58%
Khách
-1
0 - 1
2.1
1.15
59%
Chủ nhà
+2
1 - 2
3.09
1.18
55%
Chủ nhà
+2
0 - 3
2.72
1.09